Dialog o tom, kde se bere morálka ateistů a křesťanů

Tento dialog je založen na skutečném rozhovoru. Byl upraven tak, aby se jej účastnily jen dvě postavy a byl přehlednější než obvyklá internetová diskuse. Jednotlivé odpovědi a otázky jsem očísloval pro lepší přehled. Když se vám jako křesťanovi nebo ateistovi některá část nezamlouvá není nic lehčího, než do komentářů napsat číslo a zkusit napsat vlastní otázku nebo odpověď. Dialog pak může od tohoto bodu pokračovat dál novým směrem.

1.Pavel Šavel
Honzo, nemáš pocit, že jsi ateistou ne kvůli Bohu, ale kvůli hlouposti lidí, kteří věří? Nejsi proti Bohu kvůli projevům náboženského cítění lidí zorganizovaných v církvích a sektách?

2.Hloupý Honza
Pavle, určitě ne. Byl jsem v ateistické rodině vychován, takže to určitě není “proti něčemu”. Navíc si myslím, že Bůh neexistuje, tak přece nemůžu být ateistou kvůli němu. Navíc musím říct, že osobně mám s věřícími spíše dobré zkušenosti. Jsou mezi nimi lidé dobří a zlí, stejně jako v jiných skupinách. Já měl ale osobně štěstí spíš na ty dobré, jak mezi věřícími, tak mezi ateisty.

Jinak ty projevy církví a sekt mně samozřejmě vadí. Myslím ale, že jsou to normální lidské projevy, které najdeš v jakékoliv organizaci. U náboženských organizací vidím jediný rozdíl v tom, že se snaží stavět do role morálních autorit a potom se diví přísnějším měřítkům, které jsou na ně kladena. Když kážu každou neděli v kostele věřícím a ateistům o morálce a potom si ho honím v sakristii nad malým klukem, tak to není jen trestný čin, ale pokrytectví nejvyššího kalibru.

3.Pavel Šavel
Ještě mě napadlo, jak řešíš těžké životní situace. Situace, kdy víra v Boha je oporou lidem, kteří mají těžkosti. jak se vůbec nezbláznit, když svět nemá řešení pro něco, co tě úplně zavalí? Jak to řeší ateista? Střelí se do hlavy?

4.Hloupý Honza
Ateista to řeší podobně jako věřící. Je asi pravda, že víra v Boha ti může některé životní situace usnadnit. Náboženství ti v některých případech řekne co je správné/špatné a ty potom nemáš špatné svědomí z vlastního rozhodnutí . Také se můžeš k Bohu pomodlit a svěřit se mu. Představa, že tam nahoře je někdo, kdo tě poslouchá a komu na tobě záleží může někoho uklidňovat. Také ti může být třeba oporou církevní společenství apod.

V reálném světě ale podle mě náboženství i spoustu problémů přináší a těžké situace i způsobuje. Osobně znám třeba křesťany, kteří používají antikoncepci a potom z toho mají špatné svědomí. Nebo naopak antikoncepci kvůli církevním dogmatům nepoužívají a mají potom kopec dětí, na jejichž výchovu nemají ani sílu, ani prostředky.

Já jsem třeba takovou poměrně těžkou krizí prošel. Pomohla mi rodina a obrátil jsem se na psychologa. Tam jsem docházel se podle potřeby vypovídat a ujasnit si některé věci. Když už to bylo hodně špatné a začal jsem mít problémy s udržením své rodiny a práce, tak jsem zašel za psychiatrem, který mi předepsal antidepresiva. Po celou dobu jsem samozřejmě pracoval na tom, abych se zbavil těch příčin. Postupně jsem změnil jsem práci a novou si zařídil tak, aby lépe vyhovovala mé povaze.

Ta situace je dnes už za mnou, já jsem ji s pomocí lidí kolem sebe zvládl relativně se ctí a byla to pro mě skutečně velká zkušenost. Nepřijde mi to ale čistě ateistická cesta a nevím, jak by mi na ní mohl pomoci Bůh, kdyby snad existoval. Podobným vývojem si projde i řada věřících lidí.

5.Pavel Šavel
Takže být ateistou znamená věřit v sebe na prvním místě.

6.Hloupý Honza
Pavle, tomu moc nerozumím. Ono slovo “víra” je trochu zvláštní. Mohu věřit v existenci Boha a mohu věřit své ženě. V těchto dvou případech má to slovo úplně jiný význam. Já věřím, že existuji a v tom máš asi pravdu. V některých životních situacích si potom věřím více, v jiných méně a někdy vůbec.

Na druhou stranu ale větě “věřit v sebe na prvním místě” nevidím žádný reálný obsah. Nic mi tam nesecvakne a neumím si pod tím nic představit. Jaké by třeba bylo “věřit v sebe na druhém místě”? Tady skutečně tápu a nevím co tím myslíš. Můžeš mi to nějak vysvětlit?

7.Pavel Šavel
Možná můžeme nahradit “věřit v sebe” za “spoléhat se na sebe”

8.Hloupý Honza
Potom máš asi pravdu. Skutečně mi připadá, že je správné spolehnout se nejdříve na sebe a potom teprve hledat pomoc u druhých. Když si představím, že bych se v životě nejprve spoléhal na svoji ženu nebo rodiče a teprve potom na sebe, tak si myslím, že by se to nelíbilo ani mně ani jim. Když mám problém, tak se ho snažím řešit svými silami a teprve když vidím, že to nejde, tak se obracím na pomoc rodiny, přátel nebo profesionálů. Mám přitom obrovské štěstí, že mám skvělou rodinu a přátele, kteří mě v těžkých situacích vždy podrželi.

9.Pavel Šavel
Spíše jsem myslel, že někteří věřící přenechávají záležitosti svého bytí Bohu. Nespoléhají se a neřeší to sami, protože je řeší Bůh.

10.Hloupý Honza
On existuje i ateistický pohled, který je mi osobně dost blízký, který otázky bytí moc neřeší. Poslední výzkumy mozku a lidského myšlení ukazují, že pravděpodobně nedisponujeme svobodnou vůlí. Že to většinou není naše vědomí, které se rozhoduje. Ve chvíli, kdy si toto uvědomíš a přestaneš se považovat za jakési “hybatele vesmíru”, tak se psychicky hodně osvobodíme. Přestaneme pociťovat vinu za všechno zlo kolem sebe a bereme život takový jaký je. To mi přijde subjektivně velmi podobné tomu “přenechání věcí Bohu”. Já ty věci vlastně také přenechávám, ale nevěřím, že se jich nějaký hodný strýček ujme.

11.Pavel Šavel
Chápu to tak, že ateista považuje sebe samotného a svůj vlastní úsudek za nejvyšší měřítko toho, co je správné?

Věřící křesťan totiž věří tomu, že existuje objektivní Pravda, Láska, Dobro a Spravedlnost. Tato nás povolává, abychom s ní žili v souladu. Ona je také nejvyšším měřítkem toho, co je dobré a správné. To i v případě, kdyby se to dostalo do rozporu s mými touhami a potřebami.

12.Hloupý Honza
To celkem chápu, že věříš v absolutní lásku, dobro a podobně. Mě by celkem zajímalo, jak se to projevuje v praxi, že vás křesťany to “povolává, abyste žili v souladu s ní” nebo že je dokonce “nejvyšším měřítkem toho, co je dobré a správné”?

Mě totiž přijde, že i když akceptuji existenci objektivní Pravdy, Lásky, Dobra, Spravedlnosti, tak to neznamená, že k ní mám přístup. Nakonec se stejně vždy obrátíš a budeš porovnávat jen se svým svědomím, svojí úvahou nebo lidskými výtvory jako je Bible. Nebo se snad mýlím? Ty máš přímý přístup k absolutní Pravdě, Lásce, Dobru a Spravedlnosti? Neber to prosím jako rýpavou otázku, fakt mě to zajímá. Pokud ten přístup máš, mohl bys mi to nějak detailněji popsat?

13.Pavel Šavel
Ne, přímý přístup nemám. Jako křesťan věřím tomu, že to nepřístupné se v našem světě projevilo ve zjevení, tedy v osobě Ježíše Krista.
Takže porovnávám své smýšlení a konání s jeho skutky a slovy. Kalibruji si svoje svědomí, podle toho co učil a jak žil.

14.Hloupý Honza
Pavle, právě na to jsem se tě snažil upozornit. Když půjdeš skutečně do sebe a čestně si odpovíš, odkud to vše máš, tak zjistíš, že to jsi buď ty sám, nebo nějaký lidský výtvor. Ty sám si porovnáváš svoje smýšlení s Ježíšem Kristem a činíš závěry. Ve skutečnosti jej ale neporovnáváš s Ježíšem Kristem, ale s tím, co ti něm řekli a napsali lidé.

Ten Bůh tam nikde v praxi nemusí být. Pokud nejsi extrémista, tak dokonce víš, že to co je v Bibli napsané nejsou přesné skutky a slova Ježíše Krista. Víš, že to je většinou interpretace nějakých neznámých lidí, kteří sami tu zprávu o Ježíši měli možná z druhé nebo třetí ruky.

Když se navíc podíváš do Bible pečlivě, tak zjistíš, že v Bibli jsou jen dvě pasáže, kde podepsaný autor podává osobní svědectví toho, že osobně viděl Ježíše Krista, před jeho ukřižováním. Jedná se o Jana 21:24-25 a jednu pasáž v 2.Petrovi.

Všude jinde to jsou většinou svědectví anonymních autorů, kteří navíc ani netvrdí, že Ježíše osobně znali. Informace o Ježíšovi potom znají jen z vyprávění nebo jiných textů. kde potom bereš jistotu, že své svědomí porovnáváš se skutečným životem Ježíše Krista a ne jen obyčejným lidským výtvorem?

15.Pavel Šavel
Asi není úplně korektní používat dnešní metody hodnověrnosti a dokazování a vyvracení něčeho, co se stalo tak dávno. V minulosti měli lidé jiné způsoby předávání informací a i ústní vyprávění hrálo jinou úlohu než dnes. Informace, které se tedy šířili tímto způsobem mohli být dostatečně důvěryhodné.

Slova Ježíše Krista nemusí být zachycené zcela přesně, ale vzájemným porovnáním je možné vyextrahovat jejich podstatu. Stejně tak jsou místa například v evangeliích, kde je něco uvedeno jen jednou a ty podstatnější věci které Ježíš Kristus připomíná vícekrát jsou třeba uvedeny i v apoštolských listech.

16.Hloupý Honza
Jen tak mimochodem, v listech apoštolů (v epištolách) není Ježíš citován ani jednou. Asi dvakrát napsal Pavel dosti nejasný výrok “přikázání to a to máme od Pána”, čímž ovšem není zcela zřejmé, jestli tím myslel Otce nebo Syna, a zda tím myslel spirituální vnuknutí nebo jestli to Ježíš skutečně někde pronesl.
Co je ale klíčové, nikde v epištolách nenajdeme, že Ježíš kázal to a to.

17.Pavel Šavel
Nevím, jestli je to klíčové,ale je to určitě zajímavé.

18.Hloupý Honza
Ano to si musí každý rozhodnout sám, nakolik je Bible reálným záznamem skutečnosti a nakolik je to kniha, kterou se někdo něco pokouší sdělit. Však to je také reakce na tvoji větu: “Takže porovnávám své smýšlení a konání s jeho skutky a slovy. Kalibruji si svoje svědomí, podle toho co učil a jak žil.”

No a odkud víš, jaké slova říkal a jaké skutky činil? A říkal skutečně ta slova a činil ty skutky o kterých to předpokládáš? A odkud to víš? Od dalších lidí, kteří zapsali to co chtěli a to co považovali za důležité do knih a od lidí, kteří ty jejich slova nějakým způsobem dnes interpretují svým rozumem a na základě nějaké lidské tradice.

Těch neznámých je tam podle mě tolik, že si nakonec z Bible každý může vybrat, to co vyhovuje jemu. Někdo si vybere Pavlův dopis Římanům, aby jej použil proti homosexuálům a někdo jiný si vybere slova evangelia o lásce k bližnímu. Nakonec tvoji jistotu, že se z Bible dozvíš něco pravdivého o životě a skutcích Ježíše Krista bych chtěl skutečně mít. Odkud nakonec víš, že je Bible důvěryhodná? Někdo ti to řekl, nebo jsi to četl v Bibli?

Nechci nějakým způsobem tvoji víru podkopávat, ale ty věci mě skutečně zajímají. Fascinuje mě představa, že lidé něčemu věří jenom proto, že jim to někdo jiný řekl nebo proto, že je to napsané v hodně staré knize.

19.Pavel Šavel
Těch neznámých, hlavně v Novém zákoně, určitě není tolik, aby si každý mohl vybrat, co mu vyhovuje. Svědectví Nového zákona je hodnověrné jen tehdy, když zachytává podstatu a je úplné. Teologicky korektní přístup ti nedovolí převzít odsuzující slova o homosexuální praxi bez toho, abys to skloubil s láskou k bližnímu.

A k té hodnověrnosti. Možná je to postavené na určité důvěře v to, že svědkové života Ježíše Krista byli korektní a stejně tak jejich bezprostřední následovníci. To je ten vnější faktor. Vnitřní je potom ten, že když se střetli slova Ježíše Krista s mým nitrem, možná srdcem, tak to mé srdce vyhodnotilo jako důvěryhodné. Takže v mé volbě hráli roli tyto dva faktory. Pokud ale hledáš důkazy, tak nemám žádné.

20.Hloupý Honza
Pavle, cením si tvé upřímné odpovědi. Já po tobě nechci žádné důkazy, ani ti nijak vymlouvat tvoji víru. Asi k ní nějaké důvody máš, když věříš? A třeba to tak je pro tebe nakonec lepší. Neznám tě tak dobře, abych to mohl posoudit.

K naší otázce. Sám jsi napsal v podstatě toto: “Důvěryhodná je pro mě Bible proto, že to rezonuje s mými city a mým myšlením. Objektivní důkazy nemám žádné.” Já to mám podobné, ale vynechávám tu smyčku navíc. Nepotřebuji si říkat: konám dobře, protože konám podle Bible a Bible je dobrá, protože cítím, že je dobrá. Já se jednoduše spoléhám na své city a rozum tak nějak přímo. Bez dalších pomůcek a prostředníků.

Moc pěkně se mi s tebou povídalo, ale musím už končit. Měj se dobře.

21.Pavel Šavel
I ty se měj dobře. Někdy znovu nashledanou.

241 thoughts on “Dialog o tom, kde se bere morálka ateistů a křesťanů

 1. Pingback: Dialogy o ateismu | Občanské sdružení ateistů České republiky

 2. Shadowman

  protoze na to zapominam, tak Te, Slavku, chvalim a dekuju za pekny prispevek a velmi zajimavy napad.

  je tam ma oblibena klasika typu: “3. Proc se nazabijes, ateisto?/Proc kazdy den rano vstanes? 5. Vira v sebe sama. 11. Bez viry v boha se z nas stavaji tzv. absolutni egoiste.” 🙂

 3. Josef Komínek

  Morálka ateistů i věřících v boha pochází ze stejného zdroje – z pravidel, která si lidé utvořili během svého vývoje, jistě je modifikovaná podle prostředí, doby, komunity, ve kterém se pohybujeme, pokud křesťan tvrdí, že jeho morálka pochází od Boha, který údajně má ona pravidla generovat a garantovat ,znamená to jen to, že si neuvědomuje, že ve skutečnosti jde o ideu boha, či spíše o formalizovaný souhrn pravidel a rituálů spjatých se zájmy církevní hierarchie teoreticky se opírajících o určitou koncepci boha.
  Idea boha je však také ” jen” produktem lidského vědomí, jde o teomorfizaci přirozeného vývoje lidského chování a jednání, které má ostatně mnohem hlubší kořeny, mnoho společného sdílíme s primáty, obecně i se savci atd.
  Ateisté čerpají ze všech zdrojů lidské kultury, nejsou omezeni jednou posvátnou knihou, ale vším, včetně znalosti mytologie, co je přibližuje ideji lidství, což ovšem v praxi zahrnuje širokou škálu postojů i protichůdných názorů.
  Ateistický ekumenismus se potýká se stejnými problémy jako náboženský, navíc a ni neexistuje v institucionáln podobě.

 4. protestant

  Nějaký důkaz těchto tvrzení by nebyl?

 5. abstergo

  Velmi pěkně napsané, jen si prosím na několika místech zkontrolujte shodu podmětu s přísudkem a nějakou tu interpunkci. Pak to bude dokonalé.

 6. Václav

  Jestli bude zájem, nastoluji jiné téma týkající se ateismu a náboženství:
  Totiž to, že všechno, cose událo v technice, přírodní vědě včetně lékařství je produkt myšlení jiného druhu (a to až antagonisticky jiného druhu) než je náboženské myšlení. Příklady:
  Prodloužení lidského živoda: a)- medicína jedním ze základů medicínských přístupů je to, že člověk vznikl evolucí (nikoli stvořením), že se vyvinul postupně z celé řady předků. Je to předpoklad fungování medicíny vůbec.
  b)- technika. Na prodloužení života participuje kromě medicíny i technika, tedy většinou “medicínská technika”, tj. umělé srdce a jeho části (chlopně), kardiostinulátor, zařízení pro mimotělní oběh při operacích. Nahrazování ledvin. Roentgen, ultrazvuk, endoskopy atd. Technické přístroje vznikají a vyvíjejí se bez zásahu náboženství, tvůrčím myšlením člověka, aplikováním přírodních zákonů. A to zejména matematiky a fyziky, což je opět v rozporu s náboženským myšlením (viz problémy Galilea, Koperníka apod.).
  Jak jsem už jinde napsal dost způsobuje nepochopení náhody. V náboženském v nímání je náhoda v rukou Boha. Avšak náhodou či pravděpodobností či chaosem (jak chcete) se zabývají i matematici. A mají jiná řešení, která se promítají do řešení technických (například fuzzy- pravděpodobnost do sítí mobilních telefonů). Zde také spatřuji rozpor mezi těmito druhy myšlení.
  A životní praxe, kterou jsem jen zčásti popsal mi dává jeden z důkazů správnosti ateizmu.

 7. amy

  Nemyslím si, že tento postoj je 100% správný. Proč? Myslím, že každý něčemu věří, at je to křestanství, židovství etc. a nebo dotyčný věří v ” něco”. Podle mě to něco určitě existuje. Není možné, aby svět závisel jen na fyzice. To samé platí s vesmírem. Vesmír je nekonečně velký a tudiž by bylo opravdu zvláštní, kdybychom v něm byli sami. Prosím, neberte to jako hate. A ano, hrdě říkám, že jsem křestanka. Ne fanatická, ale jsem.

  Pěkný den

 8. Daniel B.

  K bodu 16:

  “16.Hloupý Honza
  Jen tak mimochodem, v listech apoštolů (v epištolách) není Ježíš citován ani jednou. Asi dvakrát napsal Pavel dosti nejasný výrok „přikázání to a to máme od Pána“, čímž ovšem není zcela zřejmé, jestli tím myslel Otce nebo Syna, a zda tím myslel spirituální vnuknutí nebo jestli to Ježíš skutečně někde pronesl.
  Co je ale klíčové, nikde v epištolách nenajdeme, že Ježíš kázal to a to.”

  Není pravdou, co se zde píše. Pavel rovněž napsal, co Ježíš kázal. Dávám zde výňatky ze tří evangelií a z epištoly apoštola Pavla, které všechny zachycují tutéž událost.

  Matoušovo evangelium 26, 26-28:
  “Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.”

  Markovo evangelium 14,22-24:
  “A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl: „Vezměte, toto je mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim; a napili se z něj všichni. A řekl jim: „Toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé.”

  Lukášovo evangelium 22,19-20:
  “Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.”

  1. list apoštola Pavla Korintským 11, 23-25:
  “Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku.‘ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘”

  Cituji z dialogu: “Co je ale klíčové, nikde v epištolách nenajdeme, že Ježíš kázal to a to.”

  Pokud je to skutečně klíčové – a předpokládám, že autoři webu myslí vážně argumenty, které zastávají a dali je i na web – zajímalo by mne vaše vysvětlení těchto úryvků v souvislosti s publikovaným dialogem mezi Pavlem Šavlem a Hloupým Honzou.

 9. jenda

  Jsem křesťan a narazil jsem na tenhle web náhodou. Díky za fajn zamyšlení. Myšlenka křesťanství je založená na tom, že Bůh mluví s lidmi. Pokud se tenhle prvek z víry vytratí, zbyde opravdu jen holá argumentace v kruhu, kdy křesťan říká věřím, že v Bibli je pravda, a když to má zdůvodnit zdůvodní to zase Biblí. Nebo v lepším případě vlastním pocitem.

  To, že máš nějaké morální standardy, i jako ateista, vyplývá z toho, že jsi byl nějak vychován, že nějak funguje tahle společnost a troufnu si tvrdit, že něco je i zakotvené v podstatě člověka. Jako, křesťan věřím, že zdrojem těchto morálních standardů je Bůh. O tom by se samozřejmě dalo dohadovat.

  Existuje ale jeden “morální standard”, který při popření existence Boha/zdroje, nedává žádný smysl a to je nezištná, nepodmíněná láska – dávání bez toho, abych očekával jakoukoli protislužbu, nebo zisk (v situaci, kdy mě nikdo nevidí, a nikdo se o mém jednání nedozví, budu stále dávat, pomáhat, případně se obětovat pro druhé? Jaký by mi to přineslo zisk?) Pokud dobře rozumím teorii sobeckého genu, tak takové jednání je naprosto protievoluční. Já ale věřím, že existuje a že jedině tohle jednání může změnit svět k lepšímu.

  Myslím, že pokud člověk věří ve skutečnou nezištnou lásku, musí přece někde existovat její zdroj.

 10. Hebért

  I když se už nehodlám plést do debat pod článkem o sekularismu a hidžábech, sem rád budu psát, Jendo. Zde se to nemusí nijak cyklit.

  Podívej, nezištná láska podle mě spíš neexistuje, jestli myslíš mateřský pud, tak ten je vyvinutý také pro “zištnost genů”, jestli myslíš třeba výchovu adoptivní, tak tam je to náhražka za to, co nešlo přirozeně. Stejně tak pomoci někomu neznámému, je jen původně pud komunity. Když si lidé pomáhali, dělalo to dobře všem, to se může zesílit i tak, že se někdo rád obětuje. Je to jen jiné využití toho, co se vyvinulo zištně. Jako bych kvůli penězům vyrobil nůž, ale jeden si nechal a neprodal ho a občas ho použil na něco jiného než je běžné.

  Nepodmíněná láska není. Nezištná láska v některých případech možná ano, ale vyvinula se ze zištnosti, pouze se tak může někdy projevit proto, že zesílí to, co se v nás vyvinulo evolučně a zištně.

  Už jen to, že ti taková věc udělá dobře – je jasný případ toho, že jednáš i ve svůj prospěch, když někomu pomůžeš.

  Teorie her. Slyšel jsi o tom někdy? Pro dnešek hezký den. Třeba zítra.

 11. sam

  Občas pomůžu neznámému člověku, kterého už asi nikdy neuvidím. Teda zrovna se nepředřu. Jakože někomu podržím dveře, odnesu kufr, nebo něco takového. Mám z toho dobrej pocit, že jo. A kde se ve mě tahle chuť pomáhat vzala? No výchovou asi, matka a různé učitelky na mě měly v dětství rozhodně vliv. Bůh s tím nemusí mít nic společnýho.

  Na druhou stranu nepracuju pravidelně zadarmo pro cizí lidi, nechodím dělat dobrovolníka do domova důchodců, nevedu ve volným čase dětskej kroužek.

 12. mulit

  To je zase plavčík s novým nickem. Pojedete to samé kolečko po tisíci prvé.

 13. Hebért

  Mně osobně nevadí, kdo to je, když přijde s “novým” argumentem, budu reagovat. Jsem tu za věřící rád. Nemam rád, když se to zdlouhavě zacykluje a nikam to nesměřuje, pokud se to jen trochu zacykluje, ale hlavně to někam směřuje, tak jen dobře. Tříbíme si tím argumenty.

