Tag Archives: sekulární společnost

Privilegia věřících: zákon č. 84/1990 Sb. § 4 výjimka v právu shromažďovacím

Autor | 12.10. 2014

Autor: Slavomír Novák Svolavatelům náboženských shromáždění je udělena výjimkaz obecné povinnosti oznamovat příslušnému úřadu konání veřejných shromáždění, a to ve lhůtě 5 dní předem. (Jen v rámci všeobecné právní osvěty zdůrazňuji, že české shromažďovací právo je založeno na principu ohlašovacím, nikoliv povolovacím: příslušný úřad bere na vědomí oznámení o záměru konat veřejné shromáždění a nevydává žádné povolení. Může však za podmínek stanovených zákonem vydat předchozí zákaz, popřípadě shromáždění již probíhající rozpustit). Podle… Read More »

Místopředseda Svobodných Jiří Payne poslal předsedovi vlády dopis, v němž ho vyzývá, aby vláda neprodleně zahájila odluku státu a církví

Autor | 24.06. 2014

Svobodní, jako první demokratická strana na české politické scéně se ústy svého místopředsedy přihlásili k praktickému provedení odluky církví od státu a o zrovnoprávnění občanů nehlásících se k žádné ze státem uznaných konfesí. Motivací i odůvodněním pro přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi mělo být dosažení odluky mezi státem a církvemi. Česká společnost podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi má zaplatit církvím odškodnění… Read More »

Proč je sekulární společnost možná, proč a kdy se spolu mohou věřící a nevěřící domluvit

Autor | 22.04. 2014

Slovní přestřelka mezi věřícími a nevěřícími, kdy věřící obviňují nevěřící z amorálnosti a všeho zla na světě, zatímco nevěřící jim totéž oplácejí tvrzeními o obecně známé hlouposti všech věřících, působí dojmem budování nové Berlínské zdi. Ten dojem je vcelku oprávněný, ale já se teď nechci zabývat tím, kdo za co může. Naopak jde mi o ty případy (a není jich málo), kdy se spolu naopak dokáží věřící a nevěřící domluvit,… Read More »