Tag Archives: List Titovi

Bible a krétský paradox: je Bible lživá nebo pravdivá kniha?

Autor | 17.08. 2012

Biblický pavlův list Římanům je jedna z nejcitovanějších knih Bible. To že je Bible plná protimluvů a nesmyslných tvrzení asi všichni víme. Obsahuje však i několik záměrných i nezáměrných odkazů na jeden z nejstarších logických paradoxů vůbec: paradox lživého kréťana, který se datuje již do doby 600 let př.nl. a je připisován Krétskému filosofovi Epimenidovi. Ten prý prohlásil: „Všichni Kréťané jsou lháři.“