 14. Jaroslav Štejfa

  K jendovi:
  Cituji: “Myslím, že pokud člověk věří ve skutečnou nezištnou lásku, musí přece někde existovat její zdroj.”
  To zní velmi rozumně. Ale jak se z toho dá vyvodit, že zdrojem je Bůh? Co to je?
  Jaroslav Štejfa

 15. mulit

  Mně taky nevadí, když tu přijde nový pobožný. Ale vadí mi plavčík s padesátým prvním nickem a vadí mi pobožný, co si nepřečte ani kousek diskuse, ale bude machrovat jako mistr světa amoleta, že všechno ví, od všeho má prý klíče a udělá tady pořádek, páč jedině on ví, co je správná pobožnost. Přitom právě takový ví hovno, jak se vždycky následně ukáže, nikde nebyl, plave ve všem a klíče nemůže najít ani od svého vlastního baráku….

 16. jenda

  Hebért, díky za reakci, v tom se náš pohled asi liší. Možná jsem přílišný idealista když jsem přesvědčený, že taková láska existuje (nevím jestli se to dá ověřit jinak, než když budeš lidem číst myšlenky :D). Tahle láska je taky tou původní myšlenkou křesťanství (obětování Ježíše za hříchy všech lidí, které by jemu samotnému nijak nepomohlo). Bohužel za těch 2000 let stihli lidé tuhle myšlenku opravdu dost pokroutit. Nad podobnými otázkami ohledně morálky jsem nějakou dobu přemýšlel a tohle byl výsledek mého přemýšlení. Teorie her mi moc neříká, ale rád si o ní něco zjistím.

  Jinak opravdu jsem na tenhle web narazil náhodou a dnes jsem tu po druhé (dostal jsem se sem při Googlení přes článek o katolicismu “Ateistův průvodce náboženstvím: Katolická církev”, který mě opravdu pobavil, katolík nejsem ale mám s nimi podobnou zkušenost).

  Pro Jaroslav Štejfa… no můžeš klidně věřit, že to je třeba chyba v Matrixu 😀 proto jsem tam taky dal to slovo zdroj (klidně si tam dosaď jiný název proměnné). Nemyslím si, že by taková láska šla vysvětlit materialisticky, protože, jak jsem řekl, z materialistického hlediska smysl nedává. Já mám důvody, proč věřím, že jde o Boha, ale asi by bylo na dlouho to tady vypisovat. Spíš jsem chtěl dát námět na přemýšlení 🙂 a taky mě zajímala vaše reakce na tu myšlenku 😀

 17. Hebért

  Jestli ti dělá pomáhání cizím dobře, je to opět snaha jít po libých pocitech. Nebo opačně: vyhnout se špatnému svědomí danému výchovou atd… Je to opět cukr a bič, jen zvnitřněný a navázaný na evoluci. Nevidím v tom nic nadpřirozeného či božského. Chceš dobrý pocit a chceš se vyhnout špatnému nebo hodně špatnému. Jako každé zvířátko. Pomáhání si v komunitě pomáhalo přežít a je výhodné pro geny do jisté míry. A tam míra se dá posunout díky výchově a díky různým anomáliím. Nic víc v tom nevidím. Tzv. nezištná láska má zištné pozadí. Hezký víkend.

 18. jenda

  Ano, chápu a v tom se právě neshodneme a to je důvod proč já věřím a ty ne 😀
  Jj, taky pěkný víkend 🙂

 19. mulit

  jenda napsal:
  Tahle láska je taky tou původní myšlenkou křesťanství (obětování Ježíše za hříchy všech lidí, které by jemu samotnému nijak nepomohlo).

  Nevíš, zda Kristus existoval. Nedá se to dokázat. Je to literární postava z Starých pověstí hebrejských. Hřích je slovo s nulovým reálným obsahem. Je to pojem z vašeho fantasy světa. A obětování se jako uvedení do stavu narkózy s vyhlídkou, že za pár hodin stejně obživne (kdybych připustil tu fantasy teorii) není obětování, ale podvod, šaškárna, divadlo.

 20. mulit

  A o lásce, pobožní, nemáte ani potuchy. Vy na hubě melete o lásce, ale ve skutečnosti chcete jen měnit lidi, vymývat jim mozky, unifikovat je. Tak jakápak láska? Máte k lidem právě nenávist. Urážíte lidi, povyšujete se nad lidi. Nebo vyhrožujete peklem. Manipulace, podvody, lhaní – to je základní pracovní nástroj křesťanů, o lásce nemůže být ani řeči.

  Základní projev lásky je, že bere druhého, jaký je. Ale vy chcete pravý opak. Měnit lidi. Předělávat. Na ovce, na otroky. To není láska, co chcete. To je fašismus. Totalita. Nenávidíte pluralitu, nenávidíte demokracii. Když jste byli u moci, pobožní, vaší láskou jste vybili tisíce a tisíce lidí.

 21. Hraničář

  jenda
  23.11. 2017
  Existuje ale jeden „morální standard“, který při popření existence Boha/zdroje, nedává žádný smysl a to je nezištná, nepodmíněná láska – dávání bez toho, abych očekával jakoukoli protislužbu, nebo zisk (v situaci, kdy mě nikdo nevidí, a nikdo se o mém jednání nedozví, budu stále dávat, pomáhat, případně se obětovat pro druhé? Jaký by mi to přineslo zisk?) Pokud dobře rozumím teorii sobeckého genu, tak takové jednání je naprosto protievoluční.
  Nemyslím si, že by taková láska šla vysvětlit materialisticky, protože, jak jsem řekl, z materialistického hlediska smysl nedává. …………………….

  Prof. Flégr ve své knize o evoluci popisuje případ, kdy jedna motolice, mající jako hlavního hostitele ovci, má mezihostitele mravence. Když mravenec sežere vajíčko té motolice, vylíhne se v něm “larvička” která vzápětí vytvoří až 50 svých klonů, z nichž se všichni zapouzdří, až na jednoho. Ten vleze do hlavového ganglia a změní mravencovo chování. Přestane pracovat a shánět potravu, ale vyleze na vrchol rostliny, aby ho ovce mohla sežrat. Když pálí slunce, zaleze do stínu, večer se vrací do mraveniště a nechá se od druhů nakrmit. Když se zadaří a ovce ho sežere, ten aktivní klon spolu s mravencem zahyne, ale ti jeho “bratři” přežijí a vesele se v ovci množí.
  Jak nevypytatelné jsou úradky Boží, jak to ve své neskonalé moudrosti vymyslel a stvořil!

 22. Hraničář

  Hebért
  24.11. 2017
  Jestli ti dělá pomáhání cizím dobře, je to opět snaha jít po libých pocitech. Nebo opačně: vyhnout se špatnému svědomí danému výchovou atd… Je to opět cukr a bič, jen zvnitřněný a navázaný na evoluci. ………………….

  Spousta lidí má dobré pocity, když páchá zlo!

 23. Hraničář

  Hebért
  24.11. 2017
  Jako každé zvířátko. Pomáhání si v komunitě pomáhalo přežít a je výhodné pro geny do jisté míry. ……………..

  K dokonalosti to dovedli rypoši lysí. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rypoš_lysý
  Rypoš lysý je jeden ze dvou druhů savců, kteří žijí eusociálně. Mají složitou sociální strukturu, ve které pouze jedna samice (královna) a jeden až tři samci plodí potomstvo, zatímco ostatní členové kolonie jsou dělníci. Stejně jako některá včelstva, dělníci jsou rozděleni do různých kast namísto skupin. Někteří primárně hloubí tunely, zvětšujíce tak síť již hotových tunelů, někteří (vojáci) chrání skupinu před vnějšími predátory.
  Vztah mezi královnou a plodnými samci může přetrvat po mnoho let. Chování zvané potlačená reprodukce je předpokládaným důvodem neplodnosti ostatních samic. Je tím myšleno, že neplodnost dělnic je pouze dočasná, nikoli vrozená. Královna žije 13–18 let a je extrémně nepřátelská vůči ostatním samicím chovajícím se jako královny, nebo produkujícím hormony pro přípravu na roli královny. Pokud královna zemře, další samice převezme její místo, někdy po krutém boji se sokyněmi.

  Opět obdivuhodné Boží dílo.

 24. aleš

  @Hébert

  Už jen to, že ti taková věc udělá dobře – je jasný případ toho, že jednáš i ve svůj prospěch, když někomu pomůžeš.

  Láska ale není o tom, že hledám, abych se mohl cítit dobře, a proto jiným činím dobře. Láska je často o tom vzdát se příjemných pocitů ve prospěch jiných.

 25. aleš

  @Hébert

  Láska není vysvětlitelná chemií

  Co je to láska? Milujeme se pouze kvůli chemickým látkám, nebo je v tom něco víc?
  vtm_zive_cz/clanky/co-je-to-laska-milujeme-se-pouze-kvuli-chemickym-latkam-nebo-je-v-tom-neco-vic/sc-870-a-190446/default.aspx

 26. toli

  Láska ale není o tom, že hledám, abych se mohl cítit dobře, a proto jiným činím dobře. Láska je často o tom vzdát se příjemných pocitů ve prospěch jiných.

  I masochismus dělá svému nositeli dobře 🙂

  A zdaleka nemusí jít pouze o fyzické útrapy ale třeba i o to že někteří vyšinutí křesťané obětují svůj život své idei.Viz Tereza a její adorace utrpení (nikoliv vlastního) ve prospěch Krista.

 27. Jaroslav Štejfa

  Všimněte si signifikantního jevu:
  Jenda vypustí větu:
  “Existuje ale jeden „morální standard“, který při popření existence Boha/zdroje, nedává žádný smysl a to je nezištná, nepodmíněná láska – dávání bez toho, abych očekával jakoukoli protislužbu, nebo zisk . . .”
  Pak následuje zmatená diskuse do ztracena, protože ani jenda, ani odpůrci či podporovatelé tvrzení, si nedokáží definovat jeho základní pojmy. A tak každý mluví o něčem jiném.
  Co je to Bůh? Co je to morální standard? Co je to nepodmíněná láska? Každé podstatné a přídavné jméno zde má mnoho významů.
  Například vezmu to nejjednodušší – standard ve smyslu nějaké normy, měřítka, kritéria, či obecně uznávaného názoru – k tomu morální ve smyslu plynoucí z morálky, tedy plynoucí ze soubor principů, podle nichž se má lidské jednání a rozhodování hodnotit. Pokud se neshodneme na měřítku lidského jednání a jeho hodnocení, už polemika nabírá nemožnost dohody. A to nemluvím o pojmu Bůh či láska.
  Ostatně zmatenost z příspěvků čiší zřetelně.
  Nicméně – vrátíme-li se k jendovi, tak se snažím vcítit do jeho myšlení takto:
  Parafrázuji:
  Podle něho existuje jedno měřítko, kterým se dá posoudit hodnota člověka – to je altruismus – dávání bez toho, abych očekával jakoukoli protislužbu, nebo zisk a ten je spojen nezbytně s křesťanským, pojmem Bůh. . .
  Tím se možná tvrzení maličko upřesnilo. Nicméně stále nevidím ani náznak jeho pravdivosti (tedy souladu s realitou). Altruistická jsou i zvířata ale většina lidí, zvířat i ostatního života, protože nevyznává křesťanského Boha, je amorální, tedy podle jendy odsouzeníhodná. A další podrobnější argumentace.
  Jaroslav Štejfa

 28. bílej kabát

  @jenda
  ….a to je nezištná, nepodmíněná láska – dávání bez toho, abych očekával jakoukoli protislužbu, nebo zisk . . .“

  bk: Z vaší strany to je pokrytectví. Vy křesťané přece za toto své jednání v souladu s boží vůlí očekáváte život věčný a to je právě ta protislužba.

 29. Hebért

  Já vidím většinou zmatenost jedině v Jaroslavových příspěvcích. Definice už byly stanoveny dávno, nezištnou lásku bere jako tu, která mu nepřináší výhody. Bůh je inteligentní stvořitel světa. Morální hodnotou která nejde vysvětlit bez boha, tím myslí právě nezištnou lásku, ze které neplynou výhody. Vše jasné a zřetelné.

  My naopak kontrujeme, že taková láska buď není nebo má zištné evoluční pozadí. Nakonec Jaroslav pouze opakuje co už jsem napsal jinými slovy… 🙂

  Láska je spíše vysvětlitelná pouze chemií a evolucí mozku než čím jiným. Už jen to, že mu pomáhání dělá dobře – NEBO – se snaží vyhnout černému svědomí kvůli výchově a genetice, svědčí o tom, že jedná zištně. Pomáhání si ve skupině je evoluční výhoda do jisté míry, ta míra se dá i zesílit v určitých případech, že je sice nevýhodná pro jedince, ale má stejně výhodné pozadí. Evoluce krom tohoto může stvořit i to, co nemá smysl, co zahyne. Viz. negativní mutace.

  Ano Hraničáři, některým lidem dělá dobře “zlo” a jiným “dobro”. V evoluci se nevyvinula jen jedna strategie. Jsou zde holubi a jestřábi. Jsou zde dříči i parazité. A to v rámci jednoho druhu. Hezký den.

 30. mulit

  Hebért
  Já vidím většinou zmatenost jedině v Jaroslavových příspěvcích.

  Přesně tak. Někdy mám pocit, že z nicku Jaroslav Štejfa píše automat, generátor náhodných slov. Absolutně nepraktický tvor, pokud to je někdo živý.

  Jinak k lásce: Mám rád svého psa. Proto ho na zahradě pustím, aby se mohl proběhnout. Nemám ho na řetězu a neřvu na něj stále povely. A tohle pobožní nechápou… že když miluju, tak dám svobodu, neřvu na něj stále povely a nevyhrožuji. Celý princip pobožnosti je, uvázat psa(člověka) na řetěz a dávat mu povely. To nemá s láskou nic společného. A tomu uvázání na řetěz říkají svoboda v Kristu a láska. Více opozitní k reálnému významu těch slov to ani být nemůže.

 31. Hebért

  Mulite, teď se nerozčiluj, chci něco vysvětlit kolem evoluce a týká se to i homosexuality.

  Chci ještě malinko dovysvětlit to, že evoluce může často v každé generaci vyprodukovat i to, co není tak účelné, přesto se to objeví i dál, protože je to jen přehnaný vedlejší účinek něčeho, co je jinak velmi potřebné.

  Homosexuál, který bude vyloženě na muže ze 100%, a takoví jsou, nebude mít děti, svoje děti. Nechce ženy a nechci s nimi mít sex. To je z evoluční pohledu nevýhodné, nepřenáší geny, přesto se homosexualita tohoto druhu objevuje každou generací asi ve 4% (? mluvím o čisté homosexualitě, ne o bisexualitě a různých stupních bisexuality). Proč? Protože je to asi geneticky přehnaná kombinace něčeho, co je jinak velmi potřebné. Protože i bez dětí se toto objeví stejně u následujících generací. Podobné to může být i s přehnanými altruisty, kterým se to už nevyplatí, byť většině altruistů se to nějak vyplatí a má to zištné evoluční pozadí. Prostě se přežene něco, co je jinak zištné a účelné. A i bez dětí se to objeví v následné generaci v určitém %. Jako u čistých homosexuálů, kde to také není evolučně účelné (z hlediska předání genů), ale je to zde a pokaždé. A teď už se fakt loučím pro dnešek.

 32. mulit

  Tu se ale na tomto vláknu neřeší homosexualita, ale údajná láska pobožných.

  A vysvětlím vám ještě něco k tomu psovi. A nejen psovi, ale výchově obecně. Nějaké povely musí znát. Nemůže si dělat, co chce. Nemůže být nezvladatelný, pak by byl nebezpečný. To samé s děckem. Bezbřehá volnost vede k rozmazlenosti. Proto jsem děcka ve škole i psa vychoval. Ale to stačí dát jen základní mantinely a pak už dát volnost. A to právě pobožní nedokážou pochopit. Že není třeba regulovat každou oblast života. Není zapotřebí být ovce nebo otrok. Naopak to je špatné, nechat člověka, ať se rozvíjí. To je projev lásky. Láska dá základní mantinely, láska vychovává, ale na řetězu nikoho nedrží.

 33. Hebért

  Mulite, oni chtějí vědět, proč či jak se v evoluci může vyvinout něco, co je nezištné a nevýhodné pro jedince a jeho geny (z hlediska předání genů). A to má být ta “nezištná láska”. A proč se to v určitém % objeví v každé generaci. Tvrdí, že za tím musí být bůh a ne slepá evoluce, já tvrdím opak. Proto to srovnání s čistou homosexualitou.

  “Chci ještě malinko dovysvětlit to, že evoluce může často v každé generaci vyprodukovat i to, co není tak účelné, přesto se to objeví i dál, protože je to jen přehnaný vedlejší účinek něčeho, co je jinak velmi potřebné.”

  Hezký den, nemam už čas.

 34. mulit

  A kdyby byl stvořitel vesmíru a kdyby stvořil i lidi a kdyby je miloval, tak by postupoval jinak, než se píše v bibli nebo koránu. Nechtěl by jednotnou ideologii, nechtěl by poslušné ovce nebo otroky. Nepsal by, že je žárlivě milující. To je právě projev malosti, nízkosti. Byl by nad věcí. Jehova ani Alláh nad věcí nejsou. Jsou to nízké představy lidí, co chtěli ovládat, mít moc, vlastnit, nárokovat si i myšlenky toho druhého.

 35. Hebért

  Hlavně by nás bůh netvořil pomocí vražedné darwinské evoluce, kdyby nás miloval, leda by byl dost neschopný.

 36. mulit

  Hebérte, do debaty o homosexualitě se zatáhnout nenechám, páč to je to samé jako s pobožnými. Ty se chceš povyšovat, že jsi něco více a mě chceš zatlačit do defenzívy, že jsem něco méně. Už jsem ti psal, že za strkání penisu do vagíny ti Nobelovu cenu nedají. Máš to marné. Pro mě je otázka homosexuality/heterosexuality otázkou vkusu. Někomu se líbí metal, někomu country, někomu klasika, někdo má rád maso, někdo je vegetarián. Někomu se líbí svaly, mužnost, někomu křehkost ženy. Každý je jiný. Nemůžou být všichni stejní. Jsi natvrdlý. V podstatě máš také sklony k fašismu, i když nepobožnému. Vyser se na tvoji unifikaci, svět byl a bude pestrý. Každá rostlina je jiná. Každý člověk je jiný. Jsi člověk z města, proto nechápeš přírodu. Kdybys žil na vesnici a pěstoval něco za zahradě a pozoroval to, tak bys věděl, že diverzita je základní vlastnost přírody. A to se týká všech oblastí života včetně živočichů a včetně sexuality.

 37. Hebért

  Ty seš hrozně jednoduchej a to je tvůj problém, takže opět:

  Mulite, oni chtějí vědět, proč či jak se v evoluci může vyvinout něco, co je nezištné a nevýhodné pro jedince a jeho geny (z hlediska předání genů). A to má být ta „nezištná láska“. A proč se to v určitém % objeví v každé generaci. Tvrdí, že za tím musí být bůh a ne slepá evoluce, já tvrdím opak. Proto to srovnání s čistou homosexualitou.

  „Chci ještě malinko dovysvětlit to, že evoluce může často v každé generaci vyprodukovat i to, co není tak účelné, přesto se to objeví i dál, protože je to jen přehnaný vedlejší účinek něčeho, co je jinak velmi potřebné.“

  Hezký den a už fakt mizím, nemam na tebe dnes čas ani náladu.

 38. mulit

  Diverzita přírody je tak fascinující, že mi to bere dech. Zrovna včera jsem sadil stromky. Každý stromek je jiný, rostou mu jinak větve a je originál. A to dokonce i v případě, že to je množení řízkováním! Znovu opakuji, ne semeny, ale řízkováním, a pochází to z jednoho kmene, měli by to být kloni! Ale nejsou! Už se to rozbíhá do různosti. To je něco neuvěřitelného v přírodě. Nikdy nic není stejné. Nikdy nevstoupíš do stejné řeky. Nikdy nenařízkuješ identického klona. Pokaždé to je jiné. To samé sexualita. Neexistují žádné hromadné orientace my a oni. Existuje vždycky pouze jedinec a ten má naprosto unikátní všecko. Včetně sexuality. Ostatně neexistují dva heterosexuálové, kteří by preferovali stejný typ žen nebo zcela stejné praktiky. Už tady se to rozbíhá. Respektujme diverzitu přírody, jinak si šijeme bič všichni sami na sebe.

 39. Jaroslav Štejfa

  K Hébertovi:
  Závidím vám vaše vidění světa.
  Ale málo věcí je jasných a zřetelných. Sám říkáte, že určitá část lidí má jasné definice něčeho a vy proti nim kontrujete definicemi jinými. Co je tedy jasné? Pouze to, že věci nejsou jasné, mohou být i protikladné, antagonické. Jsem rozpačitý nad vaší jasnozřivostí, pokud říkáte, že mé vývody jsou zmatené a opakuji jenom to, co říkáte vy. S řadou vašich tvrzení souhlasím, nicméně vnímám, že většina lidí si myslí něco jiného i v takových věcech jako je teorie evoluce či existence nezištné lásky. Možná chcete slyšet, že definice mohou být jasné, popisují však jevy nejasné a jsou tedy pravdivé relativně. Možná máte pocit ukradené myšlenky. Pak říkám, souhlasím s vámi, že nezištná láska je pravděpodobně nesmysl a řekl jste to přede mnou. Ovšem určit, zda je nějaká láska akt vůle nebo emoce nebo směs obojího, vám moc nepomůže povšechné tvrzení, že je to elektrochemický proces v mozku. To je příliš obecné, platí to pro veškerou činnost mozku a chcete-li jít dál, musíte nějak definovat onen proces, abyste poznal lásku od nenávisti či od chladu nebo zimy. Prostě věci jasné nejsou. A to jsme teprve u pojmu láska – co ty ostatní morálka, Bůh . . .
  Asi zůstanu u své zmatenosti. Nejasnost, pochyby, jsou palivem motoru poznání.
  Jaroslav Štejfa

 40. Hraničář

  Hebért
  25.11. 2017
  Homosexuál, který bude vyloženě na muže ze 100%, a takoví jsou, nebude mít děti, svoje děti. Nechce ženy a nechci s nimi mít sex. To je z evoluční pohledu nevýhodné, nepřenáší geny, přesto se homosexualita tohoto druhu objevuje každou generací asi ve 4% (? mluvím o čisté homosexualitě, ne o bisexualitě a různých stupních bisexuality). Proč? Protože je to asi geneticky přehnaná kombinace něčeho, co je jinak velmi potřebné. Protože i bez dětí se toto objeví stejně u následujících generací. ………………………

  Proč už to evoluce nevymazala? Četl jsem zajímavou úvahu – z hlediska sobeckého genu. Ten homosexuál pomáhá potomkům svých sourozenců, kteří pak mají výhody v životě. Tak se udržují i šíří i geny toho homosexuála – které jsou v jeho sourozencích.
  Sám jsem takovou rodinu poznal. Dva bratři, bezdětní, jeden homo, oba pomáhali své sestře a jejím dětem.

 41. aleš

  @Hraničář

  O jakých genech homosexuality je zde řeč? Jednovaječná dvojčata mají identické geny, přičemž jeden může být homosexuál a druhý ne.

  Velmi malé procento jednovaječných dvojčat je orientováno na stejné pohlaví k velkému procentu těch, kde je homosexuál pouze jeden.

  Takže o žádném souboji genů zde nemůže být řeč.

 42. aleš

  @Hraničář

  Homosexualita tedy není určena geneticky, a vylučuje to rovněž prenatální ovlivnění – jednovaječná dvojčata byla v břiše matky ve stejnou dobu.

  Pokud s tím, ateisté, nesouhlasíte, budu rád, když zde uvedete výsledky vědeckých studií, které ukážou na to, že se mýlím.

 43. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Pane Jaroslave, je velmi snadné ukázat na váš omyl v uvažování.

  Pokud by bylo jasné pouze to, že nic není jasné, pak by vám samotnému nemohlo být jasné, co nám chcete sdělit.
  V případě, že by vám nebylo jasné, co vy sám zde píšete, pak byste sám diskvalifikoval každý svůj příspěvek, a vyjadřoval byste, že ho není potřeba brát vážně.

  Komunikace skrze slova a věty funguje, takže jsme schopni se v životě na něčem domluvit.

  Základem je vazba slov ke konkrétní skutečnosti. Je to jednoduché, je to pochopitelné. Problémem může být nedůvěra v existenci jednoduché skutečnosti.

  Sčítání celých čísel je skutečně tak jednoduché, jak vypadá. Podívejte se – malé děti se to dokáží naučit – dvě a dvě jablka dají dohromady čtyři jablka.

