Tag Archives: logika

Hranice ateismu

Autor | 07.12. 2012

Položme si otázku inspirovanou článkem Michala Hanka Spirituální zážitky. Když vyjdu z definice ateisty jako toho, kdo nevěří v existenci boha nebo bohů, tak potom může být ateistou i člověk, který “má vztah k duchovnu”. Může jím být i člověk, pro něhož logika a racionalita nehrají v životě příliš významnou roli. Člověk, který klade důraz na prožívání, pocity a vztahy. Otázka tedy stojí: je ateistou ten, kdo nevěří v Boha,… Read More »

Tomáš Marvan vysvětluje, proč není nutné být agnostikem; mluvit o neexistenci boha není logický přečin

Autor | 03.07. 2012

S příspěvky spíše svátečních bloggerů (kteří píšou o to kvalitněji) se dnes tak trochu roztrhl příslovečný pytel. Po Michalovi nás potěšil filosof Tomáš Marvan, který ve svém kratším blogpostu vysvětluje, proč se nemusíme bát označovat za ateisty za situace, kdy je nám jako údajně vhodnější alternativa nabízen agnosticismus. Mnoho lidí se domnívá, že agnostické hledisko je v náboženské otázce vhodnější než ateistické. Naposledy jsem se s tímto názorem setkal včera při… Read More »