Tag Archives: tribalismus

Temné vábení tribalismu – úvaha o evolučních výhodách náboženství

Autor | 15.02. 2016

Ta otázka se vrací stále jako bumerang: Proč je tedy na světě více věřících, když se jednoznačně ve svém přesvědčení mýlí? Dává jim snad náboženství nějakou výhodu před nevěřícími, neřku-li rozumně myslícími lidmi? Zkusím teď nanést několik tezí, které by mohly být snad podnětem k dalšímu zamyšlení. Jsou to tvrzení, která by bylo třeba lépe prozkoumat a potvrdit nebo vyvrátit. Pokud extrahuji vše, co mi na náboženství připadá nebezpečné a… Read More »