 44. Bílá Verlyba

  Je to zřejmě jednoduché, jednovaječná dvojčata nemusí mít na 100% stejnou kombinaci genů, tedy stejné geny, ale jiná kombinace neboj jiná aktivace genů.

  “O určité dědičnosti homosexuality svědčí i situace pozorovaná u jednovaječných dvojčat. Kdyby se homosexualita dědila „natvrdo“, musela by být homosexuální obě dvojčata, protože mají shodnou dědičnou informaci. V případě homosexuality jednoho dvojčete je zároveň homosexuální i jeho bratr ve 20 až 40 % případů. Eric Vilain z University of California Los Angeles nyní představil na bostonské konferenci American Society of Human Genetics výsledky studie, která takovou míru dědičné shody mezi jednovaječnými dvojčaty celkem elegantně vysvětluje. Podle Vilaina je homosexualita důsledkem epigenetických změn na pěti úsecích dědičné informace, kde mají homosexuálové změněnou míru metylace DNA. Jejich dědičná informace je tu odlišně „obalená“ metylovými skupinami CH3, což má významný vliv na aktivitu genů. Jednovaječná dvojčata tak sice mají stejné geny, ale mohou mít odlišnou aktivitu některých genů a to je může „postrkávat“ k homosexualitě.”

  http://www.osel.cz/8487-jak-se-dedi-homosexualita-muzu.html

  Mulit zase hysterčí jako zženštilá hysterka, ten program ho dobře odhalil podle obličeje. Mějte se tu. 🙂

 45. mulit

  Azazel, Bílá velryba, Hebert – ty to máš dualistické, to své myšlení jako pobožní. Pobožný myslí v dualistickém režimu. Kdo nevěří v jeho boha a jeho knížku a jeho ideologii, tak je hříšný, nevěřící pes. Podobně to mají i muslimové. No a ty se zase vztekáš, když s tebou někdo nesouhlasí s tvými teoriemi, které jsi někde vyštrachal. V podstatě píšeš ideologii. Něco na způsob náboženství a vnucuje mi to. A když tvoje náboženství a tvoji nauku neberu, tak zase bojuješ, jako to dělají pobožní. Mně je jedno, čemu ty věříš a čemu věří pobožní. Když věříš nějakému programu a nějaké tvojí knížce jako pobožní věří jejich knížce, je to vaše věc. Takže Azazel, Velryba, Hebert – asi už jsi pochopil, že mě na tvoji víru nepředěláš. Máš to marné, stejně jako to mají marné pobožné s jejich snahami o moji dekonverzi. Máš to opravdu marné. A nejvíce srandovní je, jak jsi schovaný v anonymitě. To taky o něčem svědčí a leccos prozrazuje.

 46. mulit

  Hraničář napsal:
  Proč už to evoluce nevymazala? Četl jsem zajímavou úvahu – z hlediska sobeckého genu. Ten homosexuál pomáhá potomkům svých sourozenců, kteří pak mají výhody v životě. Tak se udržují i šíří i geny toho homosexuála – které jsou v jeho sourozencích.
  Sám jsem takovou rodinu poznal. Dva bratři, bezdětní, jeden homo, oba pomáhali své sestře a jejím dětem.

  A ty z toho necítíš ideologii ? Takovéto kostrbaté, vyumělkované zdůvodňování přece na první pohled smrdí ideologií. Přání je otcem myšlenky. Slyšel jsi někdy to přísloví? Řeknu ti, že to je stejně pohádková ideologie jako jsou ty biblické. Je to opravdu směšné. Základ je v nepochopení přírody a nepochopení diverzity. Dokud nepochopíte vesmír, čistou přírodu, fyziku, chemii, biologii, budete tam cpát ty ideologické nesmysly a utápět se v novodobých pověstech a bájích.

  Pokud někdo pomáhal sestře, asi zrovna neměl co na práci. Měl zrovna volno. Ale nějaký fantasta už z toho udělá novou teorii, která údajně odhaluje příčinu homosexuality…

 47. aleš

  @Bílá Velryba

  Je to zřejmě jednoduché, jednovaječná dvojčata nemusí mít na 100% stejnou kombinaci genů…

  Jednovaječná dvojčata mají stejnou DNA, tedy stejnou kombinaci genů – viz kriminalistika.

  To by mne zajímalo, kde je tedy pravda…
  Najväčšou zaujímavosťou štúdie bolo zistenie, že počet bývalých homosexuálov je omnoho vyšší než počet aktuálnych homosexuálov
  V roku 2002 americkí sociológovia Peter Bearman a Hannah Bruecknerová publikovali štúdiu, ktorá sa týkala 5 552 párov dvojčiat. Všimli si, že medzi jednovaječnými dvojčatami bola prítomná homosexualita v 7,7% u mužov a 5,3% u žien. Tá istá štúdia však pozorovala tiež zmeny sexuálnej orientácie počas života týchto dvojčiat a vedci si všimli, že väčšina týchto “prirodzených” zmien v orientácii (teda aj bez zásahu terapeutov) viedla k výlučnej heterosexualite, pričom 3% z nich mali v minulosti bisexuálne či homosexuálne cítenie. Tieto dáta priniesli jeden zaujímavý fakt. Počet osôb, u ktorých sa upravila sexuálna orientácia smerom k výlučnej heterosexualite je omnoho vyšší než aktuálny počet bisexuálov a homosexuálov dokopy. Inými slovami, uzatvára Whitehead, “bývalých gejov, ktorí sa vyliečili, je viac, než súčasný počet gejov”.

  www_hlavnespravy_sk/homosexualita-nie-je-vrodena-vedci-prisli-na-prevratnu-skutocnost-jestvuje-viac-byvalych-homosexualov-nez-aktualnych-homosexualov-a-bisexualov-dokopy/517787

 48. aleš

  @Bílá Velryba

  Pokud by homosexualita byla způsobena aktivací genů, pak jejich deaktivace by způsobila, že daní homosexuálové by homosexuály přestali být.

 49. mulit

  Základní problém je stále v nepochopení diverzity přírody. Když se podíváte na evoluční strom, tak se všecko stále větví. Nespěje to k unifikaci, ale k diverzitě. Copak to nechápete? Z hlediska historie života, jak se to vyvíjelo, tak od buňky k mnohobuněčnosti. Od jednoduchosti ke složitosti. Nešlo to cestou unifikace. Mořský koník rodí živá mláďata. Smiřte se už s tím, že příroda je pestrá, pluralitní. Opravdu. Veškeré snahy po unifikaci jsou jen ideologie. Je blbé, že je už rok 2017 a do vědy se stále cpe ideologie. To není věda, to je snaha, aby to vědecky vypadalo, ale primární motiv je nepochopení homosexuality jako projevu diverzity přírody, který je základním kamenem přírody. Ano, diverzita občas hodí tohle a občas tohle. Páč to právě nikdo neřídí a neřídí to žádná ideologie, ani žádný bůh.

  Homosexualita je otázka vkusu. Není to ani morální selhání, rozmařilost jak tvrdí pobožní a není to ani vada genů, jak tvrdí homofobní ideologové, co si hrají na vědce. V tom případě je vadná celá příroda. Protože vždycky se najde něco, co vybočuje z průměru. Ale příroda žádné průměry nedělá. Příroda se nemusí bát, že něco vybočuje z řady. Chápete to? Vy přírodu stále personifikujete a přisuzujete jí úmysly a svědomí, jako by to byl bůh a musela se z něčeho zodpovídat. Nemusí. Diverzita je nejen projev života, ale je to projev i neživé přírody, veškeré hmoty! Nenajdete v přírodě dva stejné kameny. I ty kameny se liší a každý je originál. Je fakt problém to pochopit? Každá hvězda je jiná, každá planeta je jiná, unikátní. Každá galaxie je unikátní. Sundejte si konečně klapky z očí. Přestaňte myslet v šablonách, schématech. Je to jen vaše náhrada za náboženství.

 50. Bílá Verlyba

  Mulitko naše zženštilá hysterická, to není ideologie, ale evoluce, tvoje malá hlava to asi nechápe, ale ta tvoje “diverzita” by neexistovala bez předávání genů. A pokud u lidského druhu může předávat geny sexem muž se ženou, tak muž co je na muže a žena na ženy jsou znevýhodněni v této věci. Přesto se homosexualita vyskytuje v každé generaci. Proč, když nepředají často své geny, aspoň ti co nejsou bisexuální? Protože je to vedlejší produkt něčeho, co lidé potřebují a tak se to vyskytuje pořád, i kdyby homosexuálové neměli žádné své děti, stejně by tu byli v další generaci v podobném procentu. Je to něco genetického původu, abnormálního, byť ne špatného.

  Ten program tě pozorovateln—iku mulitko dobře rozpoznal.

  K Alešovi – viz. výše plus odkazy na epigenetiku. Tím se dá vysvětlit jak homosexualita v přírodě, kde je to to samé co u člověka a není to dané výchovou, u jiných zvířecích druhů. To samé “nezištná láska”. Hezký den všem. 🙂

 51. mulit

  Bílá Velryba – a jak tvojí teorií zdůvodníš, že nejsou dva kameny stejné, ani dvě planety stejné, ani dva stromy stejné? Jak zdůvodníš, vysvětlíš tou tvojí teorií (kterou jsi někde vyštrachal) diverzitu, pestrost, různost nejen živé, ale i neživé přírody?

 52. aleš

  @Bílá Verlyba

  K Alešovi – viz. výše plus odkazy na epigenetiku.

  Zní to vtipně, ale to by znamenalo připustit možnost, že něco jím a stanu se homosexuálem a něco jiného jím, a přestanu být homosexuálem. Nepíšu, že by to tak v případě epigenetiky muselo být stěžejní, ale připustit možnost v tomto případě musíme.

  Nechápu ale, že vidíte v každém možném defektu nějaký přínos. Geneticky se předává hodně věcí, které přínos žádný nemají.

 53. aleš

  @mulit

  Mulite, v kolika letech – pokud si pamatuješ – se ti začali líbit kluci?

 54. mulit

  aleš
  25.11. 2017

  Mulite, v kolika letech – pokud si pamatuješ – se ti začali líbit kluci?

  Asi jak tobě holky.

 55. aleš

  @mulit

  Mulite, ty ale nevíš, v kolika se mi začaly líbit holky. Jestli ale víš, tak to sem napiš a přesvědč mě, že to víš.

 56. mulit

  To jsou otázky jako kdy sis uvědomil, že ti chutná jídlo? Kdy jsi poprvé zjistil, že se ti líbí hezké písničky?

 57. mulit

  Ale jo, má to pořadí. Nejdříve člověk přijde na to jídlo, pak ta hudba a pak ta sexualita.

 58. aleš

  @mulit

  To má být odpověď nebo se odpovědi vyhýbáš?

  Mne zajímá, jestli se ti v dětství nelíbila žádná holka, s kterou bys chtěl být.

 59. mulit

  Mně se líbili vždycky hezcí lidé, hlavně obličeje. Hrálo to pro mě vždy velkou roli. Pamatuji si, že jsme dostali novou učitelku a byla hezká. Pamatuji si z ní dojem. Dodnes to tak mám. Líbí se mi více muži, ale dovedu ocenit i ženy. Třeba Taťána Kuchařová, atd. Ale to, co mám já, mám jen já a každý další to má jinak. Můj kámoš gay na obličeje není. Spíše je na těla a velké ptáky. No a mně to je skoro jedno. Je to marnost nad marnost hledat společný jmenovatel nebo šablonu. Toho se nedohledáte. Páč já jsem to hledal a nedohledal. Tolik práce jsem si dal a bylo to zbytečné. Všecko to jsou slepé cesty. Pochopil jsem a jsem rád, že příroda je pestrá, divergentní a že to je podstata hmoty.

  Znovu opakuji a zkuste se nad tím zamyslet: Ve vesmíru nejsou dvě stejné planety, dva stejné kameny. Každý příslušník určitého rostlinného, živočišného druhu je odlišný, unikátní, nový, jedinečný. Každý člověk má zcela unikátní myšlení, projevy, preference a to ve všem. Není v tom žádná ideologie. Je to vlastnost hmoty, vesmíru.

  Pestrost, různost se projevuje už na úrovni hmoty. Nejsou tu jen protony, ale jsou tu i elektrony a neutrony. Není tu jen vodík, ale je tu i helium a další prvky. Je směšné, když se uhlík rozčiluje, jaktože když on má 6 protonů, tak dusík si dovoluje mít 7 protonů… To je asi nějaká vada. Měl by vyzkoumat, jak se to tomu dusíkovi přihodilo, že je jiný než uhlík.

  Příroda = pestrost = homosexualita i heterosexualita. Nevztekejte se uhlíci, že tu jsou dusíci. Takový už je vesmír. Smiřte se s tím. Nebo vlezte do rakve a zaklapněte nad sebou víko.

 60. aleš

  @mulit

  Mně se líbili vždycky hezcí lidé, hlavně obličeje. Hrálo to pro mě vždy velkou roli. Pamatuji si, že jsme dostali novou učitelku a byla hezká. Pamatuji si z ní dojem. Dodnes to tak mám. Líbí se mi více muži, ale dovedu ocenit i ženy.

  Takže příčina tvé homosexuality je v něčem jiném, protože se ti líbí i hezké ženy, ale nikdy jsi žádnou neměl. Přitom jsi měl stovky mužů.

  Máš problém v komunikaci se ženami?

 61. mulit

  Alešku, já mám problém jenom v komunikaci s natvrdlými pobožnými.

 62. mulit

  Alešku, ty taky poznáš hezkého chlapa. Ne že ne. A taky poznáš hezké auto. A poznáš hezkou písničku. A poznáš hezkou krajinu. Akorát že pro tebe to bude jiné než pro mě a pro někoho třetího to zase bude ještě jiné než u nás dvou. Pak přibude čtvrtý a ten to bude mít všecko ještě jinak. A vo vo vo tom to právě je…

 63. aleš

  @mulit

  Mulite, proč jsi tedy neměl nikdy žádnou ženu, když se ti líbí ty s hezkým obličejem?

  Ukaž se, jak poctivě odpovídáš na otázky. 🙂

 64. mulit

  Alešku, proč jsi nikdy neměl žádného chlapa, když poznáš, který je hezký?

  Ukaž se, jak poctivě odpovídáš na otázky. 🙂

 65. aleš

  @mulit

  Ptal jsem se první. Odpovím po tobě.

 66. mulit

  I když, Alešek možná chlapa měl. Ale pak si přečetl v jeho knížce, že Jehova dělá tytyty Alešku, půjdeš do pekla. Tak Alešek řekl, od teď už ho budu strkat jen do své staré, jen za za účelem plození dětí, potmě a na 12 přírazů jako bylo apoštolů.

 67. mulit

  Alešku, já nespím s ženskýma, protože mě nerajcují. Líbí se mi vizuálně některé ve smyslu že poznám, která je atraktivní a chápu, po které holce asi jedou heteráci. Vnímám tu ženu, že asi má u heteráků úspěch. Ale to není důvod, abych s ní spal. Když vím, že mě přitahují kluci/muži. A stejně tak vím, že se mi líbí hezké auto, ale nemám s ním sex. Že je něco hezké, neznamená, že s tím musím mít sex. Takže tvoje otázka proč nemám sex s ženou, když si uvědomuji, že má hezký obličej je jednoduchá. Nemusím mít sex s něčím, co má v sobě něco hezkého. To nestačí. Musel bych mít sex se všemi hezkými objekty světa, a to nejde a ani to po mně nikdo nechce. (Kromě tvého Jehovy)

 68. aleš

  @mulit

  A stejně tak vím, že se mi líbí hezké auto, ale nemám s ním sex. Že je něco hezké, neznamená, že s tím musím mít sex.

  Mulite, mám pocit, že často hovoříš s mentálně zaostalými lidmi a že mentálně nedokážeš rozpoznat, jak s kým máš diskutovat.

  Mezi mnou a tebou je rozdíl, že na mě muži svým vzhledem nepůsobí žádným dojmem. Na tebe však krása učitelky zanechala dojem doteď.

 69. mulit

  A hlavně orientace nemá jenom sexuálně vizuální složku, ale i citovou. Do koho se zamilováváš.

  Jo a ještě spousta z vás, heteráků, ve vězení souloží s chlapy. Na opuštěném ostrově byste to dělali někteří asi taky. Kdyby byl hezký a milý na vás. A totéž gayové. Mnozí dokážou mít něco s ženou. Zvláště je-li tlak okolí. Kdysi se ženili skoro všichni.

 70. mulit

  Aleš napsal:
  Mezi mnou a tebou je rozdíl, že na mě muži svým vzhledem nepůsobí žádným dojmem. Na tebe však krása učitelky zanechala dojem doteď.

  Svoji roli hraje i kulturní prostředí. Gay je od útlého věku vystaven určitému tlaku, takže se adaptuje. Kulturní prostředí je hetero. Určitě tedy gay je okolnostmi veden k tomu, aby se někdy tu a tam o ženách bavil. Protože se nachází třeba v hetero školním kolektivu. Ale u mně je to tak, že od mých asi 25 let jsem vlastně většinu času už trávil “mezi svými”, takže o ženách už jsem se pak přestal bavit. Čili já chápu, že heterák nemá důvod se bavit o atraktivitě jiných chlapů, páč ho k tomu nikdo netlačí.

  Ale i chlapi vnímají atraktivitu jiných mužů, zvláště mladých. Třeba Andrej Babiš prohlásil o Sebastianovi Kurzovi z Rakouska (předseda lidovců), že je hezký. A Babiš umí krásu ocenit, však manželku má také pohlednou.

 71. mulit

  Jo a ještě hezcí lidé mají lepší známky ve škole z doby mládí a více peněz nebo lepší místo a práci jako dospělí. Nehledě na to, jakého pohlaví je šéf. Takže to hraje roli obecně, ne že ne.

  Podívejte se na soutěže typu superstar. Kolikrát postoupil někdo, kdo nezpíval až tak dobře, ale lépe vypadal. Proto se mi nejvíce líbila ta soutěž, kdy porotci neviděli toho soutěžícího, ale byli otočeni zády a hodnotili čistě zpět a pak zmáčkli tlačítko. Vizualita a sexualita narušuje objektivitu. Co si budeme povídat.

 72. aleš

  @mulit

  Ale u mně je to tak, že od mých asi 25 let jsem vlastně většinu času už trávil „mezi svými“

  Myslím, že většinu času trávíš mezi nezletilými. Jsi pořád učitel ne?

  Gang kuplířů prodával homosexuálům mladé chlapce, někteří nebyli plnoletí
  Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) odhalili skupinu obchodníků s lidmi, která organizovala homosexuální prostituci. V úterý o tom informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Šest mužů je obviněno z obchodování s lidmi, kuplířství, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte. Prodávali totiž i chlapce mladší 18 let.

  www_novinky_cz/krimi/455497-gang-kupliru-prodaval-homosexualum-mlade-chlapce-nekteri-nebyli-plnoleti.html

  Mulite, řekni mi, jak se má pak člověk zbavit dojmu, že homosexuálové mají větší sklony k pedofilii a jejím odrůdám.

 73. Bílá Velryba

  “Jo a ještě spousta z vás, heteráků, ve vězení souloží s chlapy. Na opuštěném ostrově byste to dělali někteří asi taky. Kdyby byl hezký a milý na vás. A totéž gayové. Mnozí dokážou mít něco s ženou. Zvláště je-li tlak okolí. ”

  Spousta? Já slyšel o pár případech, nedá se to zevšeobecnit, spíš se jedná o bisex. Já jako heterák ani v pubertě (což je na vrcholu libida) jsem neměl nikdy chuť na muže, i když jsem byl bez ženy třeba i půl roku. Vždy jen na ženy.

  Ale to zde neřešme, jsme zase jinde. Jde o to, že i bez předání genů se homosexuálové stejně kolem 4% projeví v další generaci. Protože je to vedlejší účinek něčeho, co máme všichni v sobě.

  U zvířat to samé. Výchovou to tedy není.

  To je jen skvělá Hebértova paralela k “nezištné” lásce. To byl původní námět.

  Takže hysterko mulitko, měj se pěkně 🙂

 74. mulit

  aleš napsal: Mulite, řekni mi, jak se má pak člověk zbavit dojmu, že homosexuálové mají větší sklony k pedofilii a jejím odrůdám. Myslím, že většinu času trávíš mezi nezletilými. Jsi pořád učitel ne?

  Jo, to jsem slyšel asi nejčastěji. Spojování homosexuality s pedofilií jako to děláš ty a spojování homosexuality z ženskostí jako to dělá Azazel. To už jsou asi evergreeny. Nevím, proč zrovna tyto. Jo a ještě někde to spojovali se zoofilií. To už jsem taky slyšel a s BDSM. To mi psali zase na krestanske-diskuse.net

  Hele, nevím. Podle mě to pramení z náboženství a z nějaké bigotnosti o obecné pitomosti. Pro mě to nehraje roli v reálném životě. Jsem už dost starý a bylo hodně příležitostí, kdy jsem mohl slyšet něco podobného, ale v reálu na moji adresu nepadla nikdy žádná urážka. Opravdu nikdy. A to ani od pobožných. Nikdo mě v reálu nenapadal. Ani nenaznačoval pedofilii, ani ženskost, ani zoofilii. A myslím, že ani Aleš ani Azazel by to v reálu taky nedokázali. Ten internet k tomu svádí. Že nehrozí sankce a není zpětná vazba. Jenže mi to žíly netrhá. Počítač vypnu a je tu reál a reál rozhoduje. Mě neživí anonymní nicky. Jestli si Alešek myslí, že co gay, to pedofil, je to jeho problém jeho boj, jestli si Azazelek myslí, že co gay, to baletka na podpatku, jeto zas jen jeho problém a jeho boj. A hlavně chlapci, zkuste si najít holku. Jestli vás už vaše stará nebaví a nesouložíte s ní, najděte si novou. Vykašlete se na homosexualitu, však se vás netýká. Nebo týká?

 75. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Znova jsme u stejné věci, nikoliv poprvé. Vyčítám vám, že nerozlišujete prostou dvojakost – skutečný jev (který považuji povětšinou za složitý z podstaty) a jeho modelování (kterým provádíme svá ujasňování si jeho podstaty), což může být jasné a logické, ale nikdy vyčerpávající. Pak by totiž nebylo co zkoumat. Například hmota se na světě ve své podstatě za věky existence lidstva změnila zřejmě pramálo. Popis její podstaty se ale měnil nesčetněkrát a hádám, že dál měnit bude. Říká se tomu pokrok. A řada definic a vysvětlení je přitom velmi jednoduchá. Podstata hmoty je však zřejmě zapeklitě složitá, ještě jsme určitě nedošli na konec poznání. To vám asi uniká.
  Znova mi argumentujete sčítáním celých čísel, což mě utvrzuje ve vaší neschopnosti rozlišit výše uvedené – realitu a její abstraktní popis. To ale není můj problém.
  Jaroslav Štejfa

 76. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Samozřejmě, že rozlišuji mezi jevem a jeho popisem. Mne zajímá, zda vidíte nějaký rozpor mezi popisem jevu, kde ke dvěma jablkům přidám dvě další jablka, takže dohromady budou čtyři jablka a samotnou skutečností.
  Je-li vám jasné abstraktní sčítání, co je vám nejasného na skutečném jevu, který sčítání zahrnuje? V čem by daný model neměl být přesný?

 77. mulit

  Hezký článek na odkazu. Ano, je to kulturou. A to jsem zde tvrdil od počátku. Že nic takového jako jsou vrozené sklony k nábožnosti není. Protože jsem to nikdy neměl a vím, že to do mě vždycky ládovali zvenčí. Rodina, vesnice, některá média.

  A proč vzniklo náboženství ? Přečtete si bibli. Aby lidi byli něčím řízeni. Unifikace, submisivita, defenzíva, ovládání, manipulace. Když nasáčkuješ do lidí ideologii a la náboženství, tak to je lepší než kdyby byli hlídání vojáky. To je jako by měli čip v hlavě.

  Proto tu třeba plavčík bude psát dokola to svoje. On si už neumí čip z hlavy vyndat. Já jsme si ho z hlavy vyndal. Už ani nevím jak. Jestli je něco zázrak, tak to, že se mi podařilo z hlavy vyndat náboženský čip.

