Tag Archives: svobodná vůle

O svobodné vůli: vyvrácení jedné iluze

Autor | 07.03. 2014

V mnoha situacích se rozhodujeme a naše rozhodnutí mají vliv jak na nás, tak na svět kolem nás. Třeba zrovna předevčírem večer jsem se rozhodl pít alkohol a to ovlivnilo nejen moje chování, ale taky hodně dalších věcí o kterých raději pomlčím. Každé naše rozhodnutí je ovlivněno právě dvěma věcmi. Tím kým jsme a vnějšími okolnostmi. To kým jsme je to, co považujeme za svou osobnost. Je to náš mozek, náš… Read More »

Sam Harris: Život bez svobodné vůle

Autor | 18.09. 2012

Sam Harris je známý neurovědec a ateista. O jeho poslední knize Free Will, jsme informovali v březnu. Harris zastává názor, že svobodná vůle je jen iluze. Nyní na svém blogu zveřejnil kratší esej Life Without Free Will, ve které hledá odpovědi na praktické otázky života bez svobodné vůle. If we cannot assign blame to the workings of the universe, how can evil people be held responsible for their actions? In… Read More »

Absence svobodné vůle jako etický problém

Autor | 13.06. 2012

Filosof a sváteční bloger Tomáš Marvan se krátce ve svém včerejším příspěvku na pozadí čtení díla Davida Humea zamýšlí nad problematikou, jestli je zjištění neexistence (nebo iluze) svobodné vůle morálním problémem – můžeme být za své nesvobodné, deterministické jednání souzeni, voláni k odpovědnosti? Upřímně řečeno zatím nevím, co si o Humeově tezi mám myslet. Hume vlastně tvrdí, že jsme morální nebo zkažení, aniž bychom se o to jakkoli přičinili. A… Read More »

Free Will: Sam Harris píše, že svobodná vůle je jen iluze

Autor | 06.03. 2012

Otázka svobodné vůle se dotýká téměř všeho na čem nám v životě záleží. Svobodná vůle ovlivňuje morálku, politiku, zákony, náboženství, veřejnou správu. Svobodná vůle souvisí s intimními vztahy i s osobními ambicemi. Vše co je výlučně lidské jakoby záviselo na existenci svobodné vůle. Celé naše životy závisí na tom, že vidíme sebe a ostatní jako nezávislé osobnosti schopné svobodné volby. Kdyby vědecká komunita došla k závěru, že svobodná vůle je… Read More »