Tag Archives: sociologie

Za sexuální obtěžování si ženy mohou samy

Autor | 29.07. 2014

Alespoň dle mužů v Saúdské Arábii. Vyplývá to z průzkumu, který v Saúdské Arábii provedla rijádská organizace Centrum pro Národní Dialog Krále Abdula Azize (King Abdul Aziz Centre for National Dialogue). V Saúdské Arábii se za poslední roky prudce zvyšuje počet nejrůznějších typů sexuálního obtěžování žen, především pak na pracovištích. Centrum pro Národní Dialog proto provedlo sociologický průzkum, ve kterém zjišťovalo, co za nárůstem případů sexuálního obtěžování dle saúdské společnosti… Read More »

Veřejným zájmem je podle ČT a ČRo zřejmě z koncesionářských poplatků dotovat křesťanský brainwashing

Autor | 20.01. 2014

Jeden z našich čtenářů, Petr Horník, byl tak laskav a podělil se s námi o svůj malý souboj s Českým rozhlasem (ČRo) a Českou televizí (ČT). Petrovi se podobně jako nám nelíbí, že česká veřejnoprávní média, jak se domníváme, za naše koncesionářské poplatky dává náboženským pořadům neúměrně větší prostor než příspěvkům pro ateisty. Petr jen tak nelenil, a jako v minulosti například Michal Hanko a Vladimír Krásný, poslal Radám ČT a ČRo stížnost,… Read More »

Proč bude náboženství nahrazeno ateismem: nové důkazy

Autor | 24.01. 2013

Ze statistických dat lze vyčíst různé pozoruhodnosti. Narazil jsem na článek, kde autor uvádí zajímavé korelace ateismu a kvality života. Míra ateismu společnosti roste spolu s rostoucí kvalitou života. Jednoduše řečeno, čím lépe se budeme mít, tím menší roli bude hrát náboženství v našich životech. Možná je i obrácená interpretace, že čím menší roli bude hrát náboženství v našich životech, tím lépe se budeme mít. Důvod snižující se popularity církví… Read More »

CVVM: Většina populace církvím nedůvěřuje; jejich úlohu vidí v poskytování duchovní opory a charitě

Autor | 24.10. 2012

Dva zářijové průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) překvapení nepřinesly. Podle prvního z nich, který zjišťoval důvěru Čechů v některé instituce veřejného života (armáda, rádio, policie, televize, soudy, nezisk. org., tisk, banky, odbory, církve), se církve těší zdaleka nejnižší důvěře z nabízených možností. Celých 71 % dotázaných církvím nevěří. Pravděpodobně vzhledem k problematice církevních restitucí pak důvěra v církve výrazně poklesla oproti březnu 2012 a únoru 2002, kdy církvím nevěřilo… Read More »

Religiozita ve světě podle mezinárodního průzkumu klesá

Autor | 07.09. 2012

Podle mezinárodního průzkumu asociace WIN/GIA ve světě roste počet ateistů. 13% dotázaných se identifikovalo jako ateisté, 23% jako bez náboženského vyznání, 59% respodentů se hlásí k nějakému náboženství. Počet věřících klesl od roku 2005 o 9%, naopak počet ateistů vzrostl o 3%. Česká republika je podle výsledků po Číně a Japonsku zemí s nejvíce ateisty. A hned po Francii u nás statistici z WIN/GIA zjistili nejvyšší přírůstek lidí, kteří se označili za… Read More »

Protestantští pastoři v USA jsou ráznými odpůrci evoluce

Autor | 08.08. 2012

Michal Hanko včera upozornil na průzkum provedený mezi protestantskými pastory v USA. Podle výsledků jsou oslovení pastoři dost velkými odpůrci evoluce, přičemž se uvádí, že americká veřejnost přeci jen evoluční teorii, byť třeba teistickou – pod vedením boha (např. ID), přijímá více (o jednom takovém průzkumu jsme v červnu informovali). Což podle mého názoru moc dobrá vizitka tamního kléru není, z organizovaného náboženství prostě asi nic rozumného vzejít ani nemůže.… Read More »

Věřící jsou spíše proti interrupcím a eutanazii, ateisté naopak více podporují trest smrti, zjistil průzkum

Autor | 28.06. 2012

Výsledky květnového průzkumu CVVM nejsou nijak překvapivé, od 90. let jsou výsledky podobné (názory na eutanazii se zjišťují teprve od roku 2007). Jak v otázce interrupcí: Zásadní rozdíl v názorech na umělé ukončení těhotenství se projevil mezi věřícími v Boha a nevěřícími. S výrokem, že žena má právo sama rozhodnout o interrupci, souhlasí pouze 62 % věřících ve srovnání se 78 % mezi nevěřícími. Věřící lidé statisticky významně častěji podporují povolení interrupce pouze s… Read More »

78% Američanů věří v nějakou formu kreacionismu

Autor | 06.06. 2012

Podle výsledků nedávného průzkumu Gallupova ústavu si celých 78 procent obyvatel USA myslí, že bůh nějakým způsobem zasáhl do vývoje člověka. 46% Američanů věří, že bůh stvořil člověka v současné podobě někdy před 10 000 lety, 32% Američanů věří, že se člověk vyvinul pod vedením boha, a pouhých 15% zastává evoluci bez božího zásahu. Od roku 1982, odkdy je tento průzkum prováděn, zůstávají výsledky víceméně stejné. Asi jedinou možná překvapující… Read More »

Potvrzeno: Češi jsou nejateističtější stát na světě

Autor | 16.05. 2012

V čechách jsme vesměs pyšní na to, že jsme nejateističtější zemí na světě. Nyní to máme potvrzeno černé na bílém. Jediní možní konkurenti, východní němci, byli naštěstí asimilováni západním Německem a jejich ateismus je tedy statisticky rozmělněn. % těch, co nevěří a nikdy nevěřilo v Boha – 2008 Všiměte si, jak střední Evopa okupuje celou tabulku: češi a němci v čele, slováci uprostřed a tabulka je efektně zakončena Poláky. %… Read More »

Kanaďané v boha věří, ale náboženství pro ně moc důležité není

Autor | 10.04. 2012

Zatímco Američané ateistům moc nedůvěřují, Kanaďané s ateisty problém podle nedávného průzkumu nemají. Duchovenstvu důvěřuje jen 48% respondentů. Celých 73% dotázaných potom vyjádřilo důvěru lidem, kteří nejsou zbožní (67% důvěřuje ale i zbožné části populace). Největší rozdíly jsou patrné u mladší a starší generace. Jen pro 30% respodentů mezi 18 a 24 lety je náboženství pro jejich život důležité, zatímco u dotázaných ve věku 65 let a více je to… Read More »