 78. mulit

  Já to vnímám jako svůj největší životní úspěch. Není to žádná nadsázka. Dekonevrze byla pro mě mnohem významnějším životním úspěchem než promoce na VŠ. S mnohem výraznějšími dopady na život. Akorát mě mrzí, že jsem tohoto životního úspěchu – dekonverze dosáhl dost pozdě, ve 43 letech. Zatímco promoce na VŠ jsem měl ve 25. Kéž bych tehdy ve 25 odpromoval i dekonvertoval současně. Mohl jsem si ušetřit 18 let následného trápení s parazitickým pobožným čipem v hlavě.

 79. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Bavíme se o hovadinách – ale pro zábavu:
  Pokud posuzujeme reálný jev, že ke dvěma jablkům přidáme další dvě a předmětem zkoumání je, kolik jablek je v pozorovaném prostoru, pak můžeme tvrdit – modelováním pomocí matematiky konstatujeme, že popis jevu je 2+2=4; pozorováním lze odvodit, že abstraktní výsledek 4 je v souladu se skutečností. Dvojakost “reálný počet jablek” a “vypočtený (tedy modelovaný) počet jablek” souhlasí. Až potud se shodujeme a jedná se o velmi primitivní pozorování světa, kdy jak jev, tak jeho model jsou jednoduché. Toto se konstatuje v cca 2. třídě zákl. školy. Nicméně pojďme dál.
  Jakmile však při stejném zkoumání položíme jako otázku hmotnost sečteného počtu jablek, situace se prudce komplikuje. Komplikované je vůbec zjištění hmotnosti jablek (musíme zahrnout míru tolerance z nepřesnosti měření) pak provedeme modelaci jevu součtem hmotností s tím, že než uplyne čas mezi modelací a konstatováním výsledku, musíme rozšířit toleranční pole nepřesnosti plynoucí ze změny hmotnosti třeba uvadáním nebo hnilobou. Tedy skutečnost a modelace se nějak rozchází ve výsledku v ideálním případě alepoň o něco v mezích tolerance. Pokud bychom u stejného příkladu pídili po počtu zahrnutých molekul, výsledek by byl ještě méně přesný. Atd. A to jsme jenom u sčítání jablek. Sám nahlédnete, že lidské zkoumání pokročilo k poněkud složitějším jevům. Na kolenou vás prosím – všimněte si, rozdílu mezi velmi jednoduchým modelem a zapeklitou skutečností. Stále vidím, přes vaše deklarativní ujišťování, že rozdíl nechápete nebo nechcete chápat.
  Shrnuto: skutečný jev je přemístění dvou až čtyř jablek (asi na společné místo) a žádné abstraktní sčítání neobsahuje. Ono sčítání je abstraktní jev odehrávající se ve vaší, potažmo třeba prodavačově hlavě. Pro úplnost a pikantnost situace mohu dodat, že prodavač může předmětnou abstraktní úvahu pro klid své mysli realisovat přemístěním určitého množství tuhy (tvrdosti HB) na papírový sáček (nebo jiným způsobem) ale tento záznam je rovněž reálně pouze přemístění molekul něčeho na molekuly něčeho jiného a s matematikou to nemá nic jiného do činění, než naši mozkovou, tedy abstraktní činnost.
  Už mě nenapadá, jak více polopatě tyto rozdíly našich úvah popsat.
  Jaroslav Štejfa

 80. Hraničář

  aleš
  25.11. 2017
  O jakých genech homosexuality je zde řeč? Jednovaječná dvojčata mají identické geny, přičemž jeden může být homosexuál a druhý ne. ………………………

  Kde jsem zmínil geny homosexuality? Nauč se pochopit obsah psaného textu .

 81. Hraničář

  mulit
  25.11. 2017
  Pokud někdo pomáhal sestře, asi zrovna neměl co na práci. Měl zrovna volno. Ale nějaký fantasta už z toho udělá novou teorii, která údajně odhaluje příčinu homosexuality… …………….

  Ty už jsi fakt hysterka! Ten výzkum byl, náhodou, udělaný kdesi v Polynésii, kde homosexualita není žádným společenským tabu a něčím nepatřičným. A ten příklad jsem uvedl jen proto, že jsem ho poznal.
  Ty už vyšiluješ, a podobně jako Aleš nechceš – nejsi schopen – přemýšlet nad obsahem napsaného.

 82. Hraničář

  mulit
  25.11. 2017
  A stejně tak vím, že se mi líbí hezké auto, ale nemám s ním sex. Že je něco hezké, neznamená, že s tím musím mít sex. ………………………

  Teď tě musím podpořit …… i mně se líbí leckterý mladý, sportovní, vypracovaný muž. Ale ne ve smyslu sexuálním, ale estetickém. To je možná to, co Aleš nedokáže pochopit a nebo se snaží debatu stočit k banalitám, aby se neprobíraly podstatné problémy.

 83. mulit

  Hraničář
  Ty už jsi fakt hysterka! Ten výzkum byl, náhodou, udělaný kdesi v Polynésii, kde homosexualita není žádným společenským tabu a něčím nepatřičným. A ten příklad jsem uvedl jen proto, že jsem ho poznal.
  Ty už vyšiluješ, a podobně jako Aleš nechceš – nejsi schopen – přemýšlet nad obsahem napsaného.

  Hysterka jsi ty. Já ti je v klidu vysvětluji, že to, čemu věříš, je zase jen forma nějaké ideologie. Přání otcem myšlenky, a ty to dobře víš. Někdo měl nějaké přání. Měl nějaké zadání a podle toho jel. A Hraničáři, nechápeš, že tvoje úvaha je akademická, teoretická a moje je praktická. Vy tu strašně teoretizujete nad homosexualitou a furt lapáte nějaké info z nějakých vnějších zdrojů, z mého pohledu pochybných. Já znám homosexuály. A ne jednoho, ale stovky. Mně jsou výzkumy fakt k ničemu. Jak ti to mám říct? Je to směšné. Jsou to jen novodobé báje a pověsti. Poznal jsem stovky gayů a že by se hromadně věnovali výchově potomků svých sourozenců – nic takového není. Normálně, běžně tak jako ostatní. A logicky když nemá svoji rodinu, tak má čas tu a tam někdo vypomoct s hlídáním děcka své ségry. Já jsem ségře taky hlídal dcerku. Jednou za pět let. Někdo možná častěji, ale gayové hlavně živou své vlastní životy. Nejsou tu proto, aby se vám starali o vaše haranty. To fakt ne. A ani žádná evoluce to tak neudělala. Evoluce není bůh. Není to persona, není v tom záměr. Někteří tady mluvíte o evoluci, jak by to byla bytost s nějakým cílem, záměrem. Je to směšné. Je to obdoba náboženské víry. Pokud věříš takovým ptákovinám, tak jsi tu dekonverzi neudělal pořádně, ale jen jsi přehodil výhybku, ale kus nějaké pobožnosti nebo náchylnosti věřit salátům v tobě zůstal. Nebo jednoduše neznáš homosexuály než z televize. Já tě do jisté míry chápu. Nemáš s tím kontakt, tak nevíš, To je logické. Já jenom stále nechápu, proč se heterosexuálové, kteří neznají homosexuály, snaží poučovat o homosexualitě homosexuála, který zná stovky homosexuálů.

 84. Hraničář

  mulit
  25.11. 2017
  Jo, to jsem slyšel asi nejčastěji. Spojování homosexuality s pedofilií jako to děláš ty a spojování homosexuality z ženskostí …………………..

  Zas tě musím podpořit. Heterákům se zase líbí mladé holky – protože prostě jsou pěkné. Jenže to se jaksi považuje za “normální” – že?
  Typickým příkladem byl soud s Kulínským. Od dětství byl mezi mladýma holkama. V 16 letech měl vlastní sbor. Vůbec se mu nedivím, že v tom prostředí se přestal orientovat, která je ještě pod zákonem a která už ne. I když – u soudu jej obviňovali ze všeho možného – dovedu si představit, jak mu všichni záviděli – chlapi, že si užíval s mladejma a zasloužilí soudkyně – “proč si vybíral ty mladý a blbý? Proč ne nás, rozumné, zralé??!”

  Storek o mladých sportovkyních a jejich trenérech jsem si vyslechl také několik. Ale teď, podle amerického vzoru, jsou lidé do 18 let “děti”, které musejí být extra chráněni před “starými smilníky”. A po 50 letech se bude řešit, kdo, kdy, kde kterou poplácal!

  Vzpomínám na to “haló” na škole, když se 26 letá vychovatelka zamilovala do 16 letého studenta, Jak ji všichni odsuzovali. Ovšem obrácený případ – starší učitel a mladá studentka – to vlastně bylo normální.

  A jednou v práci – kolegyně v “božském” rozhořčení, že nachytala 19 letého syna s 27 letou ženskou v posteli. A tak že na ně ječela, že “na staré p.či se dobře cvičí!” – všichnu jsme se smáli a jí jí říkám – “27 let, to přece není stará!” A ona – “jak to že ne, vždyť on má jen 19!”

  Všímáte si, že v té Americe si nestěžuje žádný starý herec, že jej před 50 lety, když začínal “poplácala” nějaká producentka? Ani u nás se nestěžují mladíci, že je nějaká “stará smilnice” obtěžovala.

 85. mulit

  Hraničář
  Teď tě musím podpořit …… i mně se líbí leckterý mladý, sportovní, vypracovaný muž. Ale ne ve smyslu sexuálním, ale estetickém. To je možná to, co Aleš nedokáže pochopit a nebo se snaží debatu stočit k banalitám, aby se neprobíraly podstatné problémy

  Alešek taky pozná, který muž je atraktivní a který ne. Poznají to naprosto všichni. Už jen z důvodu odhadu sil konkurence. A kdyby měl Alešek ženu, on sám byl spíše průměr nebo ne moc pohledný a jeho manželka nastoupila do kanceláře a mela tam kolegu, mladého fešáka, hned by zbystřil. Chlapi samozřejmě moc dobře vědí, zda je jiný chlap atraktivnější než oni a zda ohrožuje jejich status. Samozřejmě pokud má Alešek hodně many, jak psal, že neví, co s nimi, tak se ho manželka bude držet, i když bude škaredý jako noc.

  Jo a ještě, když Alešek zjistí, že ten mladý atraktivní chlap, nový kolega jeho manželky, je gay, tak se i pobožnému Aleškovi uleví. Může být v klidu, jeho manželku mu nepřebere. Ačkoli jinak běžně Alešek nenechá na buzících niť suchou, viď?

 86. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  26.11. 2017
  Tedy skutečnost a modelace se nějak rozchází ve výsledku v ideálním případě alepoň o něco v mezích tolerance. ……….

  Moc hezkly řečeno. Připomnělo mně to tvrzení, že v praxi nelze dokázat platnost Archimedova zákona.

 87. Hebért

  Nad 15let u nás může spát kdo chce s kým chce. Není to trestné snad vyjma rodiny. Můžeš jako učitel přijít o práci, ale to je vše.

  Kulínský spal s holkama pod 15, což je proti zákonu. V Německu mohou od 14, což je asi rozumější.

 88. mulit

  Samozřejmě pokud má Alešek hodně many, jak psal, že neví, co s nimi, tak se ho manželka bude držet, i když bude škaredý jako noc.

  Bud má škaredý chlap many, moc, postavení a tím si udrží ženu, tím pádem i pravidelný sex, nebo vymyslí náboženství, tím náboženstvím tu ženu poblázní a ona tomu uvěří, že s ním musí být. Náboženství tedy vzniklo také jako snaha škaredých nebo průměrných mužů, aby si vrzli a aby mohli vrzat pravidelně. Jehova se dívá. I apoštol Pavel píše, že ženy nemají chlapy odmítat, ale tomu svému že mají dát. Jo a nesmějí se rozvádět. Prý “Co bůh spojil, to člověk nerozlučuj.” Chytře si to ti chlapi vymysleli.

 89. Hebért

  Ježiši mulitko ty hysterko naše: NENÍ TO IDEOLOGIE, ale evoluční teorie.

  Když nepřenášíš své geny, je hezké, že se možná staráš o příbuzné, ale těm se nemusí narodit homosexuální dítě, protože takhle dědičnost u toho nefunguje. Se sourozencem máš shodu cca z poloviny genů, když nejsi jednovaječňák.

  “je to jak píšete – těch 50 % (1/2) je spíše teoretické vyjádření – skutečnost může být určitě odlišná.
  Stupeň příbuznosti vyjadřujeme pomocí koeficientu příbuznosti, což je doslova pravděpodobnost, že dva jedinci mají v konkrétním lokusu (genu) 1 alelu shodnou (zděděnou do společného předka). Tento koeficient je pro sourozence (včetně dizygotních dvojčat) 1/2, jedinou výjimkou jsou monozygotní dvojčata, která mají koeficient příbuznosti roven přímo jedné.
  Máte ale samozřejmě pravdu, že konkrétní sourozenci mezi sebou navzájem jistě sdílejí zcela různé množství alel – dalo by se říci, že v extrémních situacích se tato shoda může limitně blížit jak nule, tak i 100 %”

  Evoluce nefunguje jako skupinový výběr, ale jako individuální výběr. Dnes se to tak bere.

  Tedy opět: i když je čistý homosexuál znevýhodněn při předávání genů, stejně se objeví v další generaci cca ve stejném procentu. Proč? Protože je to vedlejší efekt něčeho, co máme všichni v sobě, jen se něco změní. U jednovaječných dvojčat je to nějaká epigenetika, viz výše. Kultura může pohnout bisexuály, ale čistýho homo či hetero těžko.

  Podobné je to tedy možná s přemírou altruismu, který může jedinci škodit. Přesto se může objevit v další generaci a cca stejně. Jsou to docela dobře podložené hypotézy.

  Hezký den všem. 🙂

 90. mulit

  Hebért – jenže pro tebe je evoluce něco jako bůh pro pobožné. Nemáš nadhled. Držíš se toho jako klíště. Kdoví co tady bude za 100 let za info….

  A ještě mi tou tvojí teorií dlužíš vysvětlení, proč i věci z neživé přírody jsou unikátní. Proč nejsou dvě planety se stejným povrchem, ale každá je jiná, originální a proč je každý kámen jiný?

 91. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Na kolenou vás prosím – všimněte si, rozdílu mezi velmi jednoduchým modelem a zapeklitou skutečností. Stále vidím, přes vaše deklarativní ujišťování, že rozdíl nechápete nebo nechcete chápat.

  Vidím, že jste nepochopil, co jsem vám chtěl sdělit. I když nejsme schopni poskytnout vyčerpávající sdělení o skutečnosti, jsme schopni v mnoha případech poskytnout o ní pravdivé a jasné sdělení.

  Reagoval jsem původně na vaše tvrzení, že jasné je jen to, že nic není jasné. Zákony logiky jsou jasné – a skutečnost tomu odpovídá. Např. tvrzení, že po celou dobu existence vesmíru:
  a) je celková energie vesmíru konstantní
  b) neplatí a)

  Z hlediska logiky je jasné, že nemůže existovat nějaké c) jako doplněk množiny všech možností – množina a) + b) je totiž úplná.

  Jasné a zcela pravdivé může být sdělení, aniž by dané sdělení komplexně popisovalo danou realitu. Model se vztahuje k části popisované reality a může být zcela jasný.

  Nevidím tedy důvod relativizovat poznání, ke kterému jsme již dospěli, když dospějeme z hlediska logiky k tomu, že budoucí poznání nezruší platnost poznání dosavadního.

  Přece nebudete zpochybňovat tvrzení, že Země není plochá deska plující na moři z důvodu, že nevíme o Zemi všechno. To je vám přece jasné.

  Neúplné poznání o Zemi nás přece nevede k nejasnostem o tom, jak tomu je s jejím tvarem.

 92. aleš

  @Hraničář

  Kde jsem zmínil geny homosexuality? Nauč se pochopit obsah psaného textu .

  Proč už to evoluce nevymazala? Četl jsem zajímavou úvahu – z hlediska sobeckého genu. Ten homosexuál pomáhá potomkům svých sourozenců, kteří pak mají výhody v životě. Tak se udržují i šíří i geny toho homosexuála – které jsou v jeho sourozencích.

  Z hlediska sobeckého genu, je vše dáno geny, tedy i homosexualita.

  A jak jinak by dle vás mohla evoluce “vymazat” homosexualitu, než skrze změnu genů?

 93. aleš

  @mulit

  Ano, je to kulturou. A to jsem zde tvrdil od počátku. Že nic takového jako jsou vrozené sklony k nábožnosti není.

  Co se stalo s kulturou v Číně, že tam přibývá tolik křesťanů?

  Jestli znáš daný důvod, ukaž ještě na jinou zemi, kde by stejné kulturní vlivy způsobily růst křesťanství.

 94. aleš

  @mulit

  Bud má škaredý chlap many, moc, postavení a tím si udrží ženu, tím pádem i pravidelný sex, nebo vymyslí náboženství, tím náboženstvím tu ženu poblázní a ona tomu uvěří, že s ním musí být.

  Co si udržet ženu tak, že ji miluji, že ji projevuji lásku? To ty asi nechápeš, co?

  Povrchní vztah je zaměřen na vnější věci, hluboký vztah je zaměřen na vnitřní věci.

 95. aleš

  @sam

  To bude možná akorát módní vlna

  “Módní vlna”, která se opakuje mnohokrát v historii?

 96. mulit

  alešek napsal:
  Co si udržet ženu tak, že ji miluji, že ji projevuji lásku? To ty asi nechápeš, co?
  Povrchní vztah je zaměřen na vnější věci, hluboký vztah je zaměřen na vnitřní věci.

  Tak proč jste si vy, pobožní, vymysleli náboženská pravidla o zákazu rozvodu a o tom, že vám vaše žena musí dát, když tvrdíš, že stačí ženě projevovat lásku?

 97. aleš

  @mulit

  Chybí ti, mulite, jakýkoli důkaz, že si dané příkazy věřící vymysleli. Já tvou víru v to nesdílím.

 98. mulit

  aleš

  Chybí ti, mulite, jakýkoli důkaz, že si dané příkazy věřící vymysleli. Já tvou víru v to nesdílím.

  NEDĚLEJ SE BLBÝ – TO NENÍ V TVOJÍ BIBLI? MÁM TI TO NAJÍT?

 99. aleš

  Párové manželství utvářelo člověka odpradávna

  Zkoumání DNA tak ukazuje, že párová manželství se objevila asi ještě předtím, než dnešní člověk opustil Afriku. Neplatí tedy oblíbená představa, že mezi primitivními lidmi panovala „hříšná“ volná láska, která byla odstraněna až s pokrokem civilizace, kdy ji nahradilo nejdříve skupinové manželství či polygamie a pak konečně monogamie.
  Jak se zdá, párové manželství utvářelo člověka odpradávna – a nejen jej. Tvořilo a přetvářelo také společnost.

  www_novinky_cz/zena/vztahy-a-sex/233870-parove-manzelstvi-utvarelo-cloveka-odpradavna.html

  Podle Bible je manželství rovněž od počátku – stvoření člověka.

 100. aleš

  @mulit

  Mulite, nemusíš to hledat. Je to v Bibli.

  Jaksi ti chybí důkaz, že si to věřící vymysleli – asi danou větu nechápeš.

 101. Bílá Velryba

  Mulite, nehysterči, prostě nechápeš genetiku a evoluci, dokonce si na to “nevěřil” a zpočátku jsi jí odmítal, už jako ateista, stačí si přečíst starší příspěvky tady, asi v tobě je ještě hodně pověrčivosti, má hodně důkazů, není to jen “ideologie”, v tvém smyslu. Není to žádný politický výmysl. Prostě homosexuálové mají něco trochu jinak biologicky, protože duševní rozdíl vysoce pravděpodobně = biologický rozdíl, byť malý. Stačí maličkost. Zahrnuje to genetiku, epigenetiku a vývoj mozku.

  Aleši, ty najednou věříš na evoluci, že dáváš články na tyto věci? 🙂

  Uvědom si, že Bible to možná nevynalezla, ale on ti píše o rozvodech, ne o párovém soužití. Párové soužití se může dít i za rozvodu a po rozvodu. Rozchod existoval i předtím, rozvod asi taky. Bible ho ale zřejmě odmítá, proč? Já tedy o tomto v Bibli nečetl, ale věřím mulitovi, zná jí lépe než já, nikdy jsem totiž křesťan nebyl.

  Navíc to Bible mohla odmítnout, to že to nevynalezla neznamená, že to převezme. Může se proti tomu ohradit. Jde mi o možnost rozchodu/rozvodu. Proti párovému soužití nic nemam. Ale pár se může měnit. 🙂

  Zatím a zase někdy. 🙂

 102. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Cituji: ” I když nejsme schopni poskytnout vyčerpávající sdělení o skutečnosti, jsme schopni v mnoha případech poskytnout o ní pravdivé a jasné sdělení. . . . Atd.”
  S vaší poznámkou vcelku souhlasím.
  Jaroslav Štejfa

 103. mulit

  Bílá Velryba – to je moje hysterie, že ty se vyhýbáš odpovědi na otázku, proč má každá sněhová vločka unikátní tvar, proč má každá planeta unikátní strukturu i povrch?

 104. mulit

  A svoji otázku rozšířím: Když má každá “hloupá” sněhová vločka zcela unikátní tvar, jak jste si mohli bláhově myslet, že všichni lidé s mnohařádově složitější strukturou než ta vločka budou mít stejnou sexualitu? Nebo stejné vnímání hudby?

  Když je tak fascinujícím způsobem divergentní neživá příroda, přece tím spíše bude divergentní příroda živá. To je zákon. Divergence je zákonitá, přirozená. Unifikace je nepřirozená, násilná, obvykle s ideologickým pozadím.

  Už jen to, že někdo zkoumá homosexualitu jako mega giga problém, znamená, že on sám má problém. Protože homosexualita je morálně indiferentní. Proč místo toho nezkoumá třeba sklony k násilí a vraždám? Mohlo by se předejít tragédiím, kdyby vědci něco vyzkoumali. Proč se nezkoumá něco, co může společnost před něčím ochránit? Proč se zkoumá homosexualita? Protože to má původ v nábožnosti. A v latentní homosexualitě těch, co zkoumají. Každý se zabývá tím, co ho pálí. To je jasné.

 105. Hraničář

  mulit
  26.11. 2017
  A logicky když nemá svoji rodinu, tak má čas tu a tam někdo vypomoct s hlídáním děcka své ségry. Já jsem ségře taky hlídal dcerku. Jednou za pět let. ………………….

  Podívej, já jsem zmiňoval výzkum, který proběhl kdesi v Tichomoří v tamní kultuře vekorodin, kde jednotlivci nemají až tak moc možností, na které jsme zvyklí my, v průmyslové a vyspělé, individualistické společnosti.
  Máš pravdu, že moje/naše zkušenosti s homosexualitou jsou malé. Ale dovedu si představit, že takový svobodný sourozenec, který žije bez nějakých možností individuálního uplatnění, více svým příbuzným pomáhá než ten, který má vlastní rodinu.
  Kdysi i v Evropě, když se statky předávaly jen nejstaršímu synovi, a mladší sourozenci nedostali nic, museli tito odejít někam do města, nebo zůstávali na statku jako pomocné síly. Neoženili se, nevdali, ale děti mít mohli. To byly ovšem další hladové krky. Takže homosexuální jedinec byl v takovém případě výhodou.
  To je to, co bylo podstatou toho výzkumu, jak jsem pochopil. Proč evoluce stále udržuje homosexualitu, když se ti jedinci nemnoží. V čem může být ta výhoda? No a byla sformulována hypotéza o výhodnosti takových jedinců pro skupinu. A to samozřejmě i ve skupině zvířat.
  Samozřejmě můžeš mít vlastní názor, můžeš nesouhlasit, popírat, protestovat, ale to je to jediné co můžeš dělat.

 106. mulit

  A ještě jedné věci jsem si všiml. Chronologie.
  Napsal jsem článek:

  “Jinak k lásce: Mám rád svého psa. Proto ho na zahradě pustím, aby se mohl proběhnout. Nemám ho na řetězu a neřvu na něj stále povely. A tohle pobožní nechápou… že když miluju, tak dám svobodu, neřvu na něj stále povely a nevyhrožuji. Celý princip pobožnosti je, uvázat psa(člověka) na řetěz a dávat mu povely. To nemá s láskou nic společného. A tomu uvázání na řetěz říkají svoboda v Kristu a láska. Více opozitní k reálnému významu těch slov to ani být nemůže.”

