Tag Archives: humanismus

Humanismus, sekularismus a liberalismus jsou hrozbou pro islám i pro Malajsii, uvedl premiér Malajsie

Autor | 15.05. 2014

Ačkoliv se jako ateisté vymezujeme proti neoprávněným náboženským výsadám a právům, proti náboženskému tmářství, zpátečnictví, nesnášenlivosti, netoleranci a ignoranci a de facto proti náboženství obecně, přeci jenom alespoň jedno soudobé náboženství představuje určitou výjimku z výše uvedeného. Tou výjimkou je samozřejmě islám, a lze říct, že pokud by všechna dnešní náboženství vykazovala takovou míru tolerance, prosazování práv náboženských, sexuálních a kulturních menšin, propagaci nenásilí a naopak odsuzování násilných projevů, absolutní… Read More »

A. C. Grayling: Kreacionistická muzea jsou zločinem proti lidským právům

Autor | 06.04. 2014

Jeden z čelných představitelů soudobého filosofického humanismu, A. C. Grayling, se ostře vymezil vůči kreacionistickým muzeím, kterými jsou doslova poseté Spojené státy americké. Kreacionistická muzea propagují tezi o tom, že planeta Země je stará pouze 6000 let, přičemž touto naukou, založenou na Bibli, indoktrinují každoročne tisíce a tisíce dětí, což Grayling označil doslova jako “human rights crime”. Stalo se tak na březnové konferenci AHS (The National Federation of Atheist, Humanist… Read More »

Islám zatemňuje rozum aneb filipika proti islámu a apologetika jeho kritiky

Autor | 03.02. 2014

Dne 28. 1. 2014 vyšel na blogu Respektu článek s názvem „Islám zatemňuje rozum. Především nemuslimům“, který sepsala má kolegyně z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Bc. Tereza Cajthamlová. Většina článku se zabývá nedávnou „aférou“ týkající se sporu mezi doc. Mgr. Martinem Konvičkou Ph.D. a Bc. Ingrid Romancovou, kteří oba působí na Jihočeské univerzitě (jako učitel a studentka). Tomuto sporu se můj článek věnovat nebude. Článek se bude věnovat poselství, které kolegyně Cajthamlová… Read More »

A. C. Grayling: Život bez bohů je dobrý

Autor | 02.01. 2014

Autor: Tomáš Marvan Nová kniha A. C. Graylinga The God Argument (Bloomsbury 2013) –­ sumář jeho humanistického světonázoru – je rozdělena na dvě části. První se věnuje tradičním argumentům pro Boží existenci. Grayling rozebírá tři nejznámější: teleologický, ontologický a kosmologický. Málokoho překvapí, že Grayling všechny tři argumenty považuje za zcela nefunkční. První část je šitá dost horkou jehlou, je poněkud upovídaná a poučeným čtenářům nepřináší vesměs nic nového. Druhá část knihy, které bych… Read More »

Proč humanismus a jaký je jeho možný vývoj?

Autor | 19.12. 2013

Prokop Hapala napsal dlouhý, ale poměrně nesrozumitelný článek  Ateismus, ne však humanismus, na nějž hodlám reagovat tím, že popíši jak vnímám současnost a možnou budoucnost humanismu já sám. Prokop se pustil do humanismu, aniž by ho opravdu asi chtěl důsledně popřít, ale začal dost nešťastně tím, že mu přisoudil všechny vlastnosti typické pro náboženství, především tvrzení o výjimečnosti člověka a názorů, které se z takového postoje odvíjejí, včetně antropického principu.… Read More »

Hrůzný trend: Trest smrti za ateismus uplatňuje stále více zemí. Německo trestá kritiku náboženství vězením

Autor | 13.12. 2013

Zatímco svět se zájmem sleduje dění na Ukrajině, pohřeb Nelsona Mandely či podobné malichernosti, ateisté jsou na Zemi vybíjeni jako dobytek na jatkách. To však dlouhodobě, už několik tisíc let, nikoho netrápí. Tedy, téměř nikoho. Organizace International Humanist and Ethical Union (IHEU) před pár dny vydala novou ročenku “Freedom of Thought Report 2013,” ve které monituruje stav diskriminace ateistů a nevěřících po celém světě. IHEU tuto záslužnou činnost, totiž vydávání… Read More »

Ateisté čelí trestu smrti ve 13 zemích

Autor | 12.12. 2013

Autor: Jan Werner Vyšla nová ročenka International Humanist and Ethical Union (IHEU) o diskriminaci ateistů ve světě. Není to pozitivní čtení, ještě loni existovalo na Zemi 7 států, ve kterých byl ateismus trestán smrtí. Letos už je těchto zemí 13, takže došlo k téměř dvojnásobnému navýšení. Vše to jsou pochopitelně islámské státy (kromě polo-islámské Nigérie). Nicméně tristní je i situace v Evropě, jelikož v Rakousku, Dánsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Polsku a… Read More »

Novou dobu osvícenství si musíme zasloužit

Autor | 02.12. 2013

Jestli je na českém ateismu něco opravdu smutného, tak je to jistá myšlenková lenost, která tu zavládla v době reálného socialismu a z velké části dosud trvá. Část věřících si naprosto upřímně myslí, že je tento stav od ateismu, nebo alespoň českého ateismu neoddělitelný. I když mě prohlášení v tomto smyslu pravidelně rozčilují, nemohu si zároveň neuvědomovat, že za nimi cosi je. Ve věřící společnosti vyžaduje uvědomění si nepotřebnosti idey… Read More »

Nové směry po Atheoconu

Autor | 04.10. 2013

Jako pořadateli mi nepřísluší nějak hodnotit průběh prvního Atheoconu, přesto mohu přiblížit pár postřehů z prostředí aktivních českých ateistů. V první řadě mě výstupy přesvědčily o tom, že zvolit pro setkání formát conu bylo překvapivě výhodné. Čeští ateisté se totiž ukázali jako názorově pestrá společnost. Je proto možné, že pokud se v budoucnosti Atheocon rozroste, můžeme se dočkat i několika programových linií. Už dnes jsem optimisticky přesvědčen, že se napříště… Read More »

Světový humanistický kongres 2014

Autor | 18.09. 2013

Nemáte co dělat příští srpen ani do čeho vrazit 300 liber (v přepočtu přibližně 7500,-)? Tak zvažte návštěvu Světového humanistického kongresu 2014 v Oxfordu, který pořádá pro International Humanist and Ethical Union společnost britských humanistů. V ceně vstupenky je zahrnuta sobotní gala večeře a samozřejmě vstupné na všechny humanistické workshopy i přednášky slavných hostů, mezi nimiž jsou: Philip Pullman (napsal knihu Zlatý kompas), Jim al-Khalili (teoretický fyzik a prezident britských… Read More »