Tag Archives: ehyd

European Humanist Youth Days (2.-4. 8. 2013)

Autor | 13.08. 2013

Předminulý víkend proběhly v Bruselu Dny evropské humanistické mládeže (EHYD). Účastníci ve věku 18-35 let se hlásí k celosvětovému progresivnímu hnutí sekulárního humanismu, které navazuje na osvícenské myšlenky a přejímá témata lidských práv některých z nejvíce diskriminovaných skupin obyvatel: LGBTQ+ komunity, žen, ale i nevěřících, čímž se sekulární humanismus řadí mezi témata zajímavá pro typického čtenáře tohoto webu.