  A vzápětí na to Hebért začal rozebírat homosexualitu. Jemu evidentně uvázání člověka (psa) na řetěz evokovalo heterosexualitu a volné pobíhání, svoboda člověka (psa) evokovalo heterosexualitu. To mi zase ukazuje na to, že je to latentní gay. Zabývá se tím dokola tak úporně jako žádný jiný údajný heterosexuál ze zdejších údajných ateistů. Azazel, tedy Hebert vnímá homosexualitu jako volnost, ale má ji zakázanou. Zakázal si ji. Podobně jako pobožní si ji zakázali, páč je tu Jehova a bible. Azazel si ji zakázal, páč on nechce patřit mezi ty, co mají vadné geny. Chudák. Pobožní si vyrábějí úzkost přes bibli a Hebert Azazel Velryba přes jeho ideologii, kterou si odvodil z nějaké teorie na pomezí esoteriky a vědy.

  Mimochodem věda to určitě není. Páč to není nikde v učebnicích a seriózní vědci takto nehádají a poctivě přiznávají, že toho o homosexualitě zatím mnoho nevědí. Jak jsem už psal, je i celkem nesmysl to řešit. Řešit se mají reálné problémy společnosti, ne kdo s kým spí.

  Takže Azazeli – no holt jsi ten pes, co se sám dobrovolně uvázal na řetěz. To je jen tak nevidí….

 107. Bílá Velryba

  Ježiši Antikriste, člověk je taky složený z obecných atomů, které jsou stejné, jen jsou v jiné sestavě. A co to dokazuje? Má to znamenat, že příroda nesnáší diverzitu, protože je tvořena stejnými základními prvky?

  Co bychom si vůbec měli brát příklady z přírody, ve které je tolik krutosti?

  Příroda nemá nic ráda nebo nerada, příroda sama nemyslí, jsou v ní různé organismy s různým chováním, z toho nic nevyplývá, nevyplývá z toho, že bychom měli mít rádi pedofily nebo že bychom je neměli mít rádi, nic z toho neplyne. To si musíme rozhodnout rozumem.

  Nikdo neříká, že mají homosexuálové špatné geny, jen že mají něco jinak v těle, tedy i v “duši”, to je vše. Nic z toho neplyne, jak se k nim chovat, to musí rozhodnout rozum. I bez svobodné vůle přece existují logické zákoy a empirické předpovědi. A na základě nich se máme rozhodovat.

  My ateisté zde jsme většinou pro rovná práva LGBT, to spíš ty jsi proti nim, viz. starší debaty.

  Takže opět jsi mimo a vedeš jinou diskuzi než my ostatní. My o evoluci a ty o chování k LGBT.

 108. mulit

  Hraničář
  Proč evoluce stále udržuje homosexualitu, když se ti jedinci nemnoží. V čem může být ta výhoda?

  Jaká výhoda? Tak třeba v tom, že nejsi jako ten pes uvázaný u boudy, ale máš svobodu.

 109. Bílá Velryba

  Mulite, ty dementíku, jde o “výhodu” předávání genů, o tom je příroda – přirozený výběr a sexuální výběr. Víš něco o evoluci? Proto to tady celou dobu vysvětlujeme, že se to objevuje jako vedlejší efekt něčeho v nás i bez předávání genů v podobném procentu i v dalších generacích /mluvíme o homosexuálech a ne o bisexuálech s převahou toho či onoho/. Geny předá spíš muž, který je na ženy nebo žena, která je na muže. To je logické. Opět to není debata o právech LGBT, ale čistě vědecká debata. Paralela k “nezištné” nevýhodné lásce.

  Nechápu, o čem se tady Aleš s Jaroslavem baví.

  Máme různé modely skutečnosti a ty se mohou a nemusí překrývat, rozhoduje buď logická nutnost a jasná sebe-evidence nebo prostě empirická indukce, byť je dočasná a nejistá, jde o relativní pravděpodobnosti. To vše se dalo dát do jedné věty. Pánbíčkáři nedávají přesné předpovědi a logicky nutné vývody. Vědci často dávají. Tečka. Mějte se a už se fakt loučím. 🙂

 110. mulit

  Výzkumy homosexuality jsou financovány hlavně americkými evangelikály. Děje se to hlavně v Americe a má to původ zase v tom náboženství. Je to pro ně mega giga problém. A v době Antiky to žádný mega giga problém nebyl. To všecko začalo až s tím, jak se rozšířilo křesťanství. Kdyby tu nebylo křesťanství, ale antika plynule navázala na nějaký upgrade antiky, tak tady tuto debatu vůbec nevedeme a dneska bychom byli někde úplně jinde.

 111. mulit

  Jsem přesvědčený, že evoluční teorie se bude ještě upravovat, to za prvé a za druhé, že na člověka, jakož i na celou přírodu působí více sil, než jen evoluce. A to se všechno sčítá a různě kombinuje. Už jenom když vezmu, že člověku se ve tváři v obličeji zásadně promítá jeho život a jeho povaha. Začíná to po 30tce a pak to jde dál. Způsob života, styl myšlení má vliv na hmotu a opačně to funguje taky. Je tu tolik proměnných, že inklinace pouze k jedné teorii, třeba evoluci je hloupá. Je to opravdu jen alternativa za nábožnost. Náboženství pro některé ateisty. Pak vás to logicky zavede do slepých ulic. Není dobré se upínat k jedné vševysvětlující teorii. To je chyba. Takovou chybu určitě neudělám dvakrát. Když jsem byl pobožný, tak jsem se k něčemu upnul. Dneska si dávám distanc od všeho a všechno poměřuji hlavně svojí životní zkušeností. Nebudu hrát podle cizích not, ale podle svého sluchu. To myslím jak obrazně, tak doslovně. I v té hudbě jsem zjistil, že v notách jsou často kraviny. Je to knižně vydaný zpěvník a mají tam špatné akordy. To samé někdy na netu. Když dělám cover písničky, už dávno jsem se vykašlal na hledání akordů od někoho cizího. Najdu si je sám. A to samé v pozorování života. A jak jsem psal, každá hmotná věc je unikátní, každý živý organismus je unikátní a působí na něho více sil a více faktorů hraje roli.

 112. mulit

  A se týká homosexuálů, rozhodně tu nejsou proto, aby hlídali vaše haranty, co jste si nadělali, ale aby byli spolu a bylo jim fajn jako těmto dvěma https://www.youtube.com/watch?v=-PKeYt0bBjg

  Připomnělo mi to můj vztah s mým bývalým. Přesně tohle jsem měl. A taky jsme různě cestovali po zemích. Tohle je realita, co gayové žijou, tak se konečně vzpamatujte! Už nemůžu poslouchat ty pí*oviny… Furt se chytám za čelo, co tu zase přečtu za absurditu o gayích, kterou jsem nikde neviděl, kterou jste si zase někde vycucali. Už mě s tím neserte, pseudoodborníci na buzny. Vaše teorie smrdí zatuchlinou, bigotností, jsou šroubované, překombinované, mimo reál!

  Homosexualita je tu proto, že vesmír je pestrý, různorodý. Stejně tak život. A homosexualita je tu proto, aby dvěma homosexuálům bylo spolu fantasticky dobře. Jasné jak facka. Na ideologii ukazuji vztyčený prostředník.

 113. aleš

  @mulit

  Homosexualita je tu proto, že vesmír je pestrý, různorodý.

  Homosexualita není normální stav.

  Podívej se, jaké deviace se u homosexuálů objevují:
  Bugchasing je slangový výraz užívný pro jednání, při němž zdraví (nenakažení) lidé – obvykle homosexuálové či bisexuálové – provozují nechráněné sexuální praktiky s jedinci nakaženými virem HIV za cílem vlastní nákazy.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bugchasing

  „Setkal jsem se jednou s člověkem, který měl úmyslně s HIV pozitivním partnerem nechráněné styky a myslel si, že když se od něj nakazí, tak od něj ten partner neuteče, což samozřejmě pak pravda nebyla,“ řekl Ivo Procházka, který pomáhá řešit problémy pohlavního života přes 15 let.
  Muž, který praktikoval tzv. bugchasing, se nakonec od svého partnera skutečně nakazil.

  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/365366/umyslne-se-nakazil-hiv-aby-udrzel-vztah-po-viru-touzi-i-dalsi-cesi.html

  muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení
  Ř 1,27

  Bugchasing je tu snad proto, že vesmír je pestrý? Považuješ ho za normální?

 114. mulit

  Aleši, ty tu stále vypisuješ jako akademik nějaké virtuální věci nebo reálné, ale zcela okrajové. Já jsem se s ničím podobným nikdy nesetkal. Mezi homosexuály jsem se naopak nejčastěji setkal s něčím přesně opačným, než co se píše v článku. Velká část homosexuálů, tak možná až 2/3 jsou díky informacím a strachu z HIV tak vyděšení, že někteří z nich ani nedělají anál nebo dělají anál dokonce se svým vlastním partnerem s kondomem. Ta část gayů, co žije bez strachu je minoritní. A když vybíráš, Aleši, nějaké kuriozity, tak mohu vybrat proti tobě taky. Třeba toho Fritzla, co zavíral svoje dcery ve sklepě a šukal je. Tak mohu prohlásit, že heterosexuálové nejsou normální, ale jsou to úchylové, co zavírají své dcery do sklepa, aby je mohli znásilňovat. Děláš to i ty, Aleši?

 115. mulit

  A zkuste použít mozek. Přece až takoví tuponi zde nemohou být. Když v oblasti lidských chutí na jídlo je to různorodé, každému chutnají jiné věci, když se každému líbí jiná písnička, když má každý svůj osobitý vkus na bydlení, na auta, když příroda lidi neunifikovala ani na pravorukost, ale jsou tu i levorucí, proč by proboha měli zrovna v otázce sexu, citů, orientace, platit, že všichni budou ausgerechnet uniformní a preferovat totéž? Nad tím jste nikdy nepřemýšleli? Na to nemáte mozkovou kapacitu?

 116. mulit

  Teď čtu na nev. psovi, že když se stal Pospíšil předsedou TOP 09, tak prý bude mít 4% jistých. Předtím totéž psali o Stropnickém mladším a Zelených. Prý bude mít 4% jistých. A dopadl, jak dopadl. To ani není možné, jací jsou lidé kreténi a jak se ten kreténismus projevuje hlavně vůči gayům a lesbám. Přitom já volím Okamuru, kámoš nikoho a další kámoš Piráty. A toli tady z tohoto webu volil ANO, pokud si pamatuji. Proč zrovna o homosexuálech lidé vymýšlejí tolik konspirací? Není to něco podobného jako před 2.sv. válkou tohle vymýšleli o židech?

 117. aleš

  @mulit

  Mulite, ale já jsem se zde dal příklad jevu, který se vyskytuje téměř výhradně u homo-/bi-sexuálů. Znásilňování dětí mají na svědomí i homosexuálové. Takže sis tím příkladem nepomohl.

  Jinak – podívej se na seznam největších sériových vrahů z pohledu odlišné sexuální orientace. Je v něm výrazný nadprůměr mužů, co měli sex. styky s muži.

  https://www.grada.cz/psychologie-seriovych-vrahu-7328

  Homosexualita zvyšuje pravděpodobnost přítomnosti dalších abnormalit.

 118. Hebért

  Vesmír je pestrý, proto chce taky pedofily a masové vrahy.

  Pánové, vesmír nejspíš nic nechce. Protože vesmír nemyslí. Jen pár objektů v něm myslejí.

  Vesmír se zkládá z hmoty nejspíš jednoho druhu, má tedy vesmír podle mulita rád stejnost? 🙂 Vždyť píše nesmysly.

  My se tady nebavíme o tom, že by homosexuálové byli jako pedofilové. My jsme pro rovná práva homosexuálů. Bavíme se o evoluci, kterou mulit zjevně vůbec nechápe. Chtěli jsme tu vysvětlit, proč se může čistá homosexualita objevit v podobném procentu každou generaci i bez předávání genů u velké části homosexuálů. Stejné to může být u “nezištné” lásky. Jsou to prostě teorie.

 119. aleš

  @Bílá Velryba

  Aleši, ty najednou věříš na evoluci, že dáváš články na tyto věci?

  Co znamená věřit na evoluci?

  Je postupná degradace genomu v souladu s evoluční teorií? Je.
  Je pozorovatelná? Je.
  Je v souladu s vírou ve stvoření? Je.
  Jedná se o vývoj? Jedná.

  Takže lidstvo se vyvíjí tak, že degraduje.

  Takže takto věřím ve vývojovou, či evoluční teorii.

 120. Hebért

  Aleši, že je homosexualita naučená je nesmysl. Někomu se odjakživa sexuálně líbí muži a někomu ženy. Někdo může obojí a výchova ho může posunout tam či onam, ale čistýho homo nebo hetero nepředěláš výchovou.

  Věřit v darwinskou evoluci znamená považovat jí za dobře exaktně podloženou teorii, že vývoj o jednoduché buňky po člověka se děl pomocí přírodního a pohl. výběru a “náhody” – po dlouhou dobu miliard let, že tam nebyl potřeba žádný zásah vyšší moci, inteligence. Zatím a zase někdy. 🙂

 121. mulit

  Hlavně nechápu, proč kdysi byla tak úporná snaha na předělávání homosexuálů na heterosexuály. Teď už ty tlaky nejsou tak silné, ale někde to je pořád. Nechápu, o co těm lidem jde? Pár procent v populaci, kteří budou žít s příslušníky stejného pohlaví přece porodnost světa nezmění. I kdyby to bylo dejme tomu 5% lidí. Přece tu máte 95% obyvatelstva ochotných se reprodukovat, to vám nestačí? V celosvětovém měřítku je problém s populační expanzí. Lidi jsou přemnoženi. Tlaky na to, aby homo byli ausgerechnet hetero jsou taková blbost, že normální člověk si musí ťukat na čelo….

 122. aleš

  @Hébert

  Aleši, že je homosexualita naučená je nesmysl.

  A kdo tady tvrdí, že je naučená? Je to abnormalita, odchylka.

  Věřit v darwinskou evoluci znamená považovat jí za dobře exaktně podloženou teorii, že vývoj o jednoduché buňky po člověka se děl pomocí přírodního a pohl. výběru a „náhody“ – po dlouhou dobu miliard let, že tam nebyl potřeba žádný zásah vyšší moci, inteligence.

  Věřím v možnost falsifikace, ať už pozorováním, nebo experimentem. Nebudu si z nějaké pseudovědy, která tyto podmínky nesplňuje, dělat náboženství.

  Je vypozorováno, že genetické chyby se často z generace na generaci předávají – degenerace je pozorovatelná.
  Hledá se řešení genetických chorob.

  Moje teorie je založena na pozorování, experimentu.

  Nebudu věřit na stvořitelku Evoluci, jak vy.

 123. mulit

  Jestli v tom není závist, že někdo má svobodu a ten druhý je uvázaný na řetězu.

  Stalo se v roce 2001.
  Byl jsem s mým tehdejším přítelem na dovolence. Byli jsme u přehrady. Byl tam i jeden farář s nějakými dalšími pobožnými. Od pohledu jsem na něm poznal, že je gay. Díval se na nás dva, nespustil z nás očí. A jeho očích byla směs závisti, touhy a žalu. Bylo vidět, jak ho to fascinuje, že my máme svobodu a on nemá. Ty oči hovořily za vše. Jakoby říkal vemte mě s sebou. Chci utéct. Ale zavřel se sám do nesvobody a odříkání. Tak když si hlavu poplantal pobožnými sračkami, ať trpí v kostele. (Možná netrpí, možná tam má svého ministranta.) Každopádně celibát je pošahaný. A pošahané je i nutit gaye, aby vedli pro ně nepřirozený život s ženou.

  “Bože” že takto triviální věci budu někdy řešit na stránkách ateistů by mě nikdy nenapadlo. Kde je Zira nebo Zita nebo jak se jmenuje? Ta byla v tomhle svěží vánek. Už tu zatuchlinu od bigotů nemůžu číst.

 124. aleš

  @Hébert

  Degenerace je pozorovatelná i na stálém a postupném zjednodušování používaného jazyka. Používat složitý jazyk totiž vyžaduje vyšší intelekt.

  Ve srovnání s praindoevropštinou je české sloveso mrzák, tvrdí lingvista
  http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/1576463

  Degenerace není v protikladu s evolucí, je matematicky i fakticky dokazatelná.

 125. mulit

  Degenerace je pozorovatelná leda u křesťanů. Zatímco svět provází upgrade, tak pobožní ustrnuli u svých představ o mluvících hadech nebo démonech, co dělají hluchotu, slepotu, artrózu a epilepsii.

  Pobožnost zvyšuje pravděpodobnost přítomnosti dalších abnormalit.

 126. Bílá Verlyba

  Jediný bigotní člověk který chce zakazovat jiné názory (inu, pěkná diverzita 🙂 ) je tady mulit. On chce furt někoho banovat. Zira tě neměla ráda a hádali jste se, magůrko. Ty jsi hysterka co se nesnese s nikým.

  Z pestrosti přírody nevyplývá nic konkrétního pro náš život, stejně jako ze stejnosti přírody třeba ve fyzice.

  Pestrost sama není nic dobrého nebo špatného. Záleží jak kdy. Pestrost v mučení je dobrá? Pestrost u aktivního pedofila je dobrá? Stejnost to samé. Záleží na situaci.

  Jinak my probírali evoluci a ty chování k LGBT, což je naprosto jiná věc. My se bavili o tom, proč se čistá homosexualita vyskytuje pořád v podobném procentu i když jsou homosexuálové znevýhodněni v předávání genů. To samé nevýhodná-nezištná láska. Šlo o paralelu a o genetiku a epigenetiku atd..

 127. Bílá Verlyba

  Proti degeneraci může mluvit například Flynnův efekt, ale názory se různí.

  Darwinská evoluce je falsifikovatelná i částečně/dostatečně ověřitelná. Falsifikace (částečná) by byl třeba králík nalezený v prekambriu (v sedlinách z tohoto období). Tedy věda, ne náboženství.

  Degenerace je u nějakého druhu možná, prostě vymře. To nemluví proti darwinské evoluci. Každý druh může mít svůj vrchol a nakonec pád a vymření. I člověk. Můžeme dopadnout jako dinosauři.

  Mějte se. 🙂

 128. mulit

  Zira neměla ráda multinick Bílá velryba/Azazel/Hebert/Ignac.
  Já jsem pro svobodu názorů a pro pluralitu, hlavně v parlamentu, ale i jinde.
  Hysterický je Azazel/Bílá velryba, který řeší úporně něco, co se ho (údajně) netýká. Ale je tím tématem posedlý, že ho znovu musel obnovit zase ho tu bude tlačit několik týdnů. Jako blázen.
  V přírodě nepůsobí jenom evoluce, ale i další síly, kdo se upíná pouze k evoluci, nahrazuje si víru v boha jinou vírou.
  Bilá velryba je omezen svým úzkým kolovrátkem. Chytil se pár věcí, které někde vyštrachal a ty jede dokola. Chybí mu šíře záběru. Je to dětské, nudné, obehrané, zkratkovité, zavádějící, nic nevysvětlující nebo vysvětlující jen z malé části.

 129. mulit

  No a hlavně je to ideologie a smrdí to z toho na sto honů.

  A k homosexualitě, která vás dva, Aleška a Azazelka tak magicky fascinuje a trápí:

  U více než 350 druhů živočichů byla homosexualita prokázána. Homofobie byla však prokázána pouze u jednoho druhu.

 130. aleš

  @Bílá Verlyba

  V této souvislosti se ovšem nabízí další otázka, totiž co přesně je míněno evoluční teorií. Ani takto šokující objev by dost dobře nemohl falzifikovat kupříkladu skutečnost, že dochází k mutacím, tedy změnám genetické informace, které mohou vytvořit nějaké nové vlastnosti. Jinak řečeno, fosilní králík v prekambriu může přísně vzato falzifikovat pouze jistou „část“ evoluční teorie, ovšem jiných částí by se nijak nedotknul.
  https://nedd.tiscali.cz/s-richardem-dawkinsem-nejen-o-evolucnich-zavodech-ve-zbrojeni-250248

  Takže evoluční teorie není celkově falsifikovatelná. To je ale smůla, co?

  Ukaž mi na způsob falsifikace údajné existence společného předka všech organismů.

  No a pokud pod pojmem evoluce chápeme toto, pak evoluce nutně funguje. Současně to ale skutečně není (alespoň v určité interpretaci) vědecká teorie, protože není falzifikovatelná. Totiž podobně, jako není falzifikovatelný výrok 2 + 2 = 4.
  Evoluce v obecné rovině je tedy nejspíše nutná skutečnost, respektive “metafyzický výzkumný program”, prostě myšlenkový rámec, ve kterém formulujeme konkrétní vědecké hypotézy, které už jsou normálně testovatelné. Evoluce je jakýsi balíček, do kterého jsou teorie zabalené, a současně určitá sada metod, jak s obsahem balíčku zacházet.

  http://www.osel.cz/1629-evoluce-hranice-mezi-vedou-a-metafyzikou.html

 131. aleš

  @mulit

  Homofobie byla však prokázána pouze u jednoho druhu.

  Ano, u Homo sapiens homofobius.

 132. Lemmy

  Aleš: Homosexualita je to abnormalita, odchylka.

  Dobre, ale kvôli tomu nevzniká dôvod pre ostrakizovanie homosexuálov, ako to robí väčšina kresťanov. Najhoršie, že argumentujú vetami z biblie.

 133. aleš

  @Lemmy

  Pozor, tady nejde o ostrakizování homosexuálů ve smyslu orientace, ale ve smyslu praktikování homosexuality pohl. stykem.

  Ta skupina lidí je ale mnohem širší:
  Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.
  1. Kor 5,11

  Homosexualita se řadí ke smilstvu:
  Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem…
  Ju 1,7

  Lemmy, ty neostrakizuješ např. zloděje?

 134. toli

  Lemmy, ty neostrakizuješ např. zloděje?

  Lemmy není idiot takže chápe že aktivní homosexuál nikomu neubližuje na rozdíl od zloděje.
  Pokud ti Alešku straší v hlavě transcedentní strašidlo kterému je údajně ubližováno tak to už je čistě tvůj osobní problém se kterým se budeš muset vyrovnat,smířit.

 135. Lemmy

  Súhlasím s tým, čo napísal Toli.

 136. toli

  Homosexualita je výhodná jak pro lidská tak pro zvířecí společenství.Není výhodná pro jednotlivce,ale to je naprosto přirozené protože evoluce se nezajímá o blaho jednotlivců.Je paradoxem že o prospěšnosti homosexuality pro zabezpečení mláďat (ať už mláďat sourozenců nebo i cizích lidí) vědí ostrovní “primitivní ” národy už po staletí kdežto “civilizované” národy které mají vyšupaný mozek náboženstvím na to poznání přicházejí až v posledních desetiletích.

 137. aleš

  @toli, @Lemmy

  Ostrakizování homosexuálů kvůli jejich sexuálním praktikám jim snad působí větší újmu, než je újma způsobená jejich způsobem života těm, kterým se jejich způsob života nelíbí?

  Anebo v čem máte, vy, ateisté problém? Co je vaše měřítko morální správnosti?

 138. toli

  Dinosauři by mohli vyprávět.

  Úkolem evoluce je zachování druhu,co má společného evoluce s dopadem asteroidu ? Takže opakuji že homosexualita je evolučně výhodná a proto jí evoluce udržuje od počátku života v určitém % populace jednotlivých živočišných druhů.Tato strategie se prostě osvědčila.

 139. aleš

  @Bílá Velryba

  A tedy pokud je homosexualita nevýhodná pro dedičnost (jen jedinci předávají geny, ne společenství, ale jedinci) a přesto se vyskytuje – tak je to tak, jak psal geniální Hebért, tedy vedlejší účinek něčeho v nás, co potřebujeme, pouze se to přežene.

  Mohli byste pouvažovat nad výhodností genetických chorob, kterých se lidstvo nějak nedokáže zbavit. Co to je za nesmysl, že to, co dle vás evoluce zanechala v genech, musí mít vždy nějaký přínos?

  Homosexualita je tu proto, že má nějaký přínos, genetické choroby jsou tu taky proto, že mají nějaký přínos, že ano?

  @toli

  Takže opakuji že homosexualita je evolučně výhodná a proto jí evoluce udržuje od počátku života v určitém % populace jednotlivých živočišných druhů.Tato strategie se prostě osvědčila.

