Tag Archives: Daniel Dennett

Jak prožít smysluplný ateistický život

Autor | 23.10. 2013

Tento článek navazuje na Příběh našeho života, kde se snažím vysvětlit, proč je náboženství atraktivní a naopak ateismu pro mnoho lidí něco důležitého postrádá. S článkem polemizuje Petr Tomek v Náboženství jako univerzální fenomén neexistuje, proto jej nelze vysvětlit.  V článku bych proto velmi rád posunul svoji hypotézu dál, vysvětlil proč je tradiční náboženství atraktivní i dnes, kdy naše pochopení světa a vesmíru dalece přesahuje primitivní mýty starověkých národů a ukázal,… Read More »

Daniel Dennett: V Boha věří méně věřících lidí než těch co věří ve svou víru

Autor | 15.07. 2013

Daniel Dennett je jeden z nejvýznamnějších ateistických filosofů současnosti. Chceme-li chápat jednání a myšlení věřících, je naprosto nezbytné se seznámit s jeho konceptem víry ve víru. Nejenže jim potom porozumíme často lépe, než oni sami, ale tento koncept dokáže zodpovědět i takové otázky, jako proč se věřící bojí o svém přesvědčení byť jen pochybovat nebo proč považují ateismus, nevíru v Boha, za jednu z největších hrozeb současného světa. 

Oslava spirituality a posvátna

Autor | 24.06. 2013

Myslím, že neexistuje mnoho slov, která ateistům nahánějí husí kůži podobně, jako  to činí “posvátno”, “spiritualita” ale třeba i “transcendentní” a “numinozní”. V jistém směru se tomu nelze ani moc divit, protože ta slova slýcháme hlavně ve spojitosti s nějakým náboženstvím nebo hnutím New Age a většinou ve velmi volném a nejasně definovaném významu. Takový postmoderní teolog je schopen tyto termíny vršit jeden na druhý, aby tak zakryl prázdnotu svých… Read More »