  Takže některé genetické choroby musí být evolučně výhodné… 🙂

 140. Bílá Velryba

  Ježiš tak si za dinosaury dosaď těch asi 90% druhů co vymřely, což je odhad evolučních biologů. Vymřely, protože se staly slabými nebo se změnila situace.

  Homosexualita není nikdy výhodná pro předávání genů jedinců (a ti jediní mohou předávat geny) – pokud existují dvě pohlaví které jediné svým spojením mohou předat geny. Kdyby byla tak výhodná, už je jí 100% obyvatel, ale to bychom vymřeli.

  Stejně tak není výhodná pedofílie nebo nekrofílie z hlediska předávání genů. Když někoho místo živého přitahuje mrtvola, není to výhodné pro jeho geny. Přesto se vyskystují a vyskytují se v každé generaci i když ti lidé méně předávají své geny.

  Přesto se objevuje, protože je vedlejším efektem něčeho potřebného.

  Evoluce nemá mysl, nestará se o jedince ani o kolektivy. Za tím si stojím i nadále.

  Hezký den všem. 🙂

 141. Bílá Velryba

  Ježiš ty si taky dementík.

  Sexuální výběr se týká jedinců, když nepředáš své určité vlastnosti, své specifické geny, tak celek na tebe kašle, vypadáváš. Počítá se předání vlastních genů. U druhů, které jsou jednolité, prostě předání genů, pokud jsou hodně příbuzní mezi sebou. Vždy se ale počítá předání genů u jedinců.

  Když nepředáš své geny, vypadáváš, leda bys měl jako u jiných druhů hodně jednovaječných dvojčat, pak je to spíš jedno, ale i tam je rozdíl v epigenetice, u člověka i velký, viz. výše, kde jedno z dvou jednovaječných dvojčat jsou jeden heterák a druhý homosexuál. Nejsou úplně stejná ani jednovaječná dvojčata.

  Tedy pořád je zde ten problém, že tys nepředal svou sexualitu v genech, přesto se některým heterákům narodí homosexuál nezávisle na tvých genech. A vždy opět, v každé generaci v cca podobném procentu – protože je to vedlejší efekt něčeho v nás. Ten mechanismus občas prostě udělá chybu. Kdyby jí dělal často, vymřeme. U bisexuality ani ne, ale u čisté homosexuality ano.

 142. aleš

  @toli

  To je evoluční výhoda homosexuality.

  Barvoslepostí trpí 9% mužů – zodpovědný gen leží na chromozomu X.

  To bude zábava, až zdůvodníš užitečnost barvosleposti. 🙂

 143. Bílá Velryba

  Starat se o příbuzné se mohou starší lidé nebo sourozenci i ti, co mají děti, není potřeba na to mít homosexuálního příbuzného. Není to nijak evolučně výhodné. Navíc by někdo musel předávat jejich geny. Většině příbuzných homosexuálů se rodí heteráci. Občas se prostě v podobném procentu v každé generaci narodí homosexuál i heterákům.

  Tím s blbečkama končím a začněte víc číst. Tohle nemá cenu.

  Není potřeba aby se rodili pedofilové nebo nekrofilové, ale rodí se, v každé generaci, i když kvůli tomu spíš nepřadají geny, přesto se objeví v podobném procentu i dál v dalších generacích = vedlejší efekt něčeho v nás.

  Tím s nedoukama končím a začněte víc číst. Hezký den. Už na blbečky dneska kašlu. 🙂

 144. mulit

  Když v oblasti lidských chutí na jídlo je to různorodé, každému chutnají jiné věci, když se každému líbí jiná písnička, když má každý svůj osobitý vkus na bydlení, na auta, když příroda lidi neunifikovala ani na pravorukost, ale jsou tu i levorucí, proč by proboha měli zrovna v otázce sexu, citů, orientace, platit, že všichni budou ausgerechnet uniformní a preferovat totéž?

  Nikdo mi neodpověděl na moji otázku. Když ve všech jiných oblastech jsou lidé různí a mají rozdílné preference, rozdílné schopnosti, rozdílné dispozice, proč by zrovna oblast sexuality měla být naprosto výjimečná tím, že by v ní byli všichni lidi stejní, bez variant preferencí a dispozic? Proč zrovna sexualita by měla být tou oblastí, kde by se různost neprojevovala? Nechápu ten důvod? Ve všech jiných oblastech jsou mezi lidmi velké rozdíly a zrovinka sexualitu mají mít všichni stejnou? Vždyť je to crazy pro každého, kdo má v sobě aspoň zbytek logiky.

 145. toli

  Tedy pořád je zde ten problém, že tys nepředal svou sexualitu v genech, přesto se některým heterákům narodí homosexuál nezávisle na tvých genech. A vždy opět, v každé generaci v cca podobném procentu – protože je to vedlejší efekt něčeho v nás. Ten mechanismus občas prostě .

  Neexistuje gen homosexuality stejně jako neexistuje gen heterosexuality.Na homosexualitě se podílí více vlivů vnitroděložního života.A pokud vím tak se rodí homosexuál heterosexuálům,vždy to tak je.Nevím o žádném homosexuálovi který se narodil homosexuálovi v heterosexuálním svazku.

 146. toli

  Barvoslepost omezuje svého nositele ve vychutnávání zrakových vjemů tudíž je to vada,nemoc.
  Homosexualita nijak svého nositele neomezuje (ne každý touží po rozmnožování ) tudiž je to varieta sexuality.
  Definice nemoci je stav který škodí svému nositeli,homosexualita tedy není nemoc neboť neškodí.

 147. mulit

  Existují v zásadě dvě pohlaví, ale nekonečně mnoho sex. orientací. Sexuální a hlavně citová orientace každého člověka je naprosto unikátní. Tak jak má každý člověk svůj specifický obličej, tak má každý člověk i svoji specifickou orientaci. Dokud toto lidi nepochopí, budou to pojímat vlajkonošsky, ideologicky a dělit se na různé tábory.

 148. aleš

  @toli

  Homosexualita je dle tebe výhodná a proto ji evoluce udržuje.
  Z jakého důvodu udržuje barvoslepost, to tu už asi sdělit nechceš.

  Definice nemoci je stav který škodí svému nositeli,homosexualita tedy není nemoc neboť neškodí.

  Lidé s barvoslepostí žijí v průměru mnohem déle, než homosexuálové – co na to řekneš?

 149. mulit

  Aleš srovnával homosexualitu s barvoslepostí? To jsem přehlédl. To je ale debil. Barvoslepému chybí některé tyčinky nebo čípky v oku. Nebo je tam má, ale jsou nefunkční. Gayovi nechybí ani penis, ani erekce, ani orgasmus a nechybí mu ani city a schopnost zamilování se a tvoření vztahů.

  Alešek trollí nebo bojuje sám se sebou. Koukal na porno a láká ho to. Jeho stará už ho nebaví. Nebo se koukal na ten odkaz, co jsem tu dával z youtube a závidí. Závist je svině. Večer zase poleze na svoji starou, bo musí. Jako otrok. Je uvázaný na řetězu u boudy.

  Alešku a dneska to bude na 12 přírazů jako bylo apoštolů, ať má z tebe Pán Ježíš radost.

 150. mulit

  Alešku a na jakém konspiračním pobožném webu jsi zase vyštrachal, že gayové žijí krátko?

  Měl bys jít zastřelit Eltona Johna, už mu je přes 70. Buzík a ještě umělec, víš jak oni žijou a jak ten se furt drží. Nedávno byl v Praze má tak silný hlas, že kdyby na tebe juknul, tak se posereš, Alešku.

 151. dichr

  @Jenda
  Myslím, že pokud člověk věří ve skutečnou nezištnou lásku, musí přece někde existovat její zdroj.

  Jako “něcista” bych i připustila, že je něco takového nad námi, ale určitě to nebude antropomorfizovaný a “egoizovaný” Bůh abrahámovských náboženství. Který “povolává” homosexuály k “čistotě”. Dokážu pochopit celibát u člověka, který k němu dozrál a svobodně se rozhodl. Ale někdo zcela nepřipravený, který k němu přišel jako slepý k houslím??
  Velmi si vážím faráře Mariána Kufy, který se nezištně věnuje lidem na okraji společnosti. Ale feministky háže do jednoho pytle a nechápe, že pravá homosexualita (ne bisexualita nebo pseuduhomosexuální experimentování) se léčit nedá.

  http://www.topky.sk/cl/10/1419993/Kontroverzny-knaz-s-extremnymi-nazormi–Homosexuali-su-ako-masovi-vrahovia-

 152. mulit

  A i kdyby snad někteří gayové umřeli dříve, tak aspoň žili! Nejenom přežívali uvázaní na řetězu u své bigotní boudy jako ty, Alešku.

 153. mulit

  A tys, Alešku, tím svým pobožným morem musel zkurvit i svoje děcka. Viď že jsi z nich nadělal pobožné, že jo?

 154. aleš

  @dichr

  pravá homosexualita se léčit nedá

  Jak rozlišíte homosexualitu pravou a nepravou a kde berete jistotu, že se léčit nedá?

 155. dichr

  Nejsem odborník, ale říkám, že něco jiného je bisexualita nebo experimentování z nudy mezi zlatou mládeží.

 156. mulit

  Zase budu číst bigotní houna na ateistickém webu. Ať si každý experimentuje jak chce. Je to jeho šulín, jeho vagína, ne tvůj. Starej se o toho svého cocota, o tu svoji pítchu. Po jiných ti nic není. Nestrkej svůj křivý rypák do cizích ložnic.

  Starání se o cizí sexualitu je snad duševní choroba. Nebo patologická závist. Omeťte si pavučiny ve svém rozkroku a udělejte něco pro to, abyste si místo trapného žvanění a závisti ještě aspoň jednou vrzli.

 157. Hraničář

  toli
  27.11. 2017
  Dinosauři by mohli vyprávět.
  Úkolem evoluce je zachování druhu,co má společného evoluce s dopadem asteroidu ? …………………..

  Jsou zajímavé úvahy o tom, že kdyby asteroid dopadl o málo dříve či později, do hlubokého moře, že by také způsobil katastrofu, ale ne celoplanetální. Takže by “brontosauříci” měli velikou šanci přežít, tím pádem by se neuvolnil prostor pro savce a tím pádem bychom dnes nediskutovali o Boží lásce a Moudrosti!

 158. Hraničář

  mulit
  27.11. 2017
  Proč zrovna sexualita by měla být tou oblastí, kde by se různost neprojevovala? Nechápu ten důvod? ………………..

  Ale vždyť ti tady kdekdo píše, že i v té sexualitě se setrvale projevuje různost. Tak co na tom nechápeš?

 159. Hraničář

  dichr
  27.11. 2017
  http://www.topky.sk/cl/10/1419993/Kontroverzny-knaz-s-extremnymi-nazormi–Homosexuali-su-ako-masovi-vrahovia-
  ………………….

  Možná má pravdu Mulit, že takoví lidé jsou skrytí homosexuálové.
  No a hned vedle je odkaz na Kanadské poměry, kde se mladík svěřil rodičům, že je ge. A jak otec zareagoval?

  “Staráme sa o teba, odkedy si bol bábätko. Milovali sme ťa, opatrovali, keď si bol chorý. Stáli sme pri tebe vo dne v noci, celých pätnásť rokov. A toto sme dostali na oplátku – hanbu. Keby si neodmietol Boha a jeho učenie, mohol si mal dosť sily na to, aby si odolal tomuto zlu a spodine. Vymaž svoj odkaz zo sociálnych sietí. Strápnil si pred všetkými ľuďmi, ktorých poznám. Chce sa mi zvracať. Čokoľvek robíš, má to vplyv aj na mňa. Ľudia sa mi kvôli tebe budú posmievať, urážať ma, až sa nakoniec možno zo mňa stane kriminálnik. Mám už dosť týchto sra*iek. Snažíš sa ma zruinovať. Toto je horšie ako smrť.”

 160. Lemmy

  Aleš: těm, kterým se jejich způsob života nelíbí?

  Áno, toto sa mi na bigotných fanatikoch nepáči. Vadí mi, že sa starajú do cudzích vecí. Teba nie je nič do toho, ako žijú homosexuáli. Je to ich osobná vec! Tebe sa môže nepáčiť ich spôsob života, ale tým to aj končí, tvojou neľúbosťou. Morálne je ich nechať žiť vlastné životy. Je nemorálne zasahovať do ich súkromia.

 161. Hraničář

  Lemmy
  28.11. 2017
  Morálne je ich nechať žiť vlastné životy. Je nemorálne zasahovať do ich súkromia. …………………

  No jo, ale (někteří) věřící je chtějí zachránit před peklem! A také – Dobrotivému Pánu Bohu se homo- jednání nelíbí a proto věřící pociťují nutkání Pánu Bohu pomoci (když on sám, Všemohoucí, nemůže).

 162. aleš

  @Lemmy

  Vadí mi, že sa starajú do cudzích vecí (1). Teba nie je nič do toho, ako žijú homosexuáli (2). Je to ich osobná vec! (3) Tebe sa môže nepáčiť ich spôsob života, ale tým to aj končí, tvojou neľúbosťou. (4) Morálne je ich nechať žiť vlastné životy. (5) Je nemorálne zasahovať do ich súkromia. (6)

  1. Je snad tvoje věc, že se staráš o to, jak někdo na homosexuály reaguje?
  2. Co je ti po tom, když někdo nějak reaguje na jejich skutky?
  3. Moje reakce na jejich skutky je také mou osobní věci jako jejich život.
  4. Tvoje nelibost vůči mému postoji nekončí u nelibosti, ale píšeš, co dělám špatně. Stejně tak já píšu, že jejich skutky jsou zlé.
  5. Já jim ve způsobu života nebráním. Vyjadřuji se pouze k jejich skutkům. Ty se také vyjadřuješ k tomu, co dělám.
  6. Přečti si v článcích na tomto webu, co vše věřící dělají špatně. Snad to nebereš tak, že těmi články byla spáchána nemorálnost na základě pouhé kritiky skutků věřících?

  Slovní zásah do soukromí nemusí být špatný – snad jen vy někteří ateisté jste tady nějací útlocitní.

  Na závěr otázka – nechal bys sebevraha skočit z mostu jen proto, že je nemorální zasahovat do jeho soukromí?

 163. toli

  Na závěr otázka – nechal bys sebevraha skočit z mostu jen proto, že je nemorální zasahovat do jeho soukromí?

  To je debilní příměr,to ti nakukalo to strašidlo co máš v hlavě ? Uvědom si že většina lidí nevěří na ty středověká biblická hovna co máš v hlavě.A homosexuálové nevěří obzvláště,oni totiž bývají v průměru vzdělanější (nemuseli věnovat svůj čas rodině) a jak známo nejlepší zabiják náboženského tmářství je vzdělání a informace.JE 21. století a konkrétně na těchto stránkách (a chtělo by se říci i v celém Česku,které je známé odporem k organizovanému náboženství) ti pšenka nepokvete…

 164. toli

  @Hraničář
  Kdyby dinosauři nevymřeli tak by savci nikdy nemohli dosáhnout svého vrcholu a člověk by neexistoval,odchodem dinosaurů se prostě vytvořil životní prostor pro savce.A člověkem to nekončí,jednou odejde i on.Podle evolučních biologů je člověk odsouzený k zániku,protože jeho vývoj je ukončený.Nemáme se už kam a jak vyvíjet.Žábry ani křídla nám nenarostou.Za prodloužený čas bytí vděčíme vědě především lékařství,ale i to je omezené.Z člověka se stane kyborg a co dál ?
  Navíc existují průzkumy které ukazují že od dob antiky lidstvo obecně debilizuje.Ono stačí když čteš příspěvky některých lidí zde nebo když se koukneš do společnosti a ten úpadek vzdělanosti vidíš také.

 165. toli

  Koneckonců nejprodávanější periodikum je bulvární Blesk,to hovoří za vše…….Je zákonité že když si léta vypatláváš mozek bulvárem tak dopadneš úplně stejně jako ti kteří si vypatlávají mozek biblí.

 166. Lemmy

  Aleš: 1. Je snad tvoje věc, že se staráš o to, jak někdo na homosexuály reaguje?

  Áno. Som demokrat, a bránim menšinu. Už sme na takých ľudí ako si ty v histórii doplatili. Nemám záujem o opakovanie histórie. Je najvyšší čas, aby sa nejakí bigotní fanatici prestali navážať do homosexuálov! Najvyšší! Tá náboženská fóbia z homosexuálov je nebezpečná a škodlivá. A nerozumná.

 167. Lemmy

  Keď prišli po komunistov, mlčal som, lebo som nebol komunistom.
  Keď prišli po sociálnych demokratov, mlčal som, lebo som nebol sociálnym demokratom.
  Keď prišli po odborárov, mlčal som, lebo som nebol odborárom.
  Potom prišli po mňa, zrazu nebolo nikoho, kto by sa ma zastal.

  Martin Niemöller

 168. Lemmy

  Parafráza: Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to.
  Aleš, pokojne si hovor, čo chceš, ale počítaj s reakciou. Sme konkurencia. Ty brániš svoj názor, ja svoj. Ja svoj preto, lebo si myslím, že je nemorálne starať sa o súkromie ľudí. Je to ich vec! Teba nijako nepoškodzujú. Nijako.

 169. Lemmy

  Aleš, si fakt bezcharakterný človek, ak používaš také otrasné prirovnanie. Rozumný človek by neprirovnal homosexuálov k samovrahom. Ale si nábožný, tak hanbu robíš náboženskej komunite. A ste väčšina, len rozmýšľate nedemokraticky.

 170. Ateistický laik

  aleš: Stejně tak já píšu, že jejich skutky jsou zlé.
  Jaké zlé skutky delají homosexuálové na právě proto, že jsou homosexuálové?

 171. Lemmy

  Aleš: Stejně tak já píšu, že jejich skutky jsou zlé.

  Nie sú. Lebo je to ich vec, nikoho tým neobťažujú. Zlé by boli, keby napríklad ťa znásilnili. Ale na to už sú zákony, a v zákone sa násilník nerozlišuje. Je v zákone jedno, či to bude heterosexuál alebo homosexuál atď. Pri znásilnení to nemá význam. Jednoducho, meria sa len daný skutok, to znásilnenie, ako zločin.

  Naopak, ty si pre ľudstvo ako heterosexuál potenciálne nebezpečnejší, lebo ak narobíš 20 detí, tak zaťažíš štátny rozpočet, lebo verím, že si budeš žiadať prídavky, a ak budeš žiť s nimi v Afrike, tak vyrobíš 20 chudákov, ktorí budú živoriť. Nesleduješ, koľko ľudí žije na planéte Zem? Ak bude vojna o zdroje, čo vtedy povieš svojim deťom? Boj proti antikoncepcii je vražedný. Ženu znásilní muž, a ona si nechá dieťa. A keď sa jej počas celého života vybavuje znásilnenie, lebo dieťa sa veľmi podobá na násilníka, tak je jej ťažko. Nepoužívala ochranu. Pritom je to také jednoduché, nemusela by mať celoživotnú traumu z toho, že jej vlastné dieťa pripomína neustále to znásilnenie. Mohla používať ochranu, napríklad vnútromaternicové teliesko. Keď je už tak posadnutá myšlienkou, že vniknutie spermie do vajíčka je už človek, osobnosť, tak mohla mať aspoň dosť rozumu, aby zabránila vniknutiu spermie násilníka do jej vajíčka. A mala by len traumu zo znásilnenia, ale nie z toho, že jej dieťa sa veľmi podobná na násilníka, lebo žiadne dieťa zo znásilnenia nevzniklo.

  Ale nie! Fanatici budú brojiť proti antikoncepcii!!! Mrzký, zaostalý postoj k životu. Narodené dieťa za nič nemôže. Ale rodičia, ploditelia, môžu! Môžu zabrániť spojeniu spermie s vajíčkom. To fanatikov dodnes nenapadlo, že aj tak sa to dá!

 172. mulit

  Alešek takto trollí jen tady na internetu. Když je schovaný v anonymitě. V reálu by to nikdy neudělal. Na to nemá koule. Kdyby třeba v sousedním baráku spolu žily dvě ženy nebo dva muži. Nebo někde u nich v městě, že by si zjistil, zda někde nežije homo dvojice a zvonil jim na dveře bytu a říkal jim ty svá pobožná moudra, co tady. Nebo urážky o sebevrazích a pedofilech a další svinstvo, které z něho padá. Na to prostě nemá. Páč ví. že by schytal zleva zprava.

  Taky z toho, co Alešek píše, mně vyplývá, že je plný mindráků. Často takto píšou jako on lidi, co mají nějaký fyzický handicap. Malý, škaredý, rezavý, nepohledný. Ve sboru si našel ženu, taky ošklivku. Pobožnou, tak jsou spolu. Vyrobili malé ošklivé děti. Děckám už vygumovali mozek. A to je tak jediné, čeho dosáhl. Když tam někde vedle nich žije pár dvou žen nebo dvou mužů, tak Alešek zfanatizoval svoje děcka, že oni ty dvě ženy nepozdraví. Učí své děti nenávisti. Tak jak se snaží vyvolávat nenávist tady. Ale to je všecko, na co se Alešek zmůže.

 173. aleš

  @Lemmy

  Lemmy, potřebuješ se uklidnit, silné emoce potlačují racionální uvažování.

  Tá náboženská fóbia z homosexuálov je nebezpečná a škodlivá.

  Lemmy, o fóbii se vůbec nejedná. Můj negativní morální postoj ke krádežím taky nepramení z fóbie. Rozumíš vůbec tomu slovu?

  Ja svoj preto, lebo si myslím, že je nemorálne starať sa o súkromie ľudí.
  Ateista může mít morálku pouze do významu názoru, nic víc. Respektuji, že si to myslíš, ale nesouhlasím – viz příklad sebevraha.

  Aleš, si fakt bezcharakterný človek, ak používaš také otrasné prirovnanie. Rozumný človek by neprirovnal homosexuálov k samovrahom. Ale si nábožný, tak hanbu robíš náboženskej komunite. A ste väčšina, len rozmýšľate nedemokraticky.

  No, rozumný člověk by pochopil, že nejde o přirovnání homosexuálů k sebevrahům, ale že řeším otázku, zda je nemorální zajímat se o soukromí lidí – viz sebevrah.
  Považuji za morální se nedopouštět unáhlených morálních soudů.

  Naopak, ty si pre ľudstvo ako heterosexuál potenciálne nebezpečnejší, lebo ak narobíš 20 detí, tak zaťažíš štátny rozpočet, lebo verím, že si budeš žiadať prídavky

  Vidím, že nemáš přehled o ekonomice – že je problém stárnutí populace a že hrozí, že nebudou peníze na financování starobních důchodů.
  Nejsem sociální případ, pracuji a odvádím daně.

 174. aleš

  @mulit

  Malý, škaredý, rezavý, nepohledný. Ve sboru si našel ženu, taky ošklivku.

  Mulit se nám asi zbláznil. 😀 😀 😀

 175. mulit

  Ne, mulit se nezbláznil. Jen vycházím z toho, kdo zatím vystupoval na internetu a jak vypadal v reálu. Byl to nějaký Karel Bylina z granosalis. Už nežije. Pánbíček ho asi potrestal za homofobii. A ten měl problémy sám se sebou. A ten byl škaredý jako noc. A potom další týpek Antonín Vlas alias Tony na doktorce. Další ošklivý člověk v velkou nadváhou, něco kolem 120 kilo. A tohle zatím vyplavalo na povrch o těch, co rýpali do homosexuálů. Lidi, co sami už nevedli, ani nemohli vést uspokojivý sexuální život. A lidi, co záviděli jiným. Měl jsem i telefonické rozhovory i rozhovory přes skype, takže vím svoje. A s tebou to bude podobné. Nevedeš uspokojivý sexuální život, máš nějaký handicap a jsi uvázaný na řetězu svojí bigotní naukou. To je pravá příčina toho, co sem píšeš. Jsi hnusný jak vizuálně, tak povahově. Ono to jde často ruku v ruce. Ten, o koho je zájem, kdo vypadá k světu, málokdy vykládá bigotní hovna, páč nemá důvod. Sám žije, nemá důvod závidět životy jiným. Takže tvůj problém plavčík je závist obalená do biblických frází.

 176. aleš

  @mulit

  A s tebou to bude podobné. Nevedeš uspokojivý sexuální život, máš nějaký handicap a jsi uvázaný na řetězu svojí bigotní naukou. To je pravá příčina toho, co sem píšeš.

  Správně píšu, že jsi se nám tady zbláznil. 😀 😀 😀

 177. mulit

  Jo jo, uhodil jsem hřebíček na hlavičku, anonyme. Henryk Lahola je další takový případ jako ty.

 178. aleš

  @mulit

  Piš dál, mulite, je to zábava, když ze sebe děláš šaška. 😀

 179. mulit

  Frustrace z žádného nebo neuspokojivého sexuálního života je vždycky důvodem, proč bigotové píšou do diskusí. Je to zákon. Je to pravidlo, které jsem si ověřil vždy bez výjimky.

  Pokud je problém v tom, že tvoje stará jde do menopauzy a nemá zájem, najdi si novou. Přestaneš prudit, budeš spokojený, uleví se ti. Udělej se sebou něco. Jinak tě ta závist a frustrace sežere. Pokud jsi ale typ ala Henryk Lahola, tak novou už neseženeš a budeš tu prudit dokud budeš mít na tento server přístup.

  Možná by sis mohl koupit děvku v bordelu. Psal jsi, že jako ajťák máš many dost. I to je lepší, než jen škodit, nemyslíš? Pak se vyzpovídáš tvému pánbíčkovi.

 180. Ateistický laik

  aleš: Na závěr otázka – nechal bys sebevraha skočit z mostu jen proto, že je nemorální zasahovat do jeho soukromí?
  Nechal. Ještě by mě taky mohl strhnout sebou. Maximálně bych se mu to snažil rozmluvit, ale stejně pochybuji, že se svým nepsychologickým jednáním něčemu pomohl. Hodně lidí je buď už rozhodnuto (takže to provedou jindy, až nebude nikdo na blízku), nebo dělají pro někoho divadýlko (potřebují upoutat pozornost takto vyhrocenou situací).

  P.S.: Nebyl to dotaz na mě, odpověď nemá nic společného s ateismem, je to čistě můj teoretický (pragmatický) přístup v takovéhle situaci (kterou jsem nikdy nezažil).

 181. Azazel

  Aleš píše nesmysly o tom, že homosexualita je špatná, mulit a toli píší nesmysly o evoluci, tahají do ní politiku, místo aby mysleli vědecky. Můžete si podat ruce. Toli a mulit jsou přibližně na stejné (de)mentální úrovni.

  Evoluce nemyslí, příroda také ne. Nemyslí na jedince ani na druhy. Je jí jedno, jestli vymře jedinec, druh nebo celý život. Nemyslí, jinak už by to byl panteismus, vitalismus nebo něco takového. Myslí leda konkrétní živočich. Ten mechanismus evoluce je přirozený, nezáměrný, jinak by šlo již o inteligentní design. Darwinská evoluce jde podpořit důkazy, je i “falsifikovatelná”, jak se píše výše. Jedná se o přírodní/pohlavní výběr a o “náhodné mutace” genů.

  Homosexualita nemá reprodukční výhody jedince co nosí dané geny – a o reprodukce jde hlavně v evoluci. Takže je vedlejším produktem něčeho v nás, jinak by vymizela. Je to přehnané něco, co potřebujeme. Proto se dvěma heterákům může narodit homosexuální dítě. Není to přímá dědičnost, ale spíš nějaká epigenetika + vývoj mozku v prenatálním stádiu atd. Určitě se u těch jasných homosexuálů nebo heterosexuálů nedá mluvit o kulturním podmínění. U bisexuálů možná ano, ale o těch není řeč. Čistý homosexuál spíš nepředá své geny. Jeho rodina možná ano, ale ta to v genech nemá, není to žádný přímý gen. Viz. jednovaječná dvojčata, jeden je hetero a druhý homo. Jde spíš o epigenetiku, o mechanismy, které jsou v nás obecně, ve všech lidech, jen v určitém % se něco stane. Proto se homosexuálové budou objevovat stále a v podobném množství i kdyby ŽÁDNÝ NEPŘENESL SVÉ GENY. Nemluvím tedy o výhodách v životě, ale o tom, že homosexualita je nevýhodná reprodukčně, přenosem genů do dalších generací, což se dá jen spojením muže a ženy. To je samozřejmé.

  “Sexualita zaměřená na jedince stejného pohlaví bývá z evolučního hlediska považována za záhadu, neboť významně snižuje reprodukční úspěch jedince, a tudíž je otázkou, jak se do dalších generací přenáší a uchovává v populaci. Přestože homosexuální chování jedincům reprodukční úspěch nezvyšuje přímo, může mít i mnoho jiných výhod, které mohou být v určitých sociálních kontextech či během specifických ontogenetických období adaptivní jak pro muže, tak i pro ženy.”

  Nereprodukční výhody homosexuality neprobírejme, jde nám o ty reprodukční, protože evoluce je o přenosu vlastních genů. Ta zde prostě není. Je to tedy vedlejšjí produkt něčeho výhodného v nás, například vyšší citlivosti nebo já nevim. Proto, když se to přežene někde v genech a mozku, tak se narodí někdo jako hysterický mulit a toli. Přesto je citlivost potřebná, přecitlivělost je ale někdy vedlejším produktem jinak výhodné vlastnosti. A podobné to může být u homosexuality, byť trochu jinak.

  Také se diskutuje, že homosexualita je přehnaná bisexualita, která se vyvinula proto, aby mezi muži či samci vyvolávala pevná spojenectví, proto se u některých druhů opic vyskytuje sex mezi samci, jako mocenská a přátelská strategie, k reprodukci pak slouží sex se samicemi. Je možné, že když se to přežene, něco, co může být evolučně výhodné, tak se občas zrodí homosexuál který o ženy nemá zájem, není tedy žádný gen homosexuality, ale spíš bisexuality, něco se ale přežene a tak vznikne čistá homosexualita.

  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2015/cislo-6/homosexualita-homosocialita-z-evolucni-perspektivy.html

  S “nezištnou láskou”, o které byla původně řeč, to může být podobné.

  Z přírody, diverzity či stejnorodosti (u atomů třeba) – neplyne nutně nic pro naše chování, musíme to nejdřív promyslet, je dobrá a špatná diverzita, dobrá a špatná homogenita. Musíme rozumem promyslet, co je a není dobré. Homosexuál neškodí, když je vše dobrovolné u vyspělých jedinců. Heterosexuál také, když je vše dobrovovlné u vyspělých jedinců. Aktivní pedofil je jiná věc, tam je poškození psychiky a někdy i těla dítěte. Tak to je, Alešku.

  Hezký den všem a zase někdy.

 182. aleš

  Mulite,

  jak jsem psal, piš klidně dál. Mně nevadí, že ze sebe děláš šaška tím, že jsi skálopevně přesvědčen o svých předpokladech, které sis neověřil.

  Je to tzv. domýšlivost, kde si člověk domýšlí pravdu a je o ni přesvědčen. Nejsi mulite první, ani poslední, kterého toto postihlo.

 183. mulit

  Azazeli, zkus chvíli nehysterčit ty. Vložím sem video zcela neškodné. Je tam holka s klukem, neboj se, žádný adrenalin.

  https://www.youtube.com/watch?v=2Uwc6CYe_Xg

  Podívej se v klídku bez emocí na tu holku a na toho kluka. Určitě i ty vidíš rozdíl. Mají jiný tvar postavy, jiné účesy. Sexualita zvláště u muže jde hodně přes oči. Je to záležitost estetická. Je to otázka vkusu. Redukovat člověka na nějaký evoluční stroječek je přece zjednodušující. Já netvrdím, že na tvé teorii, Azazeli, něco nemůže být pravdy. Ano, může to být jeden z faktorů. Ale život je tak složitý a osobnost člověka tak komplexní, že se na mě nezlob, že když čtu tvoje teorie, tak mi to zavání jednosměrkou. Ty máš svobodné právo toto přijmout, já mám svobodné právo být k tvé teorii zdrženlivý. Za život jsem slyšel už asi padesát čtyři teorií o vzniku homosexuality. Každá kulhala na nějakou nohu. Nejvíce kulhaly ty pobožné. Ale ty údajně vědecké kulhaly taky.

 184. mulit

  Jak vysvětluje homosexualitu bible:

  “Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.”

  To je teorie, co? Prý jsme si zobrazovali zvířata a uctívali je, proto nás, mě a toliho Jehova předělal na gaye, ačkoli jsme původně byli hetero. A podobnými nesmysly se pobožní krmí, proto se s nimi člověk moderní doby nikdy nedomluví. Oni jsou mentálně v době bronzové a starověku.

  Nejlepší by bylo, kdyby lidi přestali řešit homosexualitu, tak jako se přestala řešit levorukost. Od předělávání leváků na praváky se už upustilo.

 185. mulit

  A do roku 2050 mají přibýt další tři miliardy lidí. Takže bude 10 miliard lidí! Šílené! Toho se ještě dožijí mnozí z těch, co tady píší. Neměli by lidi přestat vymýšlet, jak z gayů a leseb udělat heteráky, ale spíše, jak z heteráků udělat gaye a lesby? Zvláště v takové Africe, Asii, jižní Americe….

  (Možná proto tak vědci úporně zkoumají homosexualitu. Aby dokázali zastavit sebezničující populační explozi lidstva.)

 186. Hraničář

  http://www.topky.sk/cl/10/1419993/Kontroverzny-knaz-s-extremnymi-nazormi–Homosexuali-su-ako-masovi-vrahovia-

  Když jsem si poslechl video, kde Kuffa mluví o tom, co by měla dělat a nedělat média, zmiňuje se, že doma také nenatáčíme syna či dceru na záchodě a pak jim to nepromítáme a tím asi chtěl kritizovat media, že ,mluví o homosexualitě.
  Už jsem zde psal o tom, že některé své těkesné projevy se stydíme a skrýváme je před druhými. Přičemž třebas chemický proces získávání energie trávením, je z materialistického a evolučního hlediska velice zajímavý, samozřejmě s ním souvisí i vyloučení nestrávených zbytků. Obdobně rozmnožování – je to fantastický proces, od sexuálního vzrušení až po porod.
  Křesťané v posledních letech přiznali (co taky mají po sexuání revoluci dělat, že?), že lidské tělo je nádherný Boží výtvor a sexualita báječný Boží dar lidem. A citují z Genesis, že Bůh si pochvaloval, že jeho dílo je dobré.
  A ještě ve středověku se panstvo – jistě i plebs – bavilo při hostinách hlasitým vypouštěním plynů vrchem i spodem, a záchody, prevety, byly integrální součástí hodovních síní.
  “Primitivním” národům také tělesné projevy nedělají problémy.
  Jen vyspělí a civilizovaní křesťané problémy mají. Každou diskuzi o tom, jak je Bůh Moudrý, Inteligentní, Vševědoucí ….. jsem spolehlivě “zařízl”, když jsem začal diskutovat právě o těch tělesných projevech. Jak je možné, že Absolutně Inteligentní a Chytrý Bůh něco takového stvořil, jak je možné, že o tom prohlásil, že je to dobré? Rázem byli všichni se svými “moudrostmi” v koncích.

  Dovedu si představit Kuffu jak by se rozčílil, kdyby mu někdo něco takového řekl. Jistě i sám prdí. A proč se za to stydí, když to vymyslel a stvořil Pán Bůh!? A prohlásil (i o tom), že je to dobré. Kdyby se mu to nelíbilo, jistě by vymyslel a stvořil jiný způsob získávání energie!?

  Proč asi Bůh spojil ústrojí rozmnožovací s ústrojím vylučovacím? Materialisté, evolucionisté, dovedou odůvodnit, proč tomu ntak je. Co na to věřící, Aleši? Mohou si věřící obdivovat kundičky a penísky – samozřejmě v rámci “posvátného” svazku manželského – mohou provozovat orální sex? Nebylo by lepší, kdyby penísci a kundičky byly někde na bříšku? Jak by si je pak holky mohly zdobit a chlubit se s nimi, kdyby nebyly propojeny s “odporným” vyměšováíním.
  Aleši, jaký máš názor?

 187. Hraničář

  toli
  28.11. 2017
  Navíc existují průzkumy které ukazují že od dob antiky lidstvo obecně debilizuje …………………

  Já to vidím tak, že tím jak se rozvíjí věda a technika (kterým spousta lidí už nemůže rozumět a pochopit), usnadňuje se (živo) bytí a tím jsou lidé nuceni méně a méně přemýšlet. Vzpomeň, jak mnozí vynálezci vzpomínají, jak museli za socialismu vymýšlet i přípravky a stroje, protože na tehdejším trhu nebyly. Vzpomeň, jak lidé kutili, s nimi kutily děti, to všechno jim rozvíjelo myšlení, pohybovou obratnost. Jeden doc. z VŠ mně říkal, že musejí sestrojovat modely strojů, protože studenti 3. ročníků technické fakulty nejsou schopni ze schématu či technického výkresu, pochopit funkci strojů! Také prof. Rubik vymyslel tu svoji kostlu ne jako hračku, ale jako pomůcku pro zjišťování prostorové představivosti u studentů.
  No a pokud se ty vlohy necvičí od dětství, pochopitelně zakrňuje i intelekt!

 188. Hraničář

  Lemmy
  28.11. 2017
  len rozmýšľate nedemokraticky……………..

  Náboženství nejsou demokratická, těžko po věřících požadovat, aby demokraticky (a svobodně) mysleli!

 189. Lemmy

  Aleš: Můj negativní morální postoj ke krádežím taky nepramení z fóbie. Rozumíš vůbec tomu slovu?

  To je naozaj trápna diskusia. Opäť si nemorálny, keď porovnávaš krádež s homosexualitou.

  Krádež sa ťa dotýka priamo, lebo ti niečo ukradli.

  Čo ti ukradne homosexuál? Nič. Si zbytočne negatívny voči homosexuálom.

 190. aleš

  @Lemmy

  Krádež sa ťa dotýka priamo, lebo ti niečo ukradli.

  To je nesmyslné zdůvodnění. Komu nic neukradli, ten se snad nemůže negativně vyjadřovat o zlodějích?

  A zase jsi nepochopil, o čem píšu. Nesrovnávám krádež s homosexualitou, psal jsem o fóbii – o fóbii jako důvodu negativního postoje vůči skutkům.

  Čo ti ukradne homosexuál? Nič. Si zbytočne negatívny voči homosexuálom.

  Co ti způsobí můj negativní postoj k homosexuálnímu pohlavnímu styku? Nic. Takže jsi podle své vlastní logiky zbytečně vůči mně negativní. 🙂

 191. mulit

  A tebe, pobožný, někdo nutí, abys šukal chlapa? Nebo tebe chce někdo šukat? Proboha, co furt řešíš? Cizí ložnice?

 192. Hraničář

  mulit
  28.11. 2017
  A tebe, pobožný, někdo nutí, abys šukal chlapa? Nebo tebe chce někdo šukat? Proboha, co furt řešíš? ………………..

  Aleš ve vztahu k homo- má možná pocity jako kdysi moji odpůrci na Christnetu: “Váš názor mě uráží!!”

 193. mulit

  Kdo strká svůj rypák do cizích ložnic, měl by dostat po tom rypáku.

 194. Lemmy

  Aleš: Nesrovnávám krádež s homosexualitou, psal jsem o fóbii – o fóbii jako důvodu negativního postoje vůči skutkům.

  No dobre, tak sa vyjadruj negatívne, ale musíš potom aj znášať dôsledky. Je to podobné, ako keď ide po ulici človek. Tebe sa nepáči, ako kráča, a budeš ho verejne pranierovať. On ťa zažaluje, a vyhrá súd. To, že sa tebe čosi nepáči, nedáva dôvod na všelijaké osočovanie, urážanie. Mne sa nepáči, ako sa správajú niektorí kresťania, kritizujem ich, ale môže sa stať, že bude ohlas, a ja budem znášať dôsledky za moje vyjadrenia. To posúdi napríklad súd. Inak, v bežnom živote, napríklad v krčme, to posúdi ruka nahnevaného, či urazeného kresťana. A pocíti to moje líce.

 195. toli

  Domnívám se že jakákoliv fobie VŽDY vyplývá z neznalostí daného fenoménu či neochotou pochopit podstatu fenoménu.Každá fobie je tedy léčitelná,chce to maličkost-touhu zbavit se jí. Fobie,tedy strach je to co člověku brání žít a prožívat naplno.Z tohoto důvodu ve mě věřící budí soucit,musí být peklo ta snaha nenasrat své strašidlo.Hnusný život ve strachu či bázni s nadějí na nějakou iluzorní odměnu.Leč je to čistě jejich problém,či spíše problém jejich hlav..

 196. aleš

  @Lemmy

  Je to podobné, ako keď ide po ulici človek. Tebe sa nepáči, ako kráča, a budeš ho verejne pranierovať. On ťa zažaluje, a vyhrá súd.

  Jestli tím myslíš, že by se toto dělo v právním státě, pak bych něčím musel být porušen zákon. Který zákon by měl být dle tebe porušen? Když píšeš, že je to podobné, tak čekám od tebe paragraf, který bych tím měl porušovat.

 197. aleš

  @toli

  Fobie,tedy strach je to co člověku brání žít a prožívat naplno.

  Co to je za logiku nazývat negativní postoje, které vyjadřuji, za fóbii?

  To je přece absurdní!

  Ti, co měli z komunistů strach, proti nim vystupovali a byli trestáni; ti, co z nich strach neměli, mlčeli, anebo o nich mluvili kladně – to je vaše pojetí fóbie, když ji spojujete s negativními postoji, které se dotyčný dává najevo.

  Je tady mezi ateisty velmi rozšířený blud, totiž ten, že jsou přesvědčeni o motivech a postojích člověka, které nejsou zcela dokazatelné, ani zcela vyvratitelné, ale někteří ateisté zde jsou ve své domýšlivosti skálopevně přesvědčeni, že vidí do myšlení jiných lidí.

  Anebo se jedná u nich o tak zúžené myšlení, že nejsou schopni pochopit, že mohou být i jiné důvody nesouhlasu, než jen fóbie.

  Mulit, pravda, došel ještě dál, on už ví, jak vypadám, aniž mě viděl. 😀

 198. Bílá Velryba

  “Domnívám se že jakákoliv fobie VŽDY vyplývá z neznalostí daného fenoménu či neochotou pochopit podstatu fenoménu.”

  Tolík je tak jednoduchý… Takže co třeba ta tvoje Okamurofobie? Nebo nacionalistofobie? Nebo komunistofobie?

  Já jsem hrdý nacistofob, nacismus a nacisty odmítám proto, že ho či je – znám, to samé s islámem a muslimy. Není to z neznalosti, ale ze znalosti. Čím více vím, tím více je odmítám.

  S homosexualitou se to nedá srovnat, ta nikomu neškodí. Takže je u mě v pořádku.

  Pro hysterku mulitka: vědci se zajímají o homosexualitu proto, že se zajímají i o heterosexualitu, prostě se zajímají, proto jsou to vědci. Je to důležité pro znalost evoluce. My to zde připomněli jen jako paralelu k nevýhodné lásce (z hlediska genů).

 199. mulit

  Bílá Velryba, zkus chvíli nehysterčit ty. Vložím sem video zcela neškodné. Je tam holka s klukem, neboj se, žádný adrenalin.

  https://www.youtube.com/watch?v=2Uwc6CYe_Xg

  Podívej se v klídku bez emocí na tu holku a na toho kluka. Určitě i ty vidíš rozdíl. Mají jiný tvar postavy, jiné účesy. Sexualita zvláště u muže jde hodně přes oči. Je to záležitost estetická. Je to otázka vkusu. Redukovat člověka na nějaký evoluční stroječek je přece zjednodušující. Já netvrdím, že na tvé teorii, Azazeli, něco nemůže být pravdy. Ano, může to být jeden z faktorů. Ale život je tak složitý a osobnost člověka tak komplexní, že se na mě nezlob, že když čtu tvoje teorie, tak mi to zavání jednosměrkou. Ty máš svobodné právo toto přijmout, já mám svobodné právo být k tvé teorii zdrženlivý. Za život jsem slyšel už asi padesát čtyři teorií o vzniku homosexuality. Každá kulhala na nějakou nohu. Nejvíce kulhaly ty pobožné. Ale ty údajně vědecké kulhaly taky.

 200. mulit

  Jo a ještě, Azazeli, : Jsi mladý, proto nemůžeš vědět jednu věc, kterou víme my starší. Vědci něco tvrdí, pak zase něco jiného tvrdí za 10 nebo 20 let, víš. Až budeš starší, taky si toho všimneš. A pak se ty dostaneš do věku, kdy už nebudeš tak fanaticky obhajovat jeden směr a pak zase budou jiní mladíci, kteří ti budou říkat nové svaté pravdy a situace se bude opakovat. Ty budeš v roli toho, kdo si už dává distanc a nechce spadnou do jednosměrky a budeš korigovat mladickou prudkost jiných. Uvidíš, že to tak bude za 20 let. Nebudeš stejný, jako jsi dneska. Každý člověk se vyvíjí a zraje.

 201. Ateistický laik

  mulit: Vědci něco tvrdí, pak zase něco jiného tvrdí za 10 nebo 20 let, víš.
  Není to sice na mě, ale taky se vyjádřím. 🙂
  Vím, a pozoruji, že to největší problémy dělá právě vám a věřícím. 🙂
  Prostě je to vlastnost vědy, stále něco mění, upřesňuje a občas i něco zavrhne.

 202. Bílá Velryba

  Vědci něco tvrdí a to něco se někdy mění a někdy ne. Pochybuji, že darwinská evoluce se někdy celá změní -od základu. Stejně jako kruhovitá Země (leda po jejím zničení či poničení).

  To co se tu popisuje jsou prostě zatím nejlépe zdůvodněné hypotézy. Nic víc. To také píšu. Nemam proč vyznávat jiné věci než ty dosud nejlépe zdůvodněné. Nejsem tak přitroublý, abych kvůli osobním pocitům dával přednost vlastním spekulacím před těmi podloženými aspoň z části vědecky. Tím se liším od hysterek mulita a toliho a jejich “přání otcem myšlenky”. Zatím a mějte se tu pro dnešek. 🙂

 203. mulit

  Jenže hysterické a nerozumné je právě lpění na nějaké úzké ideologii a přílišné důvěře ve vědce, a třeba i lékaře. Já jsem si ověřil na vlastní kůži, jak se věda mýlí, jak se mýlí i lékaři. A to je také důvod, proč jsem dekonvertoval nejen od náboženství, ale dekonvertoval jsem i od víry ve vědu a lékaře. Samozřejmě že ne úplně a uznávám, že rozhodně je smysluplnější věnovat svůj čas vědě než náboženství. To jistě. Ale tu bezbřehou důvěru v to, že věda umí odpovědět na všechny otázky – tu nemám. Když se člověk spálí, tak už je pak opatrný, zdrženlivý. To vaše mladické nadšenectví je svým způsobem sympatické, ale nemůžete to chtít po chlapovi ve středním věku, který má za sebou to, co má za sebou. Nemohu a nechci zabíhat do podrobností, ale moji bezbřehou důvěru nemá ani věda, ani medicína. Jistě fandím vědcům i lékařům, aby se zlepšovali a zkoumali. Nebylo by správné sedět se založenýma rukama. At se postupuje dál, vpřed. Ale největší důvěru mám v tom, co jsem vyzkoumal sám. Na to se spolehnout mohu a velice mě mrzí, že jsem se tím tak málo řídil v životě, tak málo jsem dal na intuici a svůj rozum a tak moc jsem dal na řeči ostatních. Pokud se tady na tomto foru nějaký 20 letý mladík domnívá, že mi bude dávat kapky a vychovávat tak dlouho, až přijmu jeho ideologii, která je z mého pohledu na pomezí vědy a věštění (esoteriky), tak je bláhový. Jistěže to nepřijmu. Ne proto, abych ho nasral. Ale protože mám své vlastní životní zkušenosti.

 204. mulit

  A podobným procesem dekonverze od víry ve vědu a medicínu prošla třeba moje vlastní sestra, která dala svoji dcerku na očkování a následky byly katastrofální. Moje neteř skončila v nemocnici a pak se z toho dlouhé měsíce vzpamatovávala. To jsou všecko události, kterými se člověk učí. Ale každý se musí spálit sám. Zkušenost je nepřenosná. Já vím zcela jistě, že věda, zvláště ta, co se zabývá člověkem, je skutečně stále ještě v plenkách. Chtělo by to více pokory. Mnozí mají silná sebevědomá prohlášení, ale to mi opět zase připomíná proklamace od pobožných. Je to varieta téhož.

 205. aleš

  @mulit

  dekonvertoval jsem i od víry ve vědu

  Věřím vědě v oblastech, ve kterých se má pohybovat, v oblastech experimentů a pozorování. Od těchto věcí dekonvertovat by znamenalo dekonvertovat od zdravého rozumu.

  Mulite, ty jsi dekonvertoval od víry ve vědu, ale ještě jsi nedekovertoval od víry v to, že víš, jak vypadám. 🙂 🙂 🙂

 206. Hraničář

  mulit
  29.11. 2017
  Ale tu bezbřehou důvěru v to, že věda umí odpovědět na všechny otázky – tu nemám. ……………………..

  A kdo to, kromě tebe, tvrdí!

 207. mulit

  aleš napsal: “Mulite, ty jsi dekonvertoval od víry ve vědu, ale ještě jsi nedekovertoval od víry v to, že víš, jak vypadám.”

  Nemám žádnou víru v tom, jak vypadáš. Nesázím se, jen píšu, že to vždycky zatím tak bylo. Bigotnost má velmi často příčinu v tom, že ten dotyčný vede žádný nebo neuspokojivý sexuální život a příčiny mohou být různé. Vzhled, nebo manželka v menopauze atd. Jistěže to jsou všechno spekulace. Ty sám víš nejlíp, proč jsi bigotní a ty sám víš nejlíp, co tě vede k tomu nahlížet do ložnic jiných.

 208. mulit

  Hraničář napsal: “A kdo to, kromě tebe, tvrdí!”

  Bezmeznou důvěru ve vědu má Azazel. Já ne. Jak jsi na tom ty, Hraničáři?

 209. Ateistický laik

  mulit: Nemohu a nechci zabíhat do podrobností, ale moji bezbřehou důvěru nemá ani věda, ani medicína.
  Ani moji bezbřehou důvěru nemá. Co tam máte dál. 🙂
  A podobným procesem dekonverze od víry ve vědu a medicínu prošla třeba moje vlastní sestra, …
  Problém je už obecně ve vyjádření “víra ve vědu”. Já z toho cítím stejný styl jako “víra v boha”, to jest vůbec o tom nepřemýšlím, plně se tomu oddávám, je to všechno bez rizika, procházka růžovým sadem, …
  Já žádnou “víru ve vědu” nemám.
  Mnozí mají silná sebevědomá prohlášení, ale to mi opět zase připomíná proklamace od pobožných. Je to varieta téhož.
  Není to varianta téhož, věda umožňuje diskuzi, důkazy, logiku.
  Bezmeznou důvěru ve vědu má Azazel.
  🙂 🙂 🙂

 210. mulit

  Ještě k té vědě:

  Třeba na fyziku je spoleh. Co jsem zatím zkoumal, tak všecko sedělo. I všechny pokusy, které jdou v domácích nebo školních napodobit, tak fungují. Takže běžná školní fyzika je skutečně 100% pravdy. Fakt se dá dokázat všecko beze zbytku. S chemií to je pro mě horší, páč tak titěrné věci jako atomy a molekuly nevidím, ale všechny chemické reakce zatím vždycky fungovaly tak, jak to bylo v učebnicích, takže mám důvěru v chemii. Vidím výsledky.

  Vědu jako je historie beru s rezervou. Záleží na výkladu dějin, spousta z toho, co se nám v dějepisu vykládala, byla ideologie nebo legendy. Čím starší období, tím více spekulací, tím méně faktů. Filozofii jsem kdysi miloval, přečetl mnoho knih, na VŠ jsem měl z toho excelentní hodnocení, dneska to považuji za žvanění.

  Biologie funguje ta základní, ta trubková, popisová. Kam která trubka vtěle vede. Ale jakmile biologové začnou popisovat věci týkající se psychiky, tak už se dostávají na tenký led. Už jenom proto, že mozek má 50 – 100 milard neuronů, což si nedokáže představit nikdo. Proto tvrdím, že preference člověka v jídle, v hudbě, ale i sexu jsou tak komplexní, složité a podílí se na tom tolik faktorů, že odpověď typu: může za to ta a ta trubka, ten a ten gen – je směšná. Ne, nikdy to tak nebude.

  A jak už jsem psal, základní vlastností organismů je originalita, unikátnost. Příroda nikdy nedělá 2x úplně stejně stejnou věc. Podobně, ale ne stejně. Proto jsou snahy člověka strčit do nějaké šablony prdlé, nesmyslné. Jak už jsem také psal – jak má každý člověk svůj unikátní obličej, tak má každý člověk svoji unikátní orientaci. Ale i svoje unikátní další projevy. Vidím to na hraní písní – covery na youtube. Každý tutéž písničku slyší jinak a zahraje jinak. Je to zábavné porovnávat různé verze od různých lidí. Je to přímo úchvatné. Strašně mě to baví. A strašně by mě nudilo, kdyby lidi byli uniformní a produkovali totéž. A totéž platí pro sexualitu. Pokud to nikomu nic špatného nedělá, nechte to na pokoji. Nechce homosexuály na pokoji. Nic vám nedělají. Neponižujte je věčným medicinizováním. Zkoumejte něco, co škodí. Zkoumejte pedofily a lečte je. Zkoumejte násilníky a sadisty. Gaye a lesby už konečně nechte na pokoji. Navíc, to co jste vyzkoumali, byly zatím samé sračky. Tedy pověry a bláboly. Nechte toho!

 211. mulit

  Paralelal k nezištné lásce nevýhodné směrem k předání genů je jasná, jen dva idioti to zde nepochopili.

  Však paralely si můžeš dělat, jaké chceš. Je to tvůj problém, tvoje víra. Ale jak chceš dosáhnout, abys ty, anonym ve věku kolem 20 let přesvědčil dva chlapy ve středním věku, kteří jsou sami homosexuálové, že ty, heterosexuální chlapec, co si přečetl nějakou knížku, rozumí homosexualitě více než oni? Navíc už ta tvoje předešlá tvrzení byla fake. Čili já jsem vůči tomu, co zde píšeš, zdrženlivý. Nevím, kdo jsi a pletl ses už v mnoha věcech, tak si myslím, že se spíše pleteš i v tomto. Úplně to nezavrhuji, tu tvoji hypotézu, ale pokud na ní něco bude, tak to bude jen jeden z faktorů. Život je opravdu složitější, než si nějaký anonymní mladík z Prahy přečet v nějaké knížce.

  PS: A proč vlastně potřebuješ všechny členy tohoto fora obrátit na tvoji víru?

 212. toli

  Stejně tak menopauza,člověk je asi jediný živočišný druh který má tak dlouhou dobu zrání mláďat.A člověčí samice jsou také jediné samice co mají ještě dlouhý život po menopauze,evoluce to zařídila tak že mají ten čas co jim zbývá věnovat ne vlastním mláďatům,které potřebují masivní péči. Bude trvat ještě hodně dlouhou dobu než příslušnici takzvaně civilizovaných národů pochopí to co už “primitivní” národy vědí,že homosexualita je darem evoluce pro nevlastní mláďata. Civilizované národy totiž mají omezené myšlení náboženstvím,a týká se to i ateistů.I na ateistech se náboženství nějakým způsobem podepsalo,ale většinou si to ani neuvědomují.

 213. mulit

  I na ateistech se náboženství nějakým způsobem podepsalo,ale většinou si to ani neuvědomují.

  Jo to souhlas.

  A ještě k evoluci. Základem je ten princip darwinovský, tzn. někdo je už lépe adaptován na podmínky, přežije a svoje geny přenáší dál. Zvíře má delší krk, má přístup ke potravě ve vyšším patře, nažere se, rozmnoží se, přenese geny pro další krk na své potomky. Je to jeden z tlaků, který udělal žirafu. Ale kromě toho funguje i ta lamarckova evoluce a mnozí vědci to začínají opatrně připouštět. Tedy že organismus v průběhu života získává informace a sám se už mění pod vlivem tlaku vnějších okolností a to se nějakým způsobem zapisuje do jeho těla. Mám pro to jasný důkaz v podobě, že ve tváři člověka se zračí jeho život. Od určitého věku to platí. Tedy ty procesy nejsou jen jednosměrné, že by tu byly pouze geny a už předem nalajnovaly člověku nebo jakémukoli jinému organismu život, ale platí to i v opačném směru. Je tu život organismu a ten se nějakým způsobem vtiskuje do paměti toho organismu a přenáší se pak dál. A i tím se mění organismy. Základní mantinely jsou zcela vrozené, ale je tu i složka flexibilní. Můj odhad je, že toho vrozeného, co člověka determinuje, je tak 70 – 80% a zbytek je flexibilní. A tentýž odhad mám pro to, jak funguje evoluce. Z 70 – 80% to bude Darwin, z 20 – 30% Lamarck.

  Cituji z wikipedie:
  Nicméně někteří vědci připouští, že v určitých případech jím obhajované principy mohou fungovat – avšak pouze u jednobuněčných organismů a jen v některých případech. Tento názor má ale řadu odpůrců. Nově se ovšem potvrdil epigenetický přenos některých získaných vlastností na potomky i u obratlovců.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck

 214. mulit

  A právě kombinace Darwina a Lamarcka vysvětluje tu neuvěřitelnou diverzitu a pestrost přírody. Organismus něco zažívá a přenáší to dál. Takže homosexxualita může být klidně něco jako že nějaký jedinec zažil sex s příslušníkem stejného pohlaví, bylo to pro něho příjemné, zažil to opakovaně a vtiskával to do svého těla a pak tuto informaci přenesl dál. Žil dejme tomu bisexuálně. Když ty všechny procesy trvají statisíce let a na velké populaci, různě se to míchá a kombinuje s Darwinem, tak to pak hází všechny možné varianty. Proto evolucionisté, co přemýšlejí v jednosměrce, budou vždycky tápat a lámat si hlavu. Když ty procesy v přírodě jsou tak komplikované a mohou tu být ještě i další síly kromě Darwina a Lamarcka. Mohou to být kombinace známých sil, ale ještě i další zatím nepoznaný způsob. A i ty síly, které považujeme za známé, stejně známe jenom schématicky a rámcově.

  A kombinace Lamarcka a Darwina vysvětluje například, proč mají někteří lidé hudební sluch. A jsou schopni hrát na hudební nástroj. Z hlediska Darwina by to bylo k ničemu. Pro přežití by to bylo k ničemu. Zbytečná funkce.

 215. aleš

  @mulit

  Zvíře má delší krk, má přístup ke potravě ve vyšším patře, nažere se, rozmnoží se, přenese geny pro další krk na své potomky. Je to jeden z tlaků, který udělal žirafu.

  Mulite, takové vysvětlení nedávají smysl. Zebra nebo kůň skončili s natahováním krku asi v půli cesty, že? 🙂

  Jinak – navrhni způsob falsifikace pro dané tvrzení. Pokud neexistuje možnost falsifikace, nemá dané tvrzení v teorii co dělat.

  Mnozí zde by se měli zajímat o teorii vědy.

  @toli: Děláš personifikací z evoluce jen další náboženství – evoluce to zařídila, evoluce darovala…

 216. aleš

  @mulit

  … vtiskával to do svého těla a pak tuto informaci přenesl dál

  Ty si fakt myslíš, že svou činností, která ti přináší potěšení, měníš geny ve svém těle? Kdo se o tuto inteligentní práci s geny stará? Víš alespoň trochu, jak to v těle ohledně DNA funguje?

 217. mulit

  Nově se ovšem potvrdil epigenetický přenos některých získaných vlastností na potomky i u obratlovců.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck

  Jak už jsem psal, v tváři člověka se zračí jeho život. Člověk je více determinován vrozenými dispozicemi, ale částečně může leccos změnit a pak to přenést dál. Určitě to tak funguje. Já jsem přesvědčený, že se časem upustí od čistého Darwina, klidně na to vsadím. Počkám si 20 let. První náznaky tu jsou.

  A Alešku, ty to přece řešit nemusíš. Tebe udělal Jahve z hlíny.

 218. aleš

  @mulit

  Já jsem přesvědčený, že se časem upustí od čistého Darwina

  To snad nemyslíš vážně – neodarwinismus je tu už dlouho.

 219. mulit

  Alešku, je možné přežít 3 dny v břichu velryby?

 220. toli

  @Mulit
  A obráceně,evoluce neponechá nic co by bylo bezúčelné.Vzhledem k tomu že homosexualita je zde od počátku vyššího života tak má svůj pozitivní účel pro společenství (ten účel jsem popsal výše).Určitě je zde homosexualita déle než všechna vykonstruovaná náboženská strašidla.Zatímco náboženství přicházejí a odcházejí tak homosexualita zůstává ,určitě to není slepá větev a to platí nejen pro člověka.Prostě u určitého % populace je obětováno množení ve prospěch celku,ale ach to náboženství.Svým dogmatismem brání svobodnému zkoumání a myšlení.
  Co mne teď napadlo že se homosexualita vyskytuje zásadně u společenských živočichů-stáda,hejna,smečky,ono to vlastně odpovídá jejímu účelu. Nebo někdo slyšel o homosexualitě u živočicha který žije nesociálně ?

 221. mulit

  Já si nemyslím, že homosexualita je tu proto, aby zlepšovala vztahy ve skupině. Protože to by museli být takoví všichni. A je to šroubované vysvětlování. A já jsem nikdy žádné vztahy ve skupině nevylepšoval a ani moji gay kamarádi nic v kolektivu nevylepšovali. Gayové ani nejsou moc hr do kolektivních sportů jako je fotbal. A heteráky více baví se družit mezi sebou a na to homosexuály nepotřebují. Spíše by jim to narušovali. Vlajkonoši jsou skoro vždycky heteráci. Gayové se do kolektivů moc nehrnou. Jsou to spíše individualisté a pokud vynikají ve sportech, tak spíše takových, kde jsou sami za sebe, jako je tenis, plavání apod. Takže teorii o tom, že homosexualita utužuje kolektivy – přijde mi umělá. Gayové spíše tvořili páry. A to i s heteráky. nemyslím sexuální páry, ale páry kamarádské. Tzn. že homosexuál ví, že je jiný a spíše se druží s někým z kolektivu, kdo je také jiný, přitom je heterosexuál. Třeba intelektuál. Intelektuál hetero to také nemá jednoduché. Kolektiv heteráků se do něho může navážet. Nadávají mu třeba do šprtů nebo knihomolů a neměl by kamaráda. V gayovi může mít kamaráda. Píšu to, co jsem viděl. Neteoretizuji. Takže gayové spíše tvoří menší uskupení mimo hlavní kolektiv. A někteří si rozumí s holkami. Na kolektivy mají vliv hlavně dominantní heterosexuálové. Homosexuálové ovšem nastupují v disciplínách jako je politika. Tam mohou být i ve vedoucích rolích. Páč tam se získává moc i jinak než hrubou silou.

 222. toli

  Já si nemyslím, že homosexualita je tu proto, aby zlepšovala vztahy ve skupině. Protože to by museli být takoví všichni.

  Nemuseli by být takoví všichni.Sám tvrdíš že příroda (a tedy i hejna,smečky .tlupy) je pestrá.Pokud by homosexualita neměla kladný,přínosný vliv tak jí evoluce nebude udržovat.To je zákon evoluce.Stačí jen pár %. Že tvoji kamarádi to tak necítí spíše znamená že dosud do té formy nedospěli anebo jim v tom brání předsudky okolí,společnosti.Ty sám to cítit nemusíš protože jsi učitel a tedy máš fakanů až nad hlavu,proč jsi vlastně učitel ?
  Výhodnost homosexuality je spíše odkoukaná od těch “primitivních ” národů které aktivně využívají výchovu a výživu gay příbuznými.Ve spojení s tím co víme o evoluci je to ten nejpravděpodobnější účel existence homosexuality.

 223. mulit

  proč jsi vlastně učitel ?

  Protože jsem byl nejstarší a vždycky jsem měl na starosti mladší sourozence. Jsme celkem 4 sourozenci. A druhý důvod, že jsem ve škole zažil nespravedlivé učitele a chtěl jsem to napravit a dělat jinak. Takže jsem v sobě měl něco jako měl Komenský. Takový aktivismus a nadšenectví. To už je dávno pryč. Ale co, mám na to papír a v mých letech už studovat jiný obor nebudu. Ale kdyby šlo vrátit čas, tak studuji něco jiného. Asi na doktora. A třeba oční lékař – to by mě bavilo. Koukat lidem do oka přes mikroskop, svítit světýlkem a předepisovat brýle. To je džob. Nepředřeš se, žádná krev, lidi chodí postupně po jednom, dobrý den a nashledanou.

 224. toli

  A když se na to koukneš z druhé strany tak si nemyslím že účelem homosexuality je celoživotní lítaní po diskotékách a kurvení se s kdekým.Pokud žiješ tímto způsobem tak v určitém stupni vývoje zjístíš že tvůj život je plytký a prázdný.Zatoužíš žít pro někoho a dát či obětovat něco ze sebe,to je zákonitý vývoj osobnosti.

 225. mulit

  Tak to je jasné. Ani heteráci nelítají po diskotékách věčně. To je záležitost mladých.

 226. aleš

  @toli

  Pokud by homosexualita neměla kladný,přínosný vliv tak jí evoluce nebude udržovat.

  Podle tebe musí mít tedy přínos i barvoslepost, když ji má evoluce udržovat u mužů ve více než 2x poměru vůči homosexualitě (když vezmu 4% hom. v populaci).

  Celkem v populaci trpí daltonismem 9 % mužů
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Barvoslepost

 227. Bílá Velryba

  Tolíku, ty si ale mentálek. Homosexualita nemá žádnou evoluční výhodu, jelikož čistá homosexualita jde jasně proti předání genů, což je v evoluci věc č.1. Jediná důležitá věc. Ne nutně v lidskym životě, ale v přírodě obecně ano. Jsou lidé, co děti nechtějí či nemají, ale ani ti nepopírají, že bez rození by tu nebyli. Ani oni sami. Jen vy dva debílci pořád píšete o nějakých vysněných výhodách homosexuality, ale my se bavíme o EVOLUČNÍ VÝHODĚ. Tedy o předávání genů.

  Nepřímá výhoda bisexuality tu je, ale homosexuality ne. Ale homosexualita může být přehnané něco, co je potřebné. Jako je potřebná citlivost, ale ne přecitlivělost, tak třeba u části zvířat byla výhodná bisexualita, ale přehnaná bisexualita už je homosexualita. A ta výhodná pro předání genů (tedy evoluční věc č. 1) není. Naopak.

  To že se každou generaci rodí i lidé přecitlivělí je pro ně nevýhodné, ale citlivost je výhoda. Proto je citlivost v nás výhodná, to že se někdy přežene je druhá věc. Lepší být citlivý a občas přecitlivělý než necitlivý. Nějak podobně to renomovaní vědci dělají s homosexualitou.

  Jako není výhodná barvoslepost a přesto se vyskytuje, jako není výhodná náklonnost k rakovině a stejně se vyskytuje, tak nemusí být a nejspíše není EVOLUČNĚ výhodná ani homosexualita sama o sobě k předání genů (a také není), ale přesto se rodí z něčeho, co samo potřebné je nebo bylo v historii.

  Viz. ty teorie o evolučním vzniku homosexuality.

  V evoluci může přežít i něco, co je nevýhodné, pokud to není za 1) až moc nevýhodné nebo za 2)) pokud je to vedlejší nevýhoda nějaké obecné výhody. Viz. s tou cistlivostí a přecitlivělostí. Taky může druh vymřít časem.

  Hezký den. Hezký den a někdy:)

 228. mulit

  Vy dva chlapci, pobožný multinick a ateistický multinick, tu už jen trollíte. Oba dva vás spojuje magická přitažlivost tématu homosexuality, z mého pohledu jste oba latentní buzíci. Takových už jsem potkal mraky. Oba dva vedete buď žádný nebo neuspojivý sexuální život aktuálně. To je příčina vašich frustrací a trollení. Tady nic nevytrollíte. Když si tak oba rozumíte, domluvte si rande, zašukejte si spolu, ale nespamujte toto forum.

 229. Bílá Velryba

  Tady se prostě stále směšuje, že homosexualita může být evolučně nevýhodná a PŘESTO PROTI NÍ NIC NEMÁME a člověk s ní může úplně normálně žít.

  Já taky nemam za cíl to tady zamořit parchantama, ale obecně uznávám, že evoluce je o dělání dětí. To že se občas nalezne člověk který děti nechce jako já (pokud nezměním názor), to neznamená, že budu tvrdit, jak “nedělání dětí” je super evoluční výhoda a bla bla bla. Není. Jsem prostě anomální jedinec který nemá rád děti. Nechci je. Ale nedělám z toho evoluční výhodu. Je to evoluční nevýhoda. Přesto si bez nich život užívám. A nikdo mě nediskriminuje.

  Já taky nebudu diskriminovat někoho kdo je homosexuál, protože homosexualita je neškodná. Ale nebudu z ní dělat evoluční výhodu. Možná je výhodná v tom, že nepotřebujete balit ženský a máte to snažší s chlapem atd… ale není to EVOLUČNÍ VÝHODA.

  Evoluce nemyslí a nemá cíl. Je to tupý slepý mechanismus rozšiřování genů a “náhodných” mutací. Tedy se v nějakém % vyskystují různé nevýhodné anomálie a to klidně i v každé generaci, hlavně třeba, když je to v základu nějak výhodně obecně, ale ne v přehnané formě (jako je homosexualita nebo nechtění dětí). Evoluce také nechává často vymřít celé druhy, protože to není pánbíček, to si plete toli a mulit s jejich bohem.

  Na tom co píšu se pozná kdo je citlivý a kdo přecitlivělý, kdo myslí a kdo hysterčí: nechci mít děti = jsem evoluční anomálie, klidně si to přiznám, ale naši dva homouškové to neumí a tak předělávají vědecké hypotézy nebo rovnou odmítají vědu, protože “tak to přeci není, já homouš jsem velká evoluční výhoda!! slyšíš! já jsem evolučně výhodnej!”

  Mulitko, hysterko, blbečku, já jsem ateista a uznávám prostě vědu i když se někdy mýlí jako pravděpodobnější než názory dvou vesnických přecitlivělých balíků. Raději renomované vědce než vás dva.

  Jste šašci vy dva. Ahoj a zase někdy. Tohle nemá cenu. 🙂

 230. aleš

  @toli

  Tobě připadá logické, že by měla evoluce udržovat homosexualitu z důvodu, že je přínosná a barvoslepost udržovat přesto, že přínosná není?

  Evoluce má podle tebe kategorii vlastností, které udržuje pouze tehdy, když jsou přínosné a druhou kategorii, kde se na toto “nedívá”?

  Přijde mi, že zase personifikuješ evoluci.

  Klidně mohu říci, že homosexualita je defekt podobně jako je defekt barvoslepost – z hlediska evoluce mi nemůžeš toto rozporovat.

 231. toli

  Klidně mohu říci, že homosexualita je defekt podobně jako je defekt barvoslepost – z hlediska evoluce mi nemůžeš toto rozporovat.

  Defektní jsi tady jedině ty,se svými středověkými pohádkami v 21.století
  Homosexualitu můžeš srovnávat tak jedině s levorukostí,nelze srovnávat s barvoslepostí.TO je důvod proč homosexualita zmizela i z čínského indexu nemocí,o civilizovaném světě ani nemluvě.

 232. ales

  ateismus se popíra.
  neverim v nic mimo tentovesmir o kterem vim pramalo ale vim jak vznikl. Nesmysl tudiz ateismus nemuze existovat.
  představa přání boha jeruznorodá,tedy se vylucuje.nemuze existovat spravna varianta.
  stvoření znamená přijetí představy že na začátku byla energie vakua.z energie tedy treba buh ,vse vzeslo
  a bylo nastaveno tak jak zname dnes ci budem znat.
  vznik zivota nikdy nevymyslíme tedy nevime ani zda bude neco po zivotě.a to je ok,pokud by jsme totiz věděli
  tak by bylo lepsí skocit z mostu aby jsme se uz meli dobre.
  pokud by jsme vědeli že urcite nic nebude,tak tak by to znamenalo vedet vse a to zatim nevime
  proto